Spadtag för Balders Hage

Publicerad 2018-04-26, kl 13.26

Nu har första spadtaget tagits för det kombinerade äldreboendet och förskolan Balders Hage. Bland dem som symboliskt kastade upp grusmassorna med den sjuskaftade spaden fanns förskolebarnen Tilde, Signe och Oliver.

- Oj vad tungt, tyckte Oliver.

Afternoon Tea för Ung Företagsamhet

Publicerad 2018-04-26, kl 08.17

På torsdagen den 12 april 2018 samlades ett 60-tal elever, lärare och UF-representanter tillsammans med Tillväxt Avesta i Restaurang Koppardalen för att hylla de som varit involverade i Ung Företagsamhet under detta läsår, framförallt alla elever. Vinnarna från den lokala tävlingen, som hölls i februari, mottog priser.

Sommarskola

Publicerad 2018-04-11, kl 10.47

Viktig information till dig som är vårdnadshavare för elev i årskurs 8 och 9. Från och med 2018 finns en ny lag som innebär att Avesta kommun är skyldig att erbjuda sommarskola till elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. 

Lärstämma för förskolepersonal

Publicerad 2018-03-28, kl 08.07

Den fjärde april samlas drygt 300 förskollärare och barnskötare från Avesta kommuns förskolor för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Avgiftskontroll

Publicerad 2018-03-26, kl 13.27

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2016? Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Bildningsstyrelsen har beslutat att Avesta kommun/barnomsorg från och med 2018 årligen ska genomföra en avgiftskontroll. Det innebär att inkomstuppgifter som är lämnade till barnomsorgen jämförs med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

Information till dig som är vårdnadshavare till barn och elever som går på förskola och skola i Skogsbo

Publicerad 2018-03-22, kl 13.41

Avestas befolkning växer och därmed antalet elever i våra skolor. Inför hösten 2018 så kommer två klasser årskurs 6 att lämna Skogsbo skola samtidigt som tre klasser årskurs 2 kommer att flytta upp från Klockar-skolan. I dagsläget finns det inte tillräckligt många klassrum för att alla ska få plats. Vi behöver därför vidta åtgärder.

Obligatorisk Förskoleklass

Publicerad 2018-02-21, kl 13.38

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller 6 år.

Sammanslagningar och stängningar av förskolor och fritidshem under sommaren 2018

Publicerad 2018-02-19, kl 13.21

Med anledning av sommarens semesterplanering och behov av sammanslagningar kommer Bildningsförvaltningen att göra en längre sammanslagningsperiod än tidigare år. För en del områden blir det här en nyhet, medan andra områden har genomfört sammanslagningar under en längre tid. Alla förskole- och fritidshemsområden har en plan för sammanslagningen och information ges till vårdnadshavare från varje verksamhet.

Skolan som minskade kränkningarna med 80 procent

Publicerad 2018-02-13, kl 08.28

Åvestadalsskolan i Krylbo har precis som många andra skolor problem med kränkningar av olika slag. Men skolan har hittat sätt att vända utvecklingen.

Företagande och kreativitet på årets lokala UF-mässa

Publicerad 2018-02-12, kl 12.07

Ung Företagsamhets  (UF) lokala mässa i Avesta Galleria gick av stapeln i fredags den 9 februari. För de företagen som var med och tävlade är mässan endast ett av fyra delmoment som de blir bedömda inom. De övriga delarna är företagspresentation som hölls i Bergslagsteatern på förmiddagen samma dag, individuella intervjuer med jury samt företagens delårsrapport.

Verksamheterna i bildningshuset har öppnat igen

Publicerad 2018-01-17, kl 07.41

Biblioteket, Avesta Servicecenter, Turistbyrån, Vuxenutbildning- och Integrationsreceptionen har öppnat sina verksamheter igen efter luktsaneringen. 

 

 

Skridskobanan på Avestavallen spolad

Publicerad 2018-01-10, kl 13.18

Nu har Avestavallens 400 meter långa rundbana spolats upp. Nu kan långfärdsskridskorna tas fram.

Första spadtaget för Markusskolans nya aktivitetshus

Publicerad 2017-12-22, kl 08.45

På torsdagen togs det första spadtaget för den nya aktivitetshallen vid Markusskolan.

Barn är inte till salu

Publicerad 2017-12-15, kl 16.50

Tema för Musikhjälpen 2017 är i år "barn är inte till salu". Idag är det fyra barn i minuten som är utsatta i barnsexhandeln. Så ska det inte vara – barn är inte till salu. Företaget Saferoad traffic i Avesta antog utmaningen att uppmärksamma detta och tillverkade en skylt. Tekniska enheten på Avesta kommun satte upp skylten vid en av kommunens skolor.

Avesta kommun får 4,7 miljoner för integrationsprojekt

Publicerad 2017-12-11, kl 15.20

Avesta kommun har beviljats 4 758 368 kronor av Europeiska socialfonden för att arbeta med projektet Vilka är vi? För ett inkluderande och hållbart arbetsliv. Projektet syftar till att öka sammanhållningen i samhället, bland annat genom att öka kunskapen om möten mellan olika kulturer.

Förändringar gällande Maxtaxan

Publicerad 2017-12-06, kl 13.36

Från och med 1 den januari 2018 kommer förändringar att ske gällande Maxtaxans avgiftsnivåer enligt Skolverket. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018 (45 390 kronor 2017).

En inspirationsdag på temat integration

Publicerad 2017-11-08, kl 08.00

Hur arbetar kommunen med integration? Vilka goda exempel finns det? Vilka utmaningar eller möjligheter finns det framåt? På eftermiddagen den 7 november arrangerades en inspirationsdag om integration i Avesta.

Stödpersoner och kriskommunikatörer i Avesta tog del av andras erfarenheter

Publicerad 2017-10-31, kl 09.12

Avesta kommun bjöd in till föreläsning. Det var beredskapssamordnare från Västra Mälardalens kommunalförbund som delade med sig av sina erfarenheter i arbetet med stöd till personer som drabbats av kris eller olycka.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar!

Publicerad 2017-10-19, kl 14.45

Forskare från hela världen besökte Avesta

Publicerad 2017-09-25, kl 16.02

Avesta stod värd under en dag när doktorandsommarskolan NSCAS (Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel) gjorde ett besök i staden.

Stålbranschen är och har varit en viktig motor för Avesta och regionens utveckling. NSCAS är ett projekt via Triple Steelix som bjuder in forskare inom metall- & stålindustrin att besöka olika delar av Sverige och dess industrier. Sommarskolan är en satsning på innovation och utveckling inom stålindustrin och tanken med besöket är att nätverka och långsiktigt skapa innovation och nytänkande inom den svenska stålindustrin.