• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Hissar och andra motordrivna anordningar

Plan- och bygglagstiftningen ställer krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.

Med motordrivna anordningar avses bland annat hissar, rulltrappor, rullramper, linbaneanläggningar, motordrivna portar, dörrar, galler, grindar, rörliga väggar, stationära sopsugar och sopskruvar. Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss behöver du göra en anmälan. Att byta hissmaskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälanpliktiga åtgärder.

Krav på kontroll

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. De gäller också om byggnadsnämnden beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras. Vid besiktning ska ett protokoll utfärdas och om anordningen har brister som har betydelse för säkerhet och hälsa ska protokollet skickas till miljö- och byggnadsnämnden. Motordrivna garageportar, grindar och liknande anordningar för enskilt bruk i anslutning till småhus är undantagna från besiktningar. 

Tillsynsansvar

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvaret för att kraven på kontroll och användning av hissar och andra motordrivna anordningar följs. Tillsynen riktas mot ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen. En motordriven anordning får inte användas om besiktningsprotokoll visar att kraven inte uppfylls. Om en hiss eller motordriven anordning används i strid mot bestämmelserna ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Avesta Servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan. Byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har telefontid klockan 10.00-12.00.

Senast granskad 24 september 2021.