Avesta kommun ansöker om ordningsvakter till Krylbo

Publicerad 2018-08-14, kl 14.57

Avesta kommun är i behov av att snabbt komma tillrätta med ökade ordningsstörningar, brott och otrygghet i Krylbo. Därför söker man nu tillstånd om att förordna ordningsvakter.

Glassdag för Avestas anställda

Publicerad 2018-07-27, kl 17.21

Den långa och intensiva värmen fick Avestas kommunledning med kommunalrådet Lars Isacsson i spetsen att bestämma att på fredagen skulle samtliga anställda i tjänst bjudas på – glass!

Men glass är inte bara något som Avestas personal  får. Under hela den gångna och mycket varma perioden har man inom vård och omsorg festat på glass både nu och då. 

Avesta hjälper Älvdalen med brandbekämpning

Publicerad 2018-07-23, kl 16.29

Avesta hjälper till när en av Sveriges genom tiderna största bränder härjar, bland annat skogarna i Älvdalen. På plats i området finns såväl räddningstjänstpersonal som kriskommunikatörer från Avesta. Och fler är beredda att åka till Älvdalen och byta av varandra.

Angående röklukten

Publicerad 2018-07-19, kl 11.01

Viktigt meddelande till allmänheten 2018-07-19

Informationsmeddelande till boende i Södra Dalarna

Var uppmärksam på dina medmänniskor i värmen!

Publicerad 2018-07-17, kl 13.36

Den extrema värmeböljan som råder kan knappast ha undgått någon. Men när det blir så här varmt kan värmen också vara farligt, speciellt för äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättningar. 

Avesta kommuns vård- och omsorgschef Anna Nurmilehto är bara en av många som nu uppmanar både vårdpersonal men även personer även i övrigt, att vara uppmärksam på sina medmänniskor. I första hand på de som av ålders- eller hälsoskäl kan vara extra känsliga för höga temperaturer.

Stämningsfullt när Löfven besökte Avesta

Publicerad 2018-07-03, kl 12.37

Statsminister Stefan Löfven besökte Avesta under måndagseftermiddagen. Löfven med besättning och medföljande press välkomnades av Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, utanför Verket i Koppardalen i Avesta.

Avesta kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Publicerad 2018-05-28, kl 15.02

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Avesta kommun deltar i kampanjen.

Avesta kommun byter telefonilösning

Publicerad 2018-05-25, kl 08.48

Den 31 maj kl. 08:00 går Avesta kommun över till en ny lösning för telefonin. Under dagen kan det bli störningar i telefonin. Med den här informationen vill vi förbereda dig som vet att du ska ha kontakt med kommunen nästa vecka.

Avesta kommuns Facebooksida

Publicerad 2018-05-09, kl 11.53

För att utöka Avesta kommuns service till våra invånare har vi startat en Facebooksida som drivs av Avesta servicecenter.

Spadtag för Balders Hage

Publicerad 2018-04-26, kl 13.26

Nu har första spadtaget tagits för det kombinerade äldreboendet och förskolan Balders Hage. Bland dem som symboliskt kastade upp grusmassorna med den sjuskaftade spaden fanns förskolebarnen Tilde, Signe och Oliver.

- Oj vad tungt, tyckte Oliver.

Avesta kommuns planering inför vårfloden

Publicerad 2018-04-12, kl 16.02

Den stora snömängden i norra Dalarna kan innebära att vårfloden blir mycket kraftig i år. I förebyggande syfte har kommunen vidtagit åtgärder.

KOMMUNREHAB AVESTA - Rehabteamet har bytt namn

Publicerad 2018-04-05, kl 08.00

Vissa av er känner igen verksamheten som Rehabteamet, men verksamheten har nu bytt namn. ”- Det är främst för att hålla isär oss från andra rehabverksamheter”  berättar personalen.

 

Hemtjänstprojekt i Horndal

Publicerad 2018-04-03, kl 08.51

I september fick Horndals hemtjänst ett upppdrag gällande en förtroendemodell från omsorgsstyrelsen.

- Horndals hemtjänst fick uppdraget på grund av att gruppen önskade det samt att vi jobbar mycket i glesbygd och skiljer oss lite från de andra grupperna med avstånd till brukare mm. berättar Tove som är enhetschef för Horndals hemtjänst. 

Ny metod möjliggör golvbyte fast verksamhet pågår

Publicerad 2018-03-28, kl 08.47

Nu är omöjliga renoveringar möjliga tack vare nya metoder och gott samarbete.

Flera av äldreboendena i Avesta  kommun är i behov av upprustning. Att byta golv har historiskt sett varit ett krångligt projekt som inneburit att brukare och personal behövt flyttas under tiden för renoveringen. Under vintern har emellertid Gamla Byn AB prövat nya metoder för golvbyte på äldreboendet Skogsgläntan, där golven byts samtidigt som verksamheten pågår.

Påminnelse om att söka stöd

Publicerad 2018-03-27, kl 10.54

Vi vill påminna alla föreningar och organisationer som inte redan har sökt att söka stöd för integrationsarbete. 

Samtalsgrupp för separerade

Publicerad 2018-03-01, kl 13.37

Är du nyseparerad eller skild och intresserad av att dela dina tankar och känslor med andra i samma situation? Välkommen att delta i familjerådgivningens samtalsgrupp.

Verksamheterna i bildningshuset har öppnat igen

Publicerad 2018-01-17, kl 07.41

Biblioteket, Avesta Servicecenter, Turistbyrån, Vuxenutbildning- och Integrationsreceptionen har öppnat sina verksamheter igen efter luktsaneringen. 

 

 

Analys Trygghetskartan 2017

Publicerad 2018-01-02, kl 11.17

Under november månad 2017 fanns en karta på Avesta kommuns hemsida där man som invånare eller besökare i Avesta kommun kunde märka ut platser i kommunen som upplevs otrygga. 

172 olika punkter i kommunen pekades ut, med 199 synpunkter. Fritextsvaren kunde i analysen delas in i sex olika kategorier; belysning, buskage, skadegörelse/underhåll, grupper av människor som upplevs skapa otrygghet, trafik samt övrigt.

Den absolut största kategorin synpunkter och anledning till upplevd otrygghet är avsaknad av belysning. Tillsammans med skrymmande buskage utgör kategorierna 57% av de inkomna synpunkterna. Därefter kommer grupper av människor som upplevs skapa otrygghet samt trafiksituationer av olika slag. 

Barn är inte till salu

Publicerad 2017-12-15, kl 16.50

Tema för Musikhjälpen 2017 är i år "barn är inte till salu". Idag är det fyra barn i minuten som är utsatta i barnsexhandeln. Så ska det inte vara – barn är inte till salu. Företaget Saferoad traffic i Avesta antog utmaningen att uppmärksamma detta och tillverkade en skylt. Tekniska enheten på Avesta kommun satte upp skylten vid en av kommunens skolor.

Medborgarlöfte tecknat, för ordning vid Dalahästens handelsområde

Publicerad 2017-12-14, kl 11.03

Ett medborgarlöfte har undertecknats av lokalpolisområdeschef Mattias Skarp och kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson. Löftet gäller ordningsstörningar och trafikbrott vid parkeringarna som tillhör Dalahästens handelsområde.