• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Analys Trygghetskartan 2017

Publicerad: 2018-01-02, kl 11.17

Under november månad 2017 fanns en karta på Avesta kommuns hemsida där man som invånare eller besökare i Avesta kommun kunde märka ut platser i kommunen som upplevs otrygga. 

172 olika punkter i kommunen pekades ut, med 199 synpunkter. Fritextsvaren kunde i analysen delas in i sex olika kategorier; belysning, buskage, skadegörelse/underhåll, grupper av människor som upplevs skapa otrygghet, trafik samt övrigt.

Den absolut största kategorin synpunkter och anledning till upplevd otrygghet är avsaknad av belysning. Tillsammans med skrymmande buskage utgör kategorierna 57% av de inkomna synpunkterna. Därefter kommer grupper av människor som upplevs skapa otrygghet samt trafiksituationer av olika slag. 

Bild över utmärkta platser i Avesta kommun
Platser som upplevs otrygga i Avesta kommun

Bakgrund

Under november månad 2017 fanns en karta på Avesta kommuns hemsida där man som invånare eller besökare i Avesta kommun kunde märka ut platser i kommunen som upplevs otrygga.

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes 2016 hade den upplevda tryggheten i kommunen minskat i jämförelse med tidigare år. Att använda sig av en webbaserad karta gav invånare och besökare möjlighet att tycka till och lämna förslag på åtgärder.

När man lämnade synpunkter på Trygghetskartan var obligatoriskt att ange orsak till upplevd otrygghet och valfritt att lämna ett förslag på åtgärd. Svaren skrevs i fritext och man fick även fylla i kön, åldersspann och bostadsort. Som användare av kartan kunde man bara se den plats man själv pekade ut.

Resultat och analys
172 olika punkter i kommunen pekades ut, med 199 synpunkter. 44 % av punkterna fanns i centrala Avesta, 16% i Krylbo och 12 % i Horndal med omnejd, resten av punkterna var utspridda i övriga kommunen. Fritextsvaren kunde i analysen delas in i sex olika kategorier; belysning, buskage, skadegörelse/underhåll, grupper av människor som upplevs skapa otrygghet, trafik samt övrigt.

De olika kategorierna innefattar följande:

Belysning – saknad/bristfällig belysning på gång och cykelvägar, parker och gångstråk. Avsaknad av armaturer där det tidigare funnits.
Buskage – skrymmande buskar/träd som begränsar sikt och belysning på olika sätt.
Skadegörelse/underhåll – platser som uppfattas smutsiga, slitna/nedgångna, skadegörelse genom klotter och förstörelse.
Grupper av människor som upplevs skapa otrygghet – människor i grupp som är högljudda, stör genom skrik/tala högt, förbipasserande förstår inte vad som sägs/skriks, förbipasserande misstänker droghandel/drogpåverkan, personer från grupper närmar sig förbipasserande utan anledning, grupper av människor anses ”stå i vägen” för förbipasserande.
Trafik – bilister kör för fort eller oförsiktigt, följer inte hastighetsbegränsningar och trafikregler, förare misstänks köra utan körkort eller under påverkan av alkohol eller droger, trafikmiljöer anses farliga för gång- och cykeltrafikanter, boende önskar sänkt hastighet.
Övrigt – det som inte passar in i övriga kategorier, ilskna hundar etc.

Den absolut största kategorin synpunkter och anledning till upplevd otrygghet är avsaknad av belysning. Tillsammans med skrymmande buskage utgör kategorierna 57% av de inkomna synpunkterna. Därefter kommer grupper av människor som upplevs skapa otrygghet samt otrygga trafiksituationer av olika slag.

Anledning

Antal

%

Belysning

98

49

Buskage

16

8

Skadegörelse, Underhåll etc.

8

4

Grupper av människor som upplevs skapa otrygghet

34

17

Övrigt

12

6

Trafik

31

16

Summa

199

100 %

 

Fortsatt arbete
De olika kategorierna av otrygga platser har nu fördelats ut till berörda förvaltningar, verksamheter och polismyndigheten. Belysning, buskage, trafik och skadegörelse/underhåll har överlämnats till teknisk service för översyn, prioritering och åtgärder. Kategorin grupper av människor som upplevs skapa otrygghet har överlämnats till Avesta kommuns fältorganisation för att kunna prioritera och rikta insatser om möjligt. Den kategorin har även överlämnats till polismyndigheten tillsammans med punkterna gällande trafik. På Lokala brottsförebyggande rådets sammanträde i mars 2018 kommer en första uppföljning av prioritering och möjliga åtgärder att göras.

Avesta kommun ingår årligen samverkansavtal och tecknar medborgarlöften med polismyndigheten för att minska brottslighet och otrygghet. Avesta kommun och polismyndigheten kommer att använda sig av de inkomna synpunkterna från Trygghetskartan som en del i underlaget till kommande samverkansavtal och medborgarlöften.

Kommer man att kunna lämna synpunkter vid fler tillfällen?

Trygghetskartan kommer att användas som medborgardialog fler gånger, under 2019 kommer ett nytt tillfälle att framföra sina synpunkter via Trygghetskartan. Då 2017 års Trygghetskarta genomfördes under november månad kommer den vid nästa tillfälle att genomföras under en ljusare sommarmånad. Detta för att få in ett så stort spann av synpunkter som möjligt.

Du är självklart välkommen att inkomma med synpunkter och förslag till åtgärder även när Trygghetskartan inte finns på hemsidan!