• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Invasiva främmande arter

Ett bestånd med jättebalsamin.

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

De vanligaste invasiva växterna som finns i Avesta är:

 • blomsterlupin
 • jätteloka
 • jättebalsamin
 • kanadesiskt gullris
 • parkslide
 • jätteslide

Ny lagstiftning

Från den 1 januari 2019 har markägare ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids. I våra trakter betyder det att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark.

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis både kanadensikt gullris, lupin och parkslide kommer med. I dagsläget finns alltså ingen lag som reglerar dessa arter, men det är ändå angeläget att bekämpa även dem.

Rapportera och bidra till arbetet

Det är till stor hjälp om du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Enklast rapporterar du på följande länk invasivaarter.nu. Här kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tagits upp på EU:s lista före år 2019. Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit.

Du kan också rapportera till kommunen genom att maila till Avesta Servicecenter på e-post servicecenter@avesta.se

Bekämpning och mer information

Avesta kommun arbetar i dagsläget framför allt med att bekämpa och hindra spridningen av jätteloka och jättebalsamin på kommunens mark. Det är dock viktigt att alla markägare tar sitt ansvar och ser till att hålla efter invasiva arter på sin mark. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om olika invasiva växter och hur du går till väga för att bekämpa dem.

Senast granskad 17 december 2021.