• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Fortsatt stark handel i Avesta

Publicerad: 2017-03-21, kl 23.00

Avesta håller en fortsatt stark position som handelsstad. Det visar en utredning som på tisdagskvällen redovisades för Handeln och intresserade. I rapporten framgår att Avesta ligger i topp vad gäller köpkraft och försäljningsindex, i jämförelse med flera jämförbara kommuner.

Två kvinnor som hållit föredrag om Avestas handel

Syftet med utredningen - som beställts av Tillväxt Avesta och utförts av konsultföretaget HUI Research - är att skaffa kunskap och få en statusuppdatering i dagsläget. Undersökningen visar att det går bra för handeln i Avesta. Under 2015 omsattes 771 miljoner kronor på dagligvaruhandeln (mat och livsmedel) och 591 miljoner kronor på sällanvaruhandeln som inbegriper kläder, hem och hushåll samt fritid.

Den sistnämnda siffran placerar Avesta högst bland de närliggande kommunerna och bland de fyra kommuner som utsetts till jämförbara i storlek och folkmängd (Finspång, Ludvika, Lindesberg och Köping).

I liknande undersökning räknas omsättningen om i ett försäljningsindex. För dagligvaruhandeln i Avesta visar det indexet på 101.

- Det visar att Avesta till fullo tar tillvara på den köpkraft som finns hos kommuninvånarna. Det är ett väldigt bra index, förklarade Emelie Krantz som gjort undersökningen.

När det gäller sällanköpsvaror ligger indexet på 83, vilket också det är bra, menar Emelie Krantz.

- Avesta ligger efter år av stadig ökning, för sig själv i toppen bland de kommuner vi jämfört med. Det kan bero på att de tätorterna ligger nära större städer, dit deras invånare lockas att handla.

Det totala försäljningsindexet för Avesta är enligt utredningen 92, vilket är det högsta i närområdet. Det överträffas bara av större städer som Falun, Borlänge, Västerås Gävle och Uppsala.

Det här var siffror som kommundirektör Anders Friberg såg väldigt positivt på.

- Jag kan bara konstatera med glädje att Avestas handel ligger så bra till i jämförelse med de jämförbara kommunerna, säger Anders Friberg.

Att Avesta har möjligheter att fortsätta växa och utvecklas, intygade rapportens författare.

- Vi bedömer att förutsättningarna är goda. Vi tror att Avestaborna även fortsättningsvis är trogna sina dagligvarubutiker. Når Avesta sitt befolkningsmål kan dagligvaruhandeln öka ytterligare 15 % fram till 2025, konstaterade Emelie Krantz.

Inom sällanvaruhandeln väntas konsumtionen öka ännu mer. Når Avesta befolkningsmålen kommer köpkraften att öka med 230 miljoner till år 2025.

Men det är inga resultat som kommer av sig självt. Det menade MIO-ägaren Mikael Mårtensson som i den efterföjande debatten varnade för att Avesta som köpstad kommer att bli förbisprungna av andra handelsstäder.

- Vi måste skapa en enighet så vi hörs och syns. I det arbetet måste vi också addera handeln med besöksnäringen.  Vi måste hitta nya angreppssätt för att stärka handeln och göra den attraktiv för kunderna, sa Mikael Mårtensson.

En uppmaning som de trettiotalet handlare, företagare, intresserade och lyssnare tog med sig från mötet.

 

FOTNOT:

Försäljningsindex är relationen mellan faktisk omsättning och försäljningsunderlaget multiplicerat med 100. Ett index på 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger.

Hela undersökningen bygger på 2015 års siffror, då fjolårets handelssiffror ännu inte bearbetats.

Här kan du ta del av

Snabbanalys av detaljhandeln i Avesta

samt

Presentation av Handelsutvecklingen i Avesta (power point)