• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Förvaltningar

Avesta har fyra olika förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattar beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnder/styrelser uppdelade i olika verksamhetsområden.

Avesta kommun har fyra förvaltningar. Förvaltningarna är i sin tur uppdelade i resultatenheter som har var sitt området som de ansvarar för. Förvaltningarna har tillsammans totalt 10 resultatenheter. På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden,  verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten.  Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt  bistånd eller att ta hand om äldre.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning har en politisk nämnd/styrelse över sig i hierarkin.

Avesta kommun har cirka 1 840 anställda fördelade på fyra förvaltningar. 

Koncernledning

Förvaltningsövergripande frågor hanteras av koncernledningen. Koncernledningen sammanträder varannan vecka och består av kommundirektören, förvalningscheferna, personalchefen, ekonomichefen och VD:arna i kommunens bolag. Kommundirektören leder arbetet i Koncernledningen. Det här är personerna som är med i Koncernledningen.

Namn Uppdrag
Tobias Åsell Kommundirektör
Carina Björk Ekonomichef
Carina Johansson Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen
Anna Kropp HR-chef
Björn Hansson Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Håkan Eck Förvaltningschef, Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
Ulf Egerfält VD, Gamla Byn AB
Erik Nordén VD, Avesta Vatten och Avfall AB
Senast granskad 16 juni 2021.