• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Avesta kommun inför nytt elevhanteringssystem – IST Administration

Publicerad: 2021-11-08, kl 10.30

Sedan en tid tillbaka har Bildningsförvaltningen arbetat med att undersöka möjligheter till att införskaffa digitala verktyg som kan förenkla och effektivisera arbetsprocesser. Arbetet har fram tills idag inneburit att kommunen införskaffat vissa nya digitala verktyg som direkt stöder verksamheten i olika arbetsprocesser.

Dator

Det som berör dig som vårdnadshavare är:
Skolskjuts – Ansökan för grundskolan
Mitt Skolval – Ansökan om skolval för grundskola

I nuläget pågår införandet av IST Administration som nytt elevadministrativt system. Detta ersätter Extens som Avesta kommun har idag. Det nya systemet kommer att vara på plats för grundskola till skolstart 2022 och för vux i slutet av höstterminen 2021. Förskola och gymnasieskola startar sin införandeprocess i januari 2022 med mål att ha det nya systemet på plats till sommaren 2022.

I och med att Extens upphör så upphör också Dexter då dessa hör ihop. Detta innebär att vi från årsskiftet kommer att införa ett nytt frånvaro/närvarosystem genom IST Administration - IST Home. Upplägget i det nya systemet är i grunden väldigt likt Dexter och vi ser inte att det kommer att bli någon stor förändring i hanteringen.

Information och utbildning i IST Home är under planering, så alla känner till det nya frånvarosystemet inför skolstarten i januari 2022. Mer information om detta kommer framöver skickas till berörda vårdnadshavare via Pingpong.

Ny lärplattform planeras också att införas framöver

Vad som också är viktigt för dig som vårdnadshavare att känna till är att arbete med att införskaffa ny lärplattform pågår. Där är målet att förenkla ytterligare för dig som vårdnadshavare genom att frånvarorapportering ska ske genom den nya lärplattformen. Detta så att du som vårdnadshavare inte behöver vara inloggad i flera olika system, så som idag.

I praktiken innebär detta alltså att IST Home nu kommer att införas under en period till dess att vi har lärplattformen på plats. Därefter är målet att all hantering gällande era barn ska ske genom lärplattformen. Vi hade önskat fortsätta med Dexter till dess att lärplattformen är på plats för att underlätta för er vårdnadshavare, men i och med att Dexter upphör när Extens upphör så var detta inte ett alternativ.

Vi vill informera er alla om detta så ni förstår våra tankar och bakgrunden till att det blir som det blir framöver, men ett nytt system under en relativt kort period.

Den nya lärplattformen (som vi alltså i nuläget inte vet vilken det blir) kommer att kunna börja införas tidigast läsår 2022/2023.