• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Avesta kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Publicerad: 2018-05-28, kl 15.02

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Avesta kommun deltar i kampanjen.

Frivilliga bilkåren informerar om krisberedskap på Karlfeldtgymnasiet. Ett stort terängfordon på skolgården med informationsbord och några ungdomar som lyssnar och ställer frågor.
Frivilliga bilkåren informerar om krisberedskap på Karlfeldtgymnasiet

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Max Rupla, säkerhetssamordnare, Avesta kommun.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Max Rupla.

Kommunens aktiviteter

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Avesta kommun kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med Frivilliga resursgruppen och Frivilliga bilkåren:

 1. FRG kommer att ha informationspunkter/förevisning på ICA i Horndal och Avesta.
 2. FRG kommer föreläsa för SPF och liknande föreningar under och i anslutning till veckan.
 3. FRG kommer under måndagen den 28:e att åka ut och publicera bifogade anslag på alla anslagstavlor och bibliotek i kommunen.
 4. FRG kommer också att informera bibliotekspersonalen om deras roll under kriser.
 5. Frivilliga bilkåren har under måndagen varit på Karlfeldtgymnasiet med en terrängbil. Eleverna fick se och provsitta fordonet. Frivilliga bilkåren informerade om krisberedskap och berättade om sin ungdomsverksamhet.

- Eftersom vi har ett stort motorintresse bland unga i kommunen hoppas vi att Frivilliga bilkårens deltagande kan leda till att vissa av ungdomarna kan engageras i bilkåren framgent, förklarar Max Rupla.

Frivilliga resursgruppen informerar

Lilla Torget i Avesta
Fredag 1 juni klockan 10.00-17.00 
Lördag 2 juni klockan 10.00-17.00 

Vid ICA i Horndal
Fredag 1 juni klockan 15.00-17.00 
Lördag den 2 juni kl 12.00-14.00 

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För mer information om Avesta kommuns deltagande i Krisberedskapsveckan, kontakta Max Rupla, max.rupla@avesta.se.

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckan