• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller 6 år. Asylsökande barn erbjuds förskoleklass på samma villkor som svenska barn, däremot omfattas de inte av skolplikten.

Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som övriga elever i grundskolan. Skolplikten förlängs därmed med ett år och blir i regel tioårig.

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Eleverna i förskoleklass har rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. De har också rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som övriga grundskoleelever.

Då förskoleklass är obligatoriskt blir ditt barn anvisat en plats på en av Avesta kommuns grundskolor utifrån samma förutsättningar som övriga elever i grundskolan. Om man har önskemål om placering i en annan förskoleklass än den anvisade, kan man kontakta rektor på den skola där man önskar plats. Placering i annan förskoleklass än den anvisade medges dock endast om den önskade skolans förskoleklass har möjlighet att ta emot ytterligare elever.

Senast granskad 26 augusti 2021.