• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Svar till oroliga: Så jobbar Avesta kommun i coronatider

Publicerad: 2020-04-17, kl 16.31

Att det finns oro i Covid-19 tider är naturligt och frågorna är många.
Alla gör samtidigt allt vad de kan för att förhindra smittspridning såväl inom den kommunala omsorgen som i samhället i övrigt.  
Här besvarar Anna Nurmilehto, Vård och Omsorgschef inom Omsorgsförvaltningen, på frågor som ställts, allt ifrån behovet av timvikarier till vem och vilka som testas för Covid -19.

Avesta kommuns omsorgsförvaltning arbetar utifrån förvaltningens pandemiplan. Avesta kommuns hemsida är tänkt att användas för att informera kommuninvånarna om hur de ska hantera den pågående covid-19 pandemin. Avesta kommun har även ett intranät för de anställda där personalen får information löpande kring hur Avesta kommun som arbetsgivare hanterar covid-19. Utöver det informerar respektive enhetschef kontinuerligt sina personalgrupper. Enhetscheferna har även regelbundna träffar med skyddsombud. medicinskt ansvarig sjuksköterska fungerar som en länk gentemot smittskyddsenheten i Falun och informerar löpande kring rutiner, skyddsutrustning, ny information med mera. Avesta kommun samverkar även med vårdcentralerna, Avesta lasarett samt kringliggande kommuner i frågor som rör covid-19.

I likhet med andra kommuner och regioner i Sverige ser Avesta kommun ett troligt framtida behov av personal inom vård och omsorg då stora delar av den ordinarie personalstyrkan kan bli sjuk i covid-19. Det handlar om att omsorgsförvaltningen behöver ha en beredskap utifrån folkhälsomyndighetens scenario att upp till 60% av befolkningen kommer att ha varit sjuka innan flockimmunitet kan uppnås.

Flera av skolorna i Avesta kommun har hjälpt till att tillverka visir som används av slutenvården, primärvården och av omsorgsförvaltningen i Avesta kommun. I dagsläget råder ingen akut brist på rätt skyddsutrustning, dock finns ingen uthållighet i den mängden skyddsutrustning som kommunen har.  Det är därför viktigt att skyddsutrustningen används på rätt sätt och i enlighet med de riktlinjer som smittskyddsenheten i Falun ger ut.

Den erfarenhet som nu finns för covid-19 visar att det är viktigt att följa basala hygienrutiner och de rutiner som sedan länge finns för att förhindra spridning genom dropp- och kontaktsmitta inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det är av yttersta vikt att personal inom vård och omsorg känner sig trygga, vet hur de ska agera och skyddas mot att smittas i sitt arbete. Lika viktigt är det att de har kunskaper om hur smitta bland patienter och omsorgstagare förebyggs, genom basala hygienrutiner, och i vissa fall skyddskläder och skyddsutrustning.

Skyddskläder och skyddsutrustning vid Covid-19 är: kortärmat förkläde (vid risk för stänk, kontakt med kroppsvätskor och /eller nära omvårdnad där arbetskläderna riskerar att komma i kontakt med patienten eller sängen), handskar (vid risk för kontakt med kroppsvätskor samt kemikalier såsom ytdesinfektion, annars ses en nyligen desinfekterad hand som renare än en handske) och vid vårdmoment inom 1 meter från patienten ska ett vältäckande visir användas vid arbete med risk för stänk mot ansikte. Om visiret inte täcker tillräckligt väl används munskydd som komplement.

I Sverige används munskydd främst som skyddsutrustning för att skydda personalen. Munskydd blir relativt snabbt genomfuktade och då har de ingen skyddseffekt längre. Smittskyddsenheten i Falun anser att munskydd snarare ger en falsk trygghet än ett skydd för brukarna. För personalen innebär det en större risk då de behöver vara med sina händer i sitt ansikte hos varje brukare (både vid på och avtagning av munskydd). Det som är av största vikt är att sjuk personal stannar hemma och att basala hygienrutiner efterföljs med betoning på handhygienen.

Avesta kommun bestämmer inte vilka personer som ska testas för covid-19, vid misstänkt smitta tas kontakt med sjukvården. Vilka av de misstänkt smittade som ska testas för covid-19 beslutas av smittskyddsenheten i Falun och testmateriel tillhandahålls alltid av ansvarig vårdcentral.

Omsorgsförvaltningen gör allt vad vi kan för att förhindra smitta hos de äldre inom vår omsorg. På samma sätt som vi alla måste ta vårt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer och kom ihåg att tvätta händerna!

Anna Nurmilehto, Vård och Omsorgschef, Avesta Omsorgsförvaltning