• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Samhällsorientering

Samhällsorientering på Eductus

Samhällsorienteringen utgår från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta block. 

Samhällsorienteringen omfattar minst 100 timmar och vi har intag var femte vecka. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.

Samhällsorienteringen ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Att komma till Sverige

Migrations- och etableringsprocessen, arbetets och språkets betydelse, kultur och högtider i Sverige.

Att bo i Sverige

Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur, vardagliga och praktiska boendefrågor, Sveriges geografi och demografi, vardagslivsfrågor, lokalkännedom, allemansrätt och djurskydd.

Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande, validering, arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen, söka arbete, arbeta, starta och driva företag, skatt och deklaration, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen, fritid, kultur och föreningsliv. Individens rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och individens frihet, hbtq-rättigheter, DO och diskrimineringslagstiftningen, hjälp och stöd, barn och ungdomars rättigheter i relation till föräldraansvaret – kamratkretsen, relationer, fritidsaktiviteter, religionsfrihet och religiösa samfund.

Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Äktenskaps och sambolagen, vänta och föda barn, föräldraförsäkringen, barns rättigheter, relevanta delar av föräldrabalken, skollagen, socialtjänstlagen och LVU, organisation – arbetssätt – syfte – förväntningar på barn och föräldrar inom skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Att påverka i Sverige

Folkstyret, den svenska demokratin så fungerar den från kommunal till nationell nivå, demokrati i vardagen, åsiktsbildningen i samhället, och grundläggande fakta om EU. Rättsstaten, grundlagens principer om åsikts, yttrande, tryck och föreningsfrihet, att hävda sin rätt. Rättsväsendet, JO och JK, polisens roll, myndighetskontakter offentlighetsprincipen och sekretess samt mutor och bestickning.

Att vårda sin hälsa i Sverige

Egenvård, sjukvårdsupplysning och apotek, hälso- och sjukvård, och tandvård.

Att åldras i Sverige

Pensioner, äldreomsorg, begravning och svenska arvsregler.

Senast granskad 15 september 2021.