• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bättre förutsättningar för högskolestudier i Avesta

Publicerad: 2021-10-29, kl 12.02

Nu satsar Vuxenutbildningen i Avesta kommun på att skapa bättre förutsättningar för den som studerar eller vill studera på en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning. Genom att utforma ett Lärcentrum utifrån studenternas behov, vill kommunen göra det enklare att studera och fortsatt vara bosatt i Avesta.

Marie och Ninni håller i en tavla
Ninni Broström och Marie Hjelm tar nya tag i Lärcentrum som egentligen invigdes för 20 år sedan.

I Avesta finns det stora kompetensbehov hos flera olika arbetsgivare inom flera olika yrkesområden. Avesta kommun har en relativt låg utbildningsnivå bland eftergymnasialt utbildade jämfört med länet i övrigt och riket samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder beräknas minska under kommande år.

För att urforma ett Lärcentrum utifrån de studersande/blivande studerandes behov vill Avesta kommun nu lyssna in vilka önskemål som finns för att det ska bli enklare att studera och fortsatt vara bosatt i Avesta. Därför genomförs just nu en enkätundersökning som förhoppningsvis kan ge en bild av behoven. Här kommer du direkt till enkäten.

Riksdagen har beslutat om ändringar i Skollagen med syfte bland annat för att Komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. De övergripande målen för kommunala vuxenutbildningen har utökats så att det framgår att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.

Utöver ovan beskrivet är syftet med inrättande av ett Lärcentrum att intensifiera arbetet med etablering av yrkeshögskoleutbildningar i kommunen samt utökat samarbete med högskolor och universitet. Lärcentrum kan öppna upp dörren för nya möjligheter och med gemensamma krafter kan fler människor ges möjlighet till livslångt lärande och arbete. Lärcentrum har en viktig funktion, både lokalt och regionalt, som mötesplats, mäklare och motor med fokus på utbildning och kompetensförsörjning.

För dig som är bosatt i Avesta finns möjligheten att redan nu kunna boka in dig för att göra tentor via Vuxenutbildningen i Avesta. Läs mer om tenta på hemmaplan här.

 • Marie Hjelm och Ninni Broström arbetar med vuxenlärande i Avesta och har nu utarbetat en enkät för att ta del av vilka behov Avestaborna som vuxenstuderar har i form av bland annat teknik, lokal och uppkopplingsmöjligheter.