• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Cykelplan 2020-2040

Avesta kommun arbetar med att ta fram en cykelplan för Avesta
2020-2040. Cykelplanen kommer att innehålla bland annat en handlingsplan för kommande cykelprojekt.

I arbetet med att ta fram en cykelplan ingår bland annat att ta fram en vision för Avestas cykelvägnät 2040, att inventera cykelparkeringar och gång- och cykelvägnätet. Uppgifterna används sedan i handlingsplanen, där cykelprojekt planeras och prioriteras. Kommunens cykelmål definieras och en uppföljningsplan tas fram.

Avesta kommun vill under detta arbete veta vad du som kommuninvånare tycker om cykelvägnätet.

Hur tycker du att Avesta ska se ut 2040? Vad är bra och vad kan förbättras?

Skicka gärna dina synpunkter till:
cykelplan@avesta.se

För felanmälan på det befintliga cykelvägnätet, anmäl här.

Mer information om cykelplansarbetet och forum för medborgardialoger kommer att publiceras här framöver.

Senast granskad 04 februari 2021.