• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Styrning och organisation

Folkvalda politiker företräder medborgarna. Kommunens tjänstemän genomför politikens intentioner.

Folkvalda politiker företräder medborgarna

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val vart fjärde år.

Avesta kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer Avestaborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsens politiker utses av kommunfullmäktige.

Varje nämnd/styrelse har sitt ansvarsområde

Avesta kommun har 6 politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd har det politiska anvaret för verksamheten inom sitt  område. I Avesta kan nämnd även betecknas med begreppet styrelse.

Kommunens nämnder/styrelser är uppdelade utifrån olika ansvarsområden och de bestämmer till exemel hur kommunens tjänstemän ska sköta skolor, socialtjänst, äldreomorg, gator och vägar.

Detta är Avesta kommuns nämnder och styrelser:

 • Omsorgsstyrelse
 • Bildningsstyrelse
 • Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
 • Valnämnd
 • Krisledningsnämnd
 • Individnämnd

Alla nämnder/styrelser har en förvaltning

Kommunens nämnder/styrelser är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Till varje nämnd/styrelse hör en förvaltning som består av anställda.

Avesta kommuns kommundirektör heter Tobias Åsell och han är chef över tjänstemännen i kommunen. Kommunen har cirka 1 840 anställda.

 

Senast granskad 30 september 2021.