• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Så förbereder sig Avesta kommun inför en eventuell Google-etablering

Publicerad: 2020-01-22, kl 09.52

Nu ska totalt 69 hektar skogsmark norr om Horndal planläggas av Avesta kommun. Samrådet är offentliggjort. Avsikten att frigöra mark för lättare industri. De aktuella områdena ligger direkt väster och öster om Googles mark i Horndal.

Det här är ett av Avesta kommuns sätt att växla upp sitt arbete i att vara förberedd den dag då Google bestämt sig. Samtidigt presenteras nu också ett PM om Horndals förutsättning och utveckling inför en eventuell etablering av datajätten.

Nu presenterar Avesta kommun hur man förberett sig inför en eventuell Google-etablering.
Kommundirektör Anders Friberg och kommunalrådet Lars Isacsson presenterade hur Avesta kommun förberett sig inför en eventuell Google-etablering.

-  Vi vill vara med från början för att kunna styra för långsiktig hållbarhet. Vi vill kunna visa på var och hur, när det dagen kommer då ett eventuellt etableringsbeslut kommer, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

För två veckor sedan blev det känt att Google lämnat in sin miljökonsekvensbeskrivning till Miljödomstolen i Nacka, för att – som det står i deras ansökan – deras företag ”DSC International AB planerar att bygga ett datacenter med flera serverhallar i Sverige” och där ”Ett område strax norr om Horndal i Avesta kommun har valts för lokalering av verksamheten”. Men när det redan 2017 offentliggjordes att det var Google som köpt 109 hektar mark i Horndal, hade arbetet med att se över vad som behöver göras ifall datasiten skulle bli verklighet, startat.

-  Vi har haft en hög beredskap för vad som behöver göras om investeringsbeslutet skulle komma. I kommunen har vi i flera år jobbat tvärsektoriellt i tre olika grupperingar med inriktning på boende, kommunikation, marknadsföring, samhällstjänster och samhällsinformation. Nu går vi in i en ny fas genom att vi intensifiera det arbetet, säger kommundirektör Anders Friberg.

Redan 2015 började alltså planeringen. I takt med Googles ansökan börjar grupperna att redovisa vad de ser som angeläget och viktigt. Planingenjör Peter Granqvist har i ett dokument presenterat hur orten Horndal kan komma att förändras.

- Det bor idag 1100 personer i samhället där det finns 770 bostäder. Det räcker inte om det blir ett sajtbygge. Dessbättre har vi redan en del planlagd kommunal mark att bygga bostäder på som kan komma ifråga. Men vi har också redan markerat ut områden i och kring Horndal där också tillfälliga bostäder kan iordningställas, berättade Peter när kommunen bjöd in till pressinformation.

Men planeringsgruppen har också sett över var det finns plats för andra och nya verksamheter. Det är också där den nya marken intill Googles mark, kommer ifråga.

- Vi köpte in mer mark i Horndal, än det vi sålde till Google. Den kan nu bli aktuell för exempelvis lättare industri. Men nu är inte priset detsamma. Google fick köpa för 30 kronor kvadraten. Innan dess hade Horndal kommunens lägsta kvadratmeterpris på sin industrimark. I dag är den dyrast med 200 kr per kvadrat, berättar kommunalrådet Lars Isacsson.

I Horndal har också den nya marknadssituationen granskat, som kan uppstå när eller om Google beslutar sig för att sätta spaden i jorden. Det handlar då främst om handel och service. Där kommer det att bli upp till privata markägare att engagera sig, bli aktiva och initiativrika för att locka fler företag och verksamheter till orten. Men i förberedelserna handlar det också om att se över samhällets vägnät, tillgången och behov av gång- och cykelvägar, hitta mötesplatser som kan skapa rörelse i samhället samt se över friluftslivet. Det här finns idag beskrivet och nedtecknat i ett PM med förslag på förändringar och förbättringar för Horndals framtid. Ett dokument att utgå ifrån om eller när beskedet om en Googleinvestering skulle komma.

Från kommunledningens sida är man samtidigt noga med att påpeka att även om mycket av arbetet hittills fokuserat på Horndal, så pågår också arbete runt om i övriga kommunen, utifrån vad 1650 nya årsarbeten kommer att påverka hela kommunen.

- Den siffran är ett direkt hämtad från ansökan. Det blir en jättestor arbetsplats, konstaterar Lars Isacsson.

Därför är det viktigt att förberedelser görs även i centrala Avesta men också i de mindre samhällena i kommunen. Då kan det handla om att bygga hotell.

- Men det är inte vi som ska bygga. Däremot ska vi se till att hjälpa till och förbereda - kratta i manegen – så mycket vi kan. Vi har lång erfarenhet av och god kompetens för att jobba med etableringar. Nu gäller det för oss som kommun att attrahera och marknadsföra Avesta, för att på så vis intressera investerare till att vara med, säger Anders Friberg.

Han betonar också vikten av att kommunen är transparant och kan kommunicera ut till medborgarna vad som händer så att de känner delaktighet och inser att de kan dra nytta av en eventuell etablering.

Hur går ni nu vidare i det här planeringsarbetet?

- Vi avser att besöka Hamina Finland. Där pågår byggandet av en Googlesajt just nu. Det ligger precis som här på en mindre ort en bit utanför centralorten. Vi vill se och höra hur de förberett sig och hur arbetet gått. Där har exempelvis 50 lokala företag varit med i uppbyggnadsarbetet, säger Lars Isacsson som på frågan om han vet om Google sökt tillstånd och låtit bli att bygga, svarade:

- Inte vad vi vet.