• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  OBS! Läs om de nya restriktionerna för besök på Servciecenter här

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Köldmedia

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en industriell verksamhet, skolkök, restaurang, butik eller förvaltar en fastighet? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering av köldmedier.

Köldmedier är kemikalier som transporterar kyla i till exempel kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar.  Ett historiskt problem med köldmedier har varit att de brutit ner ozonskiktet, men ozonförstörande köldmedier är numera förbjudna. De köldmedier som används idag är i regel kraftiga växthusgaser och innehåller så kallade f-gaser (fluorerade växthusgaser). För att jämföra olika köldmediers påverkan på växthuseffekten använder man begreppet koldioxidekvivalenter (CO2 ekvivalenter).  När f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid.

Att vara operatör/verksamhetsutövare för en köldmedieanläggning innebär en skyldighet att följa de bestämmelser som finns kring köldmedier. Regelverket finns till för att minimera risken för läckage av gaser som bidrar till växthuseffekten.

Beräkning av mängden köldmedia 

Mängden köldmedia avgör vilka krav som ställs för köldmedieanläggningen.

Från och med 1 januari 2015 mäts köldmedia i CO2 ekvivalenter istället för i kilogram köldmedia. Det är alltså antal ton CO2 ekvivalenter som reglerar kraven kring läckagekontroll, årsrapportering och anmälan vid installation. 

För att ta reda på hur mycket CO2 ekvivalenter som din köldmedieanläggning innehåller måste du ta reda på vilken typ av köldmedia som du har i din anläggning och vilken Global Warming Potential (GWP) som köldmediet har.

Du kan kolla upp vilket GWP-värde ditt köldmedium har genom att titta i köldmediatabellen på alltomfgas.se. Du kan också räkna ut din anläggnings CO2 ekvivalenter och få information om när nästa läckagesökning måste genomföras, se här. Om du redan vet GWP-värdet på ditt köldmedium kan du multiplicera mängden köldmedium i kg med köldmediets GWP-faktor för att få reda på hur många ton CO2 ekvivalenter som din anläggning innehåller. 

Användningsförbud för HCFC

Observera att ett användningsförbud för HCFC har trätt i kraft och all HCFC har förbjudits som köldmedia från och med 1 januari 2015. Befintlig utrustning som innehåller HCFC måste konverteras till annat köldmedium eller skrotas.  

Anmälan om installation av aggregat 

Du som är eller avser att bli operatör/verksamhetsutövare är skyldig att informera miljöenheten på V-Dala Miljö- och Byggförvaltning innan du installerar eller konverterar ett stationärt aggregat med 14 ton CO2 ekvivalenter eller mer. Miljöenheten ska informeras minst tre veckor innan aggregatet börjar användas. Om inte detta görs måste vi ta ut en miljösanktionsavgift på 5000 kr. 

Läckagekontroll

Aggregat som innehåller 5 ton CO2 ekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet. Aggregat under 3 kg undantas från detta krav fram till 31 december 2016. Från och med 2017 ska även aggregat under 3 kg läckagekontrolleras (om de innehåller 5 ton CO2 ekvivalenter eller mer).

Hur ofta kontrollerna ska utföras beror på mängden köldmedium/antalet koldioxidekvivalenter:  

Köldmedia  CO2 ekvivalenter  Kontrollintervall (minst)
=/> 5     ton  Var 12:e månad
=/> 50   ton  Var 6:e månad
=/> 500  ton  Var 3:e månad

Om ett läckagevarningssystem finns installerat förlängs kontrollintervallet till det dubbla. Observera att läckagekontrollen måste göras inom det utsatta kontrollintervallet. Exempelvis om du har köldmedia med 5 ton CO2 ekvivalenter så måste du göra läckagekontroller minst var 12:e månad. Väljer du att göra läckagekontroll den 30 juni 2015 måste nästa läckagekontroll ske senast 29 juni 2016 för att inte överskrida kontrollintervallet. Observera att läckagekontrollen ska utföras av ett certifierat företag. Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos INCERT och kan återfinnas på deras hemsida incertonline.se

Om kontrollintervallet överskrids måste en miljösanktionsavgift på 5000 kr tas ut.

Årlig rapportering

Om du har en anläggning med minst 14 ton kodioxidekvivalenter, bestående av ett eller flera kontrollpliktiga aggregat (se ovan) ska du varje år rapportera en sammanställning av årets kontroller till miljöenheten. Rapporten ska lämnas till miljöenheten senast den 31 mars året efter det år som rapporten gäller för. Vid försenad rapportering eller utebliven/försenad läckagekontroll måste en miljösanktionsavgift tas ut. 

Rapporten ska omfatta resultaten av alla kontroller och alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, exempelvis ska information om utrustning som skrotats ingå i årsrapporten. Observera att ansvaret för att reglerna om köldmedia följs ligger på operatören. Aggregat som inte är kontrollpliktiga är undantagna från rapporteringsskyldigheten. Du ska dock fortfarande ha kontroll över att dessa inte läcker köldmedia. 

Senast granskad 11 juni 2020.