• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Planering och uppföljning

Här kan du läsa om hur kommunen planerar och följer upp sin ekonomi, och i vilka dokument planering och uppföljning presenteras.

Detta är planeringen och uppföljningens olika delar:

 • Mål och budget: Planering av ekonomin sker genom treårsbudgetar som revideras varje år
 • Månadsrapporter: En samlad uppföljning med helårsprognos görs 5 gånger under året
 • Delårsbokslut: Ett delårsbokslut tas fram efter åtta månader 
 • Årsredovisning: Kommunen gör en årsredovisning och följer upp mål och verksamhetsresultat samt ekonomi när året är slut

Detta är kommunens ekonomiska mål

 • Skattesatsen ska vara oförändrad
 • Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2021-2023 uppgå till 99,2 procent och för perioden 2022-2024 som mest uppgå till 99 procent .

Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis ska använda för att stärka det egna kapitalet, finaniera investeringar samt skapa handlingsberedskap för oförutsedda händelser.

Senast granskad 15 juli 2021.