• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Paneldebatt om jämställdhet

Publicerad: 2017-05-24, kl 16.20

Politiker och ledande tjänstemän ställdes mot väggen när Karlfeldtgymnasiets andraklassare på Samhällsprogrammet, avslutade sitt genusprojekt med en paneldebatt. Där konstaterade kommunalrådet Lars Isacsson bland annat att Avesta ligger långt framme vad gäller jämlikhet med att det finns mer att göra.

- Det finns exempelvis affärsnytta med jämlikhet. Arbetsplatser som bara består av män blir omsprungna idag.

politiker och tjänstemän gav besked om genus och jämlikhet i kommunen

Oppositionsrådet Johan Thomasson lovade i sin tur att försöka motverka ”duktig-flicka-syndromet” utifrån att många flickor känner tryck på att vara extra bra på allt, genom att lova att exempelvis plocka ur diskmaskinen på Stadshuset där han har sin arbetsplats, lite oftare.

En gång under studietiden ska eleverna vid Avestas Karlfeldtgymnasiet fördjupa sig i ämnet genus. På onsdagsmorgonen 25 maj samlades därför samhällseleverna och barn och fritid-programmets elever till en diskussion i aulan. Medan flera grupper fördjupat sig i ämnet den senare tiden, fick en arbetsgrupper i uppgift att anordna något av en hearing, utifrån gruppernas många frågeställningar och funderingar.

På plats i aulan återfanns politikerna Lars Isacsson (S), Johan Thomasson (M), Sussie Berger (S) och Mikael Westberg (S), liksom skolchef Björn Hansson och gymnasiechef Rolf Engman.

Dessa gav sina synpunkter och svar på frågor om hur skolan jobbar med genusfrågor, hur många genuspedagoger det finns i kommunen, hur hemsidan utformas utifrån ett genustänk, hur jämställd den politiska organisationen är, löneskillnader mellan män och kvinnor i olika problemen med könsfördelningen på gymnasieprogrammen och problemen med den allt ökade andelen pojkar som lämnar gymnasiet utan betyg. Andra frågor som berördes var hur Avestas skol- och kommunledning förhåller sig till elever som vill bära slöja, utsätts för könsstympning, och det allt ökade abortmotståndet.

På de sistnämnda frågorna var politiker och tjänstemän överens om att slöja är tillåtet så länge det inte strider mot kravprofilen för det speciella jobbet. Beträffande könsstympning är det är komplicerade frågor som det jobbas med men som kräver dialog och förtroende.  På grund av de ”ärkekonservativa strömningar som finns i samhället” har skolan en stor uppgift i att bilda ungdomarna, menade Lars Isacsson.

När det gäller jämställd lön i Avesta kommun, förklarade panelen att tjänster sker utifrån ett poängsystem vad gäller krav och kompetens, varför det kan bli skillnad på en enhetschef inom skolan och vård och omsorg. En rektor kan ha större säkerhetsansvar än en enhetschef på socialtjänsten där det finns uttalade chefer med just det ansvaret.

- Men givetvis ska vi göra stickprov och se att de här reglerna följs, lovade Sussie Berger.

Beträffande antalet genuspedagoger har Avesta idag en som snart går i pension. Därför är förvaltningen i färd med en nyrekrytering, berättade skolchef Björn Hansson.

Likafullt ska insikt och kunskap om jämställdhet och genustänkande vara naturligt från förskola, genom grundskolan och upp till gymnasiet, förklarade Mikael Westberg, ordförande i bildningsnämnden. Att det inte alltid fungerar noterade elever själva. En utmaning i sammanhanget är också de nyanlända som inte har samma bakgrund och kultur som svenska elever.

På kommunens hemsida ska fördelningen av män och kvinnor på exempelvis bilder vara jämlika. En bra fördelning ansåg panelen också att Avesta har vad gäller kvinnor och män i styrelser och nämnder men också på chefsnivå även om männen var i majoritet i nämnda panel.

I val av skola ska alla skolor vara likvärdiga, följa skolplan och grundlag och inte ta ställning för en eller emot, exempelvis annan religion.

- Därför finns inspektioner. Uppföljning och kontroll av skolor är så viktigt, sa Johan Thomasson.

Något som däremot inte bara kan bestämmas utan styrs av exempelvis trender är valet av program hos eleverna. Det är alltså svårt att påverka tjejer att söka bygg- och industriprogram. Däremot har omsorgsprogrammet till viss del ökat i intresse hosnyanlända killar, vilket välkomnas.

Lars Isacsson varnade samtidigt för att de killar som hoppar av gymnasiet kommer att få det svårt i framtiden, då det krävs gymnasiebetyg för att få jobb.

- De som inte har, inte älskar eller är, går mot ett utanförskap. Det är ett jätteproblem för samhället som vi måste jobba mer med. Där måste vi också välja väg; om vi vill att skolan bara speglar samtiden eller blir en spjutspets mot framtid och hållbar utveckling.