• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Information till vårdnadshavare i Avesta kommun

Publicerad: 2020-04-24, kl 10.44

Information till berörda vårdnadshavare i Avesta kommun, om vad som gäller vid en stängning av en verksamhet utifrån att man arbetar i samhällsviktig verksamhet och behöver barnomsorg.

Lekplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förtydligande kring vilka verksamheter som är samhällsviktiga. Vid en eventuell stängning av förskolor, förskoleklass, grundskolor, grundsärskola och fritidshem ansvarar kommunen för att ge barn- och skolbarnomsorg till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet.

För att ha rätt till barn- och skolbarnsorg ska båda vårdnadshavarna arbeta inom samhällsviktig verksamhet. 

Prata med din arbetsgivare
För att snabbt kunna agera vid en stängning är det viktigt att du som
vårdnadshavare pratar med din arbetsgivare/uppdragsgivare och får ett besked om läget. Det är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren som bedömer om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet och som tar ställning till vilka arbetstagare som behövs för att kunna upprätthålla en samhällsviktig verksamhet.

Om det blir aktuellt med stängning kontaktas vårdnadshavare omgående
Vid ett beslut om stängning kommer det att finnas ett antal skolor och förskolor som håller öppet. Avesta kommun kommer dessutom att fortsätta erbjuda barn/skolbarn barnomsorg på obekväm tid.

Vid ett beslut om stängning skickar Avesta kommun ut ett besked till vårdnadshavare om vad som gäller om tillgången till plats, samt vilken enhet respektive barn tillhör.

Elever och barn i behov av särskilt stöd
En kommun ska erbjuda förskola och fritidshem till barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling, vilket bygger på bedömningar som tagits av rektor och/eller i samråd med Socialtjänsten.

Barn i fristående verksamhet eller i annan kommun
Är ditt barn inskrivet i fristående pedagogisk omsorg, förskola, skola eller i annan kommun ska du först vända dig dit för barnomsorg. Kan inte förskolan eller skolan ge barnomsorg till ditt barn ska verksamheten snarast meddelas till Avesta kommun.

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger mer utförförlig information om frågor som rör Covid 19 och stängning av verksamheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förtydligande kring vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg under stängning.