Dela sidan på sociala medier

Planprogram för Månsbo gärde

Planprogrammet togs fram med hjälp av Sweco Architects för att pröva möjligheten till att skapa en ny, hållbar, stadsdel i området. Detta för att möta upp mot det befintliga, och ökande, behovet av bostäder och olika former av service, som t.ex. skola, förskola och boende för äldre, i staden. En tänkt byggnation i området skulle även komma att bidra till förtätning av Avesta och knyta ihop de befintliga stadsdelarna Skogsbo, Rutbo och Högbo med Avesta centrum. Planprogrammet godkändes som underlag för kommande detaljplaner av kommunfullmäktige den 30 september 2019.

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida. Observera att filerna innehåller många bilder och kan därför ta några minuter att ladda upp!

Här kan du läsa planprogrammet som lågupplöst pdf-fil

Här kan du läsa planprogrammet som högupplöst pdf-fil

     

Senast granskad 16 oktober 2020.