• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skärpta straff om inte livsmedelshantering anmäls i tid

Publicerad: 2019-03-14, kl 16.35

Har du för avsikt att starta en verksamhet där du hanterar livsmedel? Se då till att ha alla registreringar och eventuella tillstånd klara INNAN du startar. Första januari i år skärptes straffen för de som inte registrerar sin livsmedelsverksamhet minst två veckor innan verksamheten startar. 

Bland annat måste leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk och pastöriserad mjölk dokumenteras.

Andra ärenden som omfattas av det skärpta regelverket  är om någon inte för journal över  användning växtskyddsmedel och biocider eller vid bristande dokumentation vad gäller leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk eller pastöriserad mjölk.

Det här berättar Västmanland-Dalarnas Miljöchef Claes Pile.

Läs mer här nedan om registreringspliktiga verksamheter som påförs sanktionsavgifter om de påbörjas utan att ha registrerats  först.

 

Registreringspliktiga verksamheter som påbörjar verksamheten utan registrering påförs sanktionsavgifter

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser gällande sanktionsavgifter inom livsmedelsområdet i kraft. Dessa innebär att kommunala nämnder, såsom Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, länsstyrelser och Livsmedelsverket ska besluta om sanktionsavgifter när bristande efterlevnad konstateras hos livsmedelsföretag som kontrolleras av myndigheten. Sanktionsavgiften tillfaller staten och myndigheterna är skyldiga att ta ut sanktionsavgifterna. Fängelsestraff har även införts i straffskalan för vissa gärningar.

En av de vanligaste överträdelserna är att livsmedelsverksamheter påbörjas utan att en anmälan om registrering har gjorts till kontrollmyndigheten. Tidigare har detta polisanmälts, men ärendena har varit lågt prioriterade och handläggningstiderna har därför blivit långa. I och med de nya bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) ska en sanktionsavgift tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering.

Storleken på sanktionsavgiften varierar och är beroende på årsomsättningen, med bestämda högsta och lägsta belopp. Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, dock får den lägst vara 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen är att kontrollmyndigheten inte fått information om att en ny fysisk eller juridisk person tagit över ansvaret för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, som  lägst 2 500 kronor och som högst 40 000 kronor. För staten, kommuner och landsting gäller istället ett fast belopp om 40 000 kronor. Och här gäller samma belopp när en verksamhet tas över (ägarbyte). Om överträdelsen fortsätter trots att det beslutats om sanktionsavgift ska en ny sanktionsavgift tas ut.

Andra ärenden som påförs sanktionsavgifter sen årsskiftet: vid brister att uppfylla kraven på journalföring vid användning av växtskyddsmedel och biocider och vid brister i dokumentationen när det gäller leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk eller pastöriserad mjölk.

Vi vill med denna information om gällande lagstiftning påminna om vikten av att göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning eller ägarbyte i god tid men allra senast två veckor innan verksamheten planeras att starta. Blankett för detta finns bland annat på https://www.avesta.se/globalassets/for-alla-sidor/bygga-bo-och-miljo/miljo--och-halsoskydd-samt-livsmedel/blanketter/anmalan-livsmedelsanlaggning-skrivbar-20180713.pdf

För mer detaljerad information se Livsmedelsverkets publikation Vägledning för sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2018-12-22).

Claes Pile

Miljöchef