Läckage av fluorvätesyra på Outokumpus område. Löpande information uppdateras på Avesta kommuns webbplats. Läs mer här
 • Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl 08.00–16.30.
  Lunchstängt kl 12.00–13.00.

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl 09.00–16.30
  Tisdag kl 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl 09.00–16.30
  Fredag kl 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts för grundskolans och särskolans elever

Skolskjuts för grundskola, särskola samt gymnasiesärskola

Elever i grundskola och särskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan (Skollagen 2010:800).

Om rätt till skolskjuts föreligger, avgörs av:

 1.  Färdvägens längd mellan hemmet och skolan.

          Avståndsregler i Avesta kommun är:

          Förskoleklass - årskurs 3, om avståndet överstiger 3 km.

          Årskurs 4-9, om avståndet överstiger 4 km.

    2.   Trafikförhållandet mellan hemmet och skolan.

    3.   Elevens funktionsnedsättning

    4.   Någon annan särskild omständighet  

Elever som bedöms ha rätt till skolskjuts, skall kunna förflytta sig på egen hand till linjebusshållplats och/eller uppsamlingsplats för skolskjuts i avstånd upp till:

 •     Förskoleklass - årskurs 3, upp till 3 km.
 •     Årskurs 4 - årskurs 9, upp till 4 km.

Elev kan efter ansökan vara berättigad till skolskjuts inom kommunen, vid växelvis boende hos vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser. Se ansökningsblankett för skolskjuts vid växelvis boende.

Elev kan efter ansökan och beslut av kommunstyrelsen, beviljas skolskjuts vid val av annan skola än placeringskolan. Se ansökningsblankett för ansökan om skolskjuts.

Planering av skolskjuts sker av Dalatrafik AB i samråd med kommunen. Utförande av skolskjuts sker genom Dalatrafiks AB och deras entreprenörer.

Dalatrafiks kundservice svarar på frågor om skolskjuts och här lämnar du dina ev. klagomål om skolskjuts. Se Dalatrafiks hemsida för tidtabeller.

Tel: 0771-959 959

Mejl: kundservice@dalatrafik.se

Gällande skolskjutsreglemente. Bilaga till skolskjutsreglemente.

Elever i frivilliga skolformer (förskola, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning) har inte skolskjuts.

Om du har allmänna frågor om skolskjuts, kontakta servicecenter.

 

Senast granskad 28 mars 2017.