• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Krisberedskap - innan krisen

En kris är en mycket svår händelse. Det kan handla om ett långvarigt elavbrott, en allvarlig olycka eller hårt väder som orsakar skador. När något oförutsett och allvarligt händer som påverkar samhället och allmänheten ska kommunen vara beredd. Vi har också ett uppdrag att informera våra samhällsmedlemmar hur de ska förbereda sig inför och agera under en sådan händelse. 

Bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen är några exempel på sådant som kan orsaka kriser i samhället. Även händelser som inträffar utanför vårt eget land kan orsaka kriser för oss. När det inträffar en allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt.

Beroende på vad som hänt kan det ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och dina vanliga rutiner kan återgå till det normala. Vi är alla en del av samhällets krisberedskap och kan bidra på olika sätt.

Avesta kommun erbjuder utbildningar i krisberedskap, dom utförs av vår frivilliga resursgrupp (FRG).

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? 

Du som invånare har också ansvar för din egen säkerhet. Detta innebär att vi bör vara medvetna om att kriser och allvarliga händelser faktiskt inträffar. Om en kris uppstår är det viktigt att vara förberedd. Det är alltid grunden för en lyckad krishantering.

Om du är väl förberedd är det lättare för dig att veta hur du kan att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Du får också mer kunskap om hur du kan agera under en allvarlig händelse och vad som gäller efteråt.

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar åtminstone en vecka utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Det finns flera webbplatser som beskriver hur du som privatperson kan arbeta med risker och säkerhet. Goda råd om hur du säkrar ditt hem och minskar risken för vardagsolyckor. Hur du planerar för att kunna klara dig vid en större samhällskris. 

Här nedan har vi samlat praktiskt länkar till webbplatser, checklistor, faktabroschyrer m.m. 

Senast granskad 20 december 2021.