• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Krisberedskap - innan krisen

En kris är en mycket svår händelse. Det kan handla om ett långvarigt elavbrott, en allvarlig olycka eller hårt väder som orsakar skador. När något oförutsett och allvarligt händer som påverkar samhället och allmänheten ska kommunen vara beredd. Vi har också ett uppdrag att informera våra samhällsmedlemmar hur de ska förbereda sig inför och agera under en sådan händelse. 

Bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen är några exempel på sådant som kan orsaka kriser i samhället. Även händelser som inträffar utanför vårt eget land kan orsaka kriser för oss. När det inträffar en allvarlig händelse i vår närhet kan det påverka oss på olika sätt. Beroende på vad som hänt kan det ta en viss tid innan samhällets service fungerar normalt och dina vanliga rutiner kan återgå till det normala.

Vi är alla en del av samhällets krisberedskap och kan bidra på olika sätt.

Avesta kommun erbjuder utbildningar i krisberedskap, dom utförs av vår frivilliga resursgrupp (FRG).

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? 

Du som invånare har också ansvar för din egen säkerhet. Detta innebär att vi bör vara medvetna om att kriser och allvarliga händelser faktiskt inträffar. Om en kris uppstår är förberedelser A och O. Att vara förberedd är alltid grunden för en lyckad krishantering.

Om du är väl förberedd är det lättare för dig att veta hur du kan att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Du får också mer kunskap om hur du kan agera under en allvarlig händelse och vad som gäller efteråt.

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar åtminstone tre dygn utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram filmer med Heidi "Armbryterskan från Ensamheten" Andersson. Filmerna handlar om hemberedskap och de fyra viktigaste sakerna du ska tänka på innan din vardag vänds upp och ner: information, vatten, mat och värme.
 • Viktigt att tänka på för att vara förberedd för en kris - hur får jag information?

 • Viktigt att tänka på för att vara förberedd för en kris - har jag tillgång till mat som räcker i åtminstone tre dygn?

 • Viktigt att tänka på innan din vardag vänds upp och ner - har jag tillgång till vatten som räcker i åtminstone tre dygn?

 • Viktigt att tänka på innan din vardags vänds upp och ner - hur får jag värme om mitt vanliga värmesystem slås ut?

 • Kommunens krisberedskap

  När en samhällsstörning eller särskild händelse inträffar har Avesta kommun beredskapsplaner som hjälper oss att hantera händelsen. Planerna testas och uppdateras under regelbundna övningar.

Senast granskad 15 januari 2018.