• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Under och efter krisen

Som invånare i Avesta kommun kan du få olika typer av stöd om en kris eller allvarlig händelse uppstår. Kommunen har ett ansvar att ta hand om alla personer som befinner sig inom kommunens område under en kris. Under krisen är det viktigt att kunna inhämta information.

Information

Avesta kommun använder först och främst sin webbplats för att nå ut med information vid en kris. Speciellt viktigt information går ut via P4 och Text-TV. 

Det går alltid att ringa 112 i en nödsituation, var man än befinner sig i landet. Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation och jourhavande läkare.

När du ringer 112

 • tala om vad som har hänt
 • tala om vem du är och varifrån du ringer
 • tala om hur många skadade det är och vilka skador de har

Få eller lämna information som är icke-akut, ring 113 13.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer kan räddningsledningen begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA sänds i radion. Det finns två typer av VMA:

 1. Varningsmeddelande, som ska sändas direkt vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
 2. Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Tyfonsignalen "Viktigt Meddelande"

Tyfonsignalen "Viktigt Meddelande" ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter. Tyfonsignalen kan användas för att göra dig uppmärksam på att det kommer att sändas ett VMA i radion P4.

När du hör tyfonsignalen

 • Sök skydd inomhus
 • Stäng dörrar, fönster och ventiler
 • Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion
När faran är över startas signalen "faran över" - en cirka 30 sekunder lång signal.
 
"Viktigt meddelande" och "faran över" provas klockan 15.00, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Krisorganisation

När kommunen har bekräftat att vi är i en kris aktiveras kommunens krishanteringsorganisation som består av två grupper: en grupp med ledande tjänstemän och en kriskommunikationsgrupp.

Vid behov kan en så kallad krisledningsnämnd, som leds av kommunstyrelsens ordförande träda i in. Krisledningsnämnden träder i kraft för att kunna informera om det inträffade och/eller ta snabba beslut om ekonomi, bemaning, organisation och servicenivåer i kommunen. Krisledningsnämnden kan också ta beslut över annan nämnd i akuta lägen.

Krishanteringsorganisationen kan ge förslag till beslut till krisledningsnämnden. Gruppen leds av kommundirektören.

Kriskommunikationsgruppen hjälper krisledningsnämnden att nå ut med information till medborgare och medier. Gruppen leds av en kommunikatör. 

Senast granskad 15 juni 2021.