Dela sidan på sociala medier

Stödboende Malmgården

Malmgården är ett stödboende för vuxna alkohol- och drogmissbrukare. Här kan du erbjudas stöd för ett fortsatt drogfritt liv. 

Boendet har sex platser och kan ta emot både kvinnor och män. På boendet kan du få stöd och träning i alldagliga ting som till exempel att planera inköp, handla, laga mat och tvätta men också att hitta lämplig sysselsättning eller att ta kontakt med andra myndigheter. Den som beviljas insatsen boendestöd ska vara drogfri och delta i kommunens öppenvårdsbehandling.

Senast granskad 15 mars 2017.