• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Avesta kommun gjorde ett ekonomisk överskott 2019

Publicerad: 2020-03-09, kl 13.32

2019 års bokslut för Avesta kommun är klart. Det visar på ett plusresultat för kommunen på 28 miljoner kronor.

- Det är 22,5 miljoner kronor mer än beräknat och innebär att Avesta kommun kan – i jämförelse med många andra kommuner i närområdet - visa på ett mycket starkt, ekonomiskt resultat, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

En hög med svenska pengar
28 miljoner blev slutresultatet för Avesta kommun 2019.

- Det är 22,5 miljoner kronor mer än beräknat och innebär att Avesta kommun kan – i jämförelse med många andra kommuner i närområdet - visa på ett mycket starkt, ekonomiskt resultat, säger kommunalrådet Lars Isacsson.Receptet för det goda ekonomiska resultatet kan bland annat förklaras i att verksamheterna över tid har sett över sina kostnader, men också att flera investeringar som var planerade 2019 inte färdigställts under året.

Ser man till de olika verksamhetsområdena gick bildningsstyrelsen med ett underskott med 13 miljoner kronor, medan omsorgsstyrelsen redovisar ett plusresultat på 6 miljoner kronor. Det stora överskottet återfinns inom kommunstyrelsen med totalt 26 miljoner kronor. En förklaring till detta är bland annat senareläggning av investeringar inom kommunens fastigheter och anläggningar samt att kostnaderna för löner och pensioner blev lägre än väntat. Utöver detta blev skatteintäkterna 6,5 miljoner kronor högre än beräknat.

Totalt gick kommunen med de kommunala bolagen med ett plusresultat på 34 miljoner kronor.

Men överskott kommer det att krävas även kommande år för att klara investeringar och pensioner. När nu Avesta går in i år 2020 finns en medvetenhet om att exempelvis skatteintäkterna kommer att sjunka på grund av färre invånare under 2019.

- Vi har fortfarande en obalans inom verksamheterna som vi måste jobba med samtidigt som konjunkturen dämpas. Vi kommer att behöva täcka behov för kommande investeringar och pensioner. Vi kan inte skjuta över våra kostnader till nästa generation, säger kommundirektör Anders Friberg som ser 2019 års resultat som positivt, men påpekar också behovet av nya bostäder, som är en förutsättning för att öka invånarantalet – och därmed ökade skateintäkter.

- Jag vill samtidigt tacka alla våra medarbetare för deras goda insatser, som gjort detta överskott möjligt och som innebär att Avesta kommun har en stabil grund att stå på inför framtidens utmaningar, säger Anders Friberg.

Hur jobbar ni då vidare?

- Vi måste både digitalisera och effektivisera vårt arbete, se över arbetsprocesser och arbetssätt. Vi har många utmaningar, bland annat gäller det kompetensförsörjningen, säger ekonomichef Carina Björk.