Avesta kommun byter telefonilösning

Publicerad 2018-05-25, kl 08.48

Den 31 maj kl. 08:00 går Avesta kommun över till en ny lösning för telefonin. Under dagen kan det bli störningar i telefonin. Med den här informationen vill vi förbereda dig som vet att du ska ha kontakt med kommunen nästa vecka.

Eldningsförbud i Avesta kommun

Publicerad 2018-05-24, kl 13.15

Det råder eldningsförbud i Avesta kommun.

Cykelväg avstängd

Publicerad 2018-05-17, kl 21.21

På grund av schaktarbeten för Biltema, så är cykelbanan vid Åsbo tills vidare avstängd. Men det finns alternativ att ta sig fram.

Detaljplan för Länsen 1 m fl - Avesta Bruksklubb

Publicerad 2018-05-15, kl 17.05

Detaljplanen upprättas för att möjliggöra bostäder inom fastigheten. Tidigare har restaurang- och hotellverksamhet bedrivits i fastighetens befintliga byggnad och denna användning är möjlig även i framtiden. Planen är nu utställd för granskning under tiden 21 maj - 4 juni 2018.

Gamla Byn bygger nytt på badhustomt

Publicerad 2018-05-15, kl 13.51

Nu startar nästa stora bostadsbyggande i Avesta. Det är Gamla Byn AB som i dagarna bjuder in byggare till att på uppdrag bygga cirka 70 nya lägenheter på gamla Badhustomten mitt i centrum.

Sandupptagning pågår

Publicerad 2018-05-14, kl 15.17

Sandupptagningen i Avesta kommun är i full gång. Teknisk service ansvarar för arbetet.  

Tillfälligt stängt!

Publicerad 2018-05-14, kl 11.12

Under 21-26 maj (vecka 21) byter biblioteken i Avesta kommun bibliotekssystem.

Avestas avgiftsfria busstrafik på agendan i Tallinn

Publicerad 2018-05-09, kl 13.06

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om Avestas avgiftsfria kollektivtrafik på den internationella konferensen Free public transport for all - Dream and reality. Konferensen går av stapeln torsdag 10 maj - lördag 12 maj 2018.

Avesta kommuns Facebooksida

Publicerad 2018-05-09, kl 11.53

För att utöka Avesta kommuns service till våra invånare har vi startat en Facebooksida som drivs av Avesta servicecenter.

Föreningen Fornby Klint fick utmärkelsen Årets Landsbygdsinsats

Publicerad 2018-05-06, kl 23.58

Årets Landsbygdsinsats 2017 har förärats Föreningen Fornby Klint. Utmärkelsen mottogs av en tacksam ordförande Emma Viklund när hon överraskades av Folkare Landsbygdsforums ordförande Laila Borger, vid ett besök på Fritid Avesta.

Mörksuggerondellen invigd

Publicerad 2018-05-04, kl 13.52

Den nya cirkulationsplatsen vid Kyrkogatan/Bergslagsvägen har invigts. Lars Isacsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Sussie Berger (S), vice ordförande, höll tal och sedan klippte Isacsson bandet. Ett dussintal människor var med och fikade vid invigningen med politiker, tjänstepersoner och andra som deltagit i projektet.

Remiss och öppet möte om ny VA-plan Avesta kommun

Publicerad 2018-05-04, kl 11.43

Vill du också att Avesta ska ha en långsiktigt hållbar planering för vatten- och avloppsförsörsjningen? Nu kan du lämna synpunkter på den nya VA-planen.

 

 

Visit Dalarna bjöd in till workshop

Publicerad 2018-05-03, kl 19.41

Visit Dalarna har bjudit in företag och föreningar till en diskussion kring besöksnäringen i Avesta. När nu den regionala planen för Dalarna är klar, vad vill de då plocka ut och börja jobba med som passar i er kommun?  Det var temat för mötet 24 april. 

Flygfotografering över Horndal

Publicerad 2018-05-03, kl 13.39

V-Dala Miljö & Bygg har påbörjat ett flygfotograferingsprojekt över Horndal och sjön Rossen. Fotografierna kommer att användas för att uppdatera kommunens baskarta.

Företagarfrukost hos Boliden

Publicerad 2018-05-02, kl 22.56

April månads företagsfrukost arrangerades i – Garpenberg. Avestaföretagare tillsammans med Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, samt Johan Domeij från Länsstyrelsen Dalarna reste tidigt på morgonen 27 april i gemensam buss till företaget Boliden Mineral AB i Garpenberg.

Spadtag för Balders Hage

Publicerad 2018-04-26, kl 13.26

Nu har första spadtaget tagits för det kombinerade äldreboendet och förskolan Balders Hage. Bland dem som symboliskt kastade upp grusmassorna med den sjuskaftade spaden fanns förskolebarnen Tilde, Signe och Oliver.

- Oj vad tungt, tyckte Oliver.

Vackra Viola på Nätverksträff 2 - Kvinnors företagande

Publicerad 2018-04-26, kl 11.27

Marita bestämde sig att ändra bana efter en skidolycka, hon insåg efter några nätter på sjukhuset att livet inte var för evigt...

Afternoon Tea för Ung Företagsamhet

Publicerad 2018-04-26, kl 08.17

På torsdagen den 12 april 2018 samlades ett 60-tal elever, lärare och UF-representanter tillsammans med Tillväxt Avesta i Restaurang Koppardalen för att hylla de som varit involverade i Ung Företagsamhet under detta läsår, framförallt alla elever. Vinnarna från den lokala tävlingen, som hölls i februari, mottog priser.

Ta hänsyn till igelkottarna under Valborgsfirandet

Publicerad 2018-04-25, kl 09.23

Valborgsmässoafton är en mysig tradition men firandet är årets farligaste dag för igelkottarna.

Hästbron repareras

Publicerad 2018-04-24, kl 11.58

Hästbron – för gående och cyklister - stängs av helt torsdag 26 april för reparatation.