• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts för grundskolans och särskolans elever

Skolskjuts för grundskola, särskola samt gymnasiesärskola

 Information från Dalatrafik om förändringar fr.o.m. 2012-12-10:

 Linje 959: Johan Olovskolan

• Turen 07:20 från Bodarne till Kulturforum flyttas i sin helhet till linje 202.

• Turen 07:50 från Rossbergavägen till Kulturforum flyttas i sin helhet till linje 202.

• Turerna 12:35, 13:20 och 14:20 från Kulturforum till Rossbergavägen flyttas i sin helhet till linje 202.

• Turen 14:20 från Kulturforum till Mestaäng flyttas i sin helhet till linje 202.

• Turen 15:20 från Kulturforum till By kyrkby skolan flyttas i sin helhet till linje 202.

Linje 964: By kyrkby skola

• Turen 07:00 från Born till By kyrkby skolan flyttas i sin helhet till nya linje 205.

• Turen 07:15 från Mesta till By kyrkby skolan flyttas i sin helhet till linje 202.

• Turen 07:25 från Leknäs till By kyrkby skolan flyttas i sin helhet till nya linje 205.

• Turena 14:05, 14:40, 16:10* och 17:25 från By kyrkby skolan till Hovnäs flyttas i sin helhet till nya linje 205. * = Turen delas. En ny tur upprättas från By kyrkby skolan till Mesta klockan 16:10 på linje 202.

 

Elever i grundskola och särskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan (Skollagen 2010:800).

Om rätt till skolskjuts föreligger, avgörs av:

 1.  Färdvägens längd mellan hemmet och skolan.

          Avståndsregler i Avesta kommun är:

          Förskoleklass - årskurs 3, om avståndet överstiger 3 km.

          Årskurs 4-9, om avståndet överstiger 4 km.

    2.   Trafikförhållandet mellan hemmet och skolan.

    3.   Elevens funktionsnedsättning

    4.   Någon annan särskild omständighet  

Elever som bedöms ha rätt till skolskjuts, skall kunna förflytta sig på egen hand till linjebusshållplats och/eller uppsamlingsplats för skolskjuts i avstånd upp till:

 •     Förskoleklass - årskurs 3, upp till 3 km.
 •     Årskurs 4 - årskurs 9, upp till 4 km.

Elev kan efter ansökan vara berättigad till skolskjuts inom kommunen, vid växelvis boende hos vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser. Se ansökningsblankett för skolskjuts vid växelvis boende.

Elev kan efter ansökan och beslut av kommunstyrelsen, beviljas skolskjuts vid val av annan skola än placeringskolan. Se ansökningsblankett för ansökan om skolskjuts.

Planering av skolskjuts sker av Dalatrafik AB i samråd med kommunen. Utförande av skolskjuts sker genom Dalatrafiks AB och deras entreprenörer.

Dalatrafiks kundservice svarar på frågor om skolskjuts och här lämnar du dina ev. klagomål om skolskjuts. Se Dalatrafiks hemsida för tidtabeller.

Tel: 0771-95 95 95

Mejl: kundservice@dalatrafik.se

Gällande skolskjutsreglemente. Bilaga till skolskjutsreglemente.

Elever i frivilliga skolformer (förskola, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning) har inte skolskjuts.

Om du har allmänna frågor om skolskjuts, kontakta servicecenter.

 

Senast granskad 17 november 2017.