• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Övriga frågor

Hur får jag reda på mer information om det tutar i varningssirenerna?

Du kan även ringa 113 13 - ett telefonnummer som allmänheten kan ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Annars kan du lyssna på din lokala P4 station eller kolla på SVT 1, SVT 2 eller TV 4 för mer information.

Kostar det något att få hjälp av räddningstjänsten?

Räddningstjänst finansieras via skattemedel. Åtgärder som är utöver räddningstjänst kan debiteras, i många fall via försäkringsbolag.

Är det olagligt att ringa 112 om det inte brinner?

I 16 kap 15 § i brottsbalken står det: "Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år. Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2003:780)."

När man ringer 112, hur lång tid tar det innan räddningstjänsten är på plats?

Till 90 procent är räddningstjänsten på plats inom 10 minuter inom tätbebyggt område från det att vi blir larmade. Utanför tätort kan det ta något längre tid men oftast mindre än 20 minuter.

Vilka olika sorters brandbilar finns det?

Generellt finns det fem sorters bilar: Räddningsenhet: för brandsläckning och trafikolyckor. Vattenenhet: när det krävs extra vatten. Höjdenhet: då utrymning sker via räddningstjänsten. Terrängfordon: vid ex skogsbränder Befälsbil: personbil med blåljus samt olika sorters specialfordon.

Vad är det för skillnad mellan räddningstjänsten, brandkåren och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Brandkåren är en äldre benämning på räddningstjänsten. Anledningen till att de flesta kommuner har valt att byta namn är att uppdraget har breddats från att bara släcka bränder till att även hantera trafikolyckor, naturfenomen m.m. MSB är en nationellt övergripande expertmyndighet som stödjer och driver projekt tillsammans med Sveriges räddningstjänster. MSB har även hand om utbildning till brandman och befäl.

Är man skyldig som privatperson att stanna vid en olycka eller en brand?

Den som upptäcker eller får kännedom om en brand eller olycka som innebär fara för någons liv eller risk för någons hälsa eller för miljön ska, om det är möjligt, varna dem som är i fara och tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om fara för en brand eller en olycka.

Får brandbilar köra hur snabbt som helst vid utryckning?

Utryckningsfordon får bryta hastighetsbestämmelserna men aldrig köra så snabbt att trafikfara uppstår.

Vad ska jag göra som bilist om jag har en brandbil med påslagna blåljus och sirener bakom mig?

Oftast räcker det att hålla till höger och sakta ner något för att underlätta omkörningen för utryckningsfordon. Kom ihåg att alltid visa hänsyn i trafiken.

Får jag köra om en brandbil med påslagna blåljus?

Det är inte tillåtet att köra om utryckningsfordon med påslaget ljud- eller ljussignal.

Senast granskad 17 juli 2017.