• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget är reglerat i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och trädde i kraft den 1 juli 2018. Om du vill veta mer, finns lagen tillgänglig på riksdagens hemsida. 

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

De åtgärder som bostadsanpassningsbidrag söks för ska vara nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen. Även om det står klart att en åtgärd i och för sig är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen ska bidrag inte lämnas om bostaden kan anses ändamålsenlig utan åtgärden.

Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas för åtgärder som gör det möjligt för sökanden att rehabiliteras, funktionsträna och få sjukvård. Men det ska göras en prövning av om behovet av åtgärden inte skäligen bör tillgodoses på något annat sätt.

Mer information om bostadsanpassningsbidraget finns också tillgängligt i Boverkets handbok gällande bostadsanpassningsbidraget.

Boverkets digitala handbok  

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan sökas av enskild person som äger sin bostad, eller innehar en hyres- eller en bostadsrättslägenhet. Bostaden ska brukas permanent. Behovet av åtgärderna ska vara långvarigt eller bestående. Bedömning och intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig krävs i de flesta fall. 

Har du frågor eller vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Vänd dig gärna till Sara Jernberg (kontaktuppgifter nedan) som är kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Fyll i och signera ansökningsblanketten nedan, skicka den med post eller mejla in din ansökan till våra handläggare.

Ansökningsblankett 

Kontakt

Sara Jernberg
E-post: sara.jernberg@avesta.se
Telefonnummer: 0226-64 50 80

Senast granskad 24 september 2021.