• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bygglov och tillstånd

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller riva behöver du ofta tillstånd från kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet och första instans som fattar beslut i bygglovs- och anmälningsärenden. I flertalet ärenden har miljö- och byggnadsnämnden delegerat beslutanderätten till tjänstemän på plan- och byggenheten.

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markarbeten lämnas av miljö- och byggnadsnämnden i form av bygg-, rivnings- eller marklov. Vissa åtgärder kräver inte bygglov, men att en anmälan lämnas. Vid en nyetablering på landsbygden kan det vara lämpligt att först söka ett förhandsbesked.

Miljö– och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för hissar, vissa motordrivna anordningar, ovårdade tomter, siktskymmande vegetation, olovligt byggande samt för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Mer information om bygglov, marklov och rivningslov hittar du i Bygglovsguiden. I guidens handbok förklaras alla konstiga begrepp du kan stöta på när du ska bygga och du kan läsa mer om när bygglov behövs eller inte behövs, när strandskyddsdispens krävs o s v. En del av den informationen finns också under sidorubrikerna här till vänster.

Här hittar du Bygglovsguiden!

Här hittar du blanketter för att söka bygglov och tillstånd 

Se en schematisk bild av bygglovsprocessen här

 

 

 

Senast granskad 27 mars 2017.