• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Information om afrikansk svinpest.

Publicerad: 2019-08-19, kl 13.55

Smittskyddsrekommendationer med anledning av spridning av afrikansk svinpest till jägare och andra som vistas i skog och mark utomlands

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som ännu inte finns i Sverige, men den är under spridning i Europa. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen och tamgrisbesättningar. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så den inte når Sverige.

 Afrikansk svinpest är en virussjukdom som smittar vildsvin och tamgris. Mer än 90 % av de infekterade djuren dör, oftast inom 5-10 dagar, och det finns inget vaccin. Vanliga symptom är hög feber, nedsatt aptit, diarré, andningsbesvär, ostadig gång och rödlila missfärgningar på huden. En del djur dör så snabbt att de inte hinner utveckla några symptom.

Afrikansk svinpest sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kontaminerad miljö och köttprodukter. Hos ett infekterat djur finns viruset i blod och vävnader, och det utsöndras i spillning, urin och saliv. I miljön utanför djuret överlever viruset relativt kort tid, men det kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött. Viruset kan också överleva länge i kadaver efter djur som dött av sjukdomen.

Den afrikanska svinpesten fanns ursprungligen bara hos vilda grisar i Afrika söder om Sahara. Den nådde Estland, Lettland, Litauen och Polen 2014 och fortsätter sprida sig i Östeuropa. Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien hör till de länder som drabbats. De första fallen i Västeuropa konstaterades i Belgien i september 2018.

Matrester som ges till grisar - eller slängs där vildsvin kan komma åt dem - anses vara en viktig spridningskälla. Viruset kan dessutom spridas med kontaminerade föremål. Svinpesten är därför inte begränsad till en sammanhängande spridning i landskapet, utan sjukdomen kan "hoppa" till nya platser med hjälp av kontaminerade köttprodukter eller föremål, samt genom transport av infekterade djur. 

 Tidig upptäckt viktigast - rapportera döda vildsvin till SVA

En tidig upptäckt är nödvändig för att kunna stoppa ett svinpestutbrott och hindra att viruset sprids. Om man hittar ett dött vildsvin är det därför viktigt att rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt (online rapportformulär på mobil dator: rapporteravilt.sva.se eller SVA växel tel 018-67 40 00). Du kan läsa mer om afrikansk svinpest och rapportering av döda vildsvin på SVA:s hemsida.

Viruset kan överleva länge i kadaver efter vildsvin som dött i svinpest. Kadavren utgör på så sätt en smittkälla som fortsätter sprida viruset. 

Ta inte smittan till Sverige - att tänka på vid jaktresor utomlands

 • Viruset kan överleva flera år i en proteinrik miljö, t ex i blod och kött, och det kan överleva minst några dagar eller veckor i annan miljö. Det gör att viruset kan finnas på kläder, skor och annan utrustning. Om det finns blodstänk på föremålen, eller exempelvis i den jord man trampat in i skorna, kan viruset överleva längre tid. Jägare som jagat i områden med svinpest bör därför vara extra försiktiga så de inte riskerar att föra med sig viruset tillbaka till Sverige.
 • Inför hemresan är det viktigt att man noga rengör föremål som kan sprida viruset, till exempel bildäck, skor, kläder och annan utrustning. Det är viktigt att få bort blodstänk. Kläder ska helst tvättas i maskin. När det gäller kläder och utrustning som tål värme kan man istället lägga dem i en bastu, i minst 60 grader i 30 minuter.
 • Om en jakthund varit med på resan bör man tvätta pälsen på den innan hemresan.
 • Under 48 timmar efter hemkomsten ska man inte besöka grisbesättningar, hantera vildsvinsfoder eller besöka en utfodringsplats för vildsvin.
 • Man ska inte ta med sig obehandlade troféer, eftersom de kan sprida smitta.
 • Man ska inte ta med sig köttprodukter till Sverige från länder med svinpest. Detta på grund av risken för smittspridning. Det är förbjudet att ta med kött eller köttprodukter från vissa zoner inom de länder där smittan finns.

   Import av grovfoder bör undvikas

  Jordbruksverket rekommenderar att man om möjligt ska undvika att importera grovfoder och halm från länder med afrikansk svinpest. Detta eftersom det händer att infekterade vildsvin dör på vallar och sädesfält och delar från dessa djur kan sprida viruset. Om foder ändå importeras bör det ha lagrats minst två månader innan det förs in i Sverige. Man ska också vara extra noga med att kontrollera fodrets kvalitet. Om man skulle hitta delar av djur som skulle kunna komma från vildsvin i fodret ombeds man kontakta Jordbruksverket så de kan göra en riskbedömning (enheten för CITES, foder och djurprodukter, via kundtjänst på telefon 0771-223 223). Importerat foder som visar sig vara av dålig kvalitet - med djurdelar i - ska aldrig ställas ut på någon plats där vildsvin kan komma åt det. Läs mer här