• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Samlad information om Covid-19/ Information about Covid-19

På denna sida hittar du av Avesta kommun samlad och uppdaterad information angående Covid-19. Senaste informationen står först.

Information in other languages   about covid-19 and the vaccin will you find at another page.
Information på lätt svenska angående skärpta allmänna råd, samt Information om vaccination
Information på teckenspråk och syntolkad information om Covid 19.

2022-01-18
Smittskydd Dalarna föreslår användning av munskydd
Som en följd av den ökade smittspridningen av covid-19 föreslår nu Smittskydd Dalarna att vuxna som bor och vistas i länet ska använda munskydd på offentliga platser inomhus, om inte trängsel kan undvikas.
- Munskydd ersätter inte befintliga råd, rekommendationer och föreskrifter utan är ett tillägg, säger Helena Ernlund som är smittskyddsläkare i Region Dalarna.
Här kan du läsa Region Dalarnas hela pressmeddelande.

2022-01-17
OBS OBS OBS Tidsbokning krävs för covid-19-prov från 18 januari.
Den nationella analyskapaciteten fortsätter att vara ansträngd. Därför har Region Dalarna utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrat sina riktninjer kring provtagning.Det betyder bland annat att det införs tidsbokning för uthämtning av provtagnings-kit från och med tisdag 18 januari. De som rekommenderas att testa sig är alla de som visar symtom (gäller även barn från och med förskoleklass) samt personal inom vård och omsorg vid smittspårning. Provtagningskitet bokas via 1177.se. Det här innebär att även om inte nära hushållskontakter nu nör testa sig, så ska de stanna hemma i en vecka. Läs mer här på Region Dalarna.se

2022-01-13
Begränsad analyskapacitet i Region Dalarna hela veckan
Bristen på ananlyskapacitet vad gäller covid-19-prover kommer att innebära att begränsningar vad gäller provtagningar kommer att gälla veckan ut. Samma prioritetsordning som varit senaste dagarna kommer att fortsätta.
- Vi prioriterar som tidigare vård och omsorgspersonal samt de som ingår i smittspårning. Resten av befolkningen omdes avstå från provtagning och i stället bete so som om de vore smittade och därmed stanna hemma minst en vecka säger Helena Ernlund smittskyddsläkare. Läs Region Dalarnas pressmeddelande här. 

2022-01-13
Intervall till dos tre sänks till fem månader för alla
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 50 år och äldre samt personer i riskgrupper i åldern 18–49 år prioriteras först, när dosintervallet nu kortas. Läs mer här på folkhalsomyndigheten.se

2022-01-10
Nu skärps restriktionerna ytterligare mot covid-19
Från och med onsdag 12 januari skärpts restriktionerna i syfte att minska den mycket snabba smittspridningen av covid-19. Åtgärderna syftar till att minska kontakterna i den vuxna befolkningen och därmed bromsa smittspridningen och belastningen på hälso- och sjukvården.
-  Vi är nu i ett läge där vi alla måste vara med och ta vårt ansvar, sa stadsminister Magdalena Andersson.
De nya restriktionerna som gäller från och med 12 januari innebär att:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus: Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
MässorFör mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
Serveringsställen: Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
Råd till vuxna personer: Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
Cuper och läger inomhus: Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
Vuxenutbildningar och lärosäten: För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Folkhälsomyndigheten har också hos regeringen begärt att få minska antaler privata personer på sammankomster och offentliga tillställningar och mässor inomhus, samt kräva negativt covidtest för utländska medborgare vid inresa till Sverige. Besked kommer inom kort.
Sedan tidigare gäller krav på avstånd, hemarbete, enbart sittande resenärer på långa resor, munskydd i kollektivtrafiken, maxantal personer utifrån yta på handelsplatser, samt kultur och fritidsverksamheter (undantaget barn och unga) samt närundervisning för grundskolan. Läs mer om de nya reglerna på folkhalsomyndigheten.se samt krisinformation.se

2021-12-29
Här hämtar du ditt test för eventuell covid-smitta
I takt med den ökade smittan är det viktigt att testa sig vid symtom. Det gäller även de som har lindriga symtom, är vaccinerad eller har haft covid. Numera behöver du inte längre boka tid för provtagning. I stället hämtar du ett provtagningskit på en provtagningsstation eller i en provtagningslåda. I Avesta hittar du provtagningsstationen vid Avesta ishall som håller öppet 08.30- 16.00 måndag till fredag. För att använda provtagningskittet måste du ha tillgång till en smartphone eller dator med uppkoppling, ha e-legitimation samt vara född 2015 eller tidigare. Du lämnar in ditt prov för analys på samma plats där du hämtade det. Du registrerar själv ditt prov på 1177.se. Svar får du inom tre dygn. Tills dess ska du stanna hemma.
Läs mer här på 1177.se.

2021-012-27
Nya föreskrifter om resor från 28 december
Från och med 28 december införs nya föreskrifter om resor. För inresor till Sverige krävs därmed ett negativt covidtest som är maximalt 48 timmar gammalt för utländska medborgare som inte bor i Sverige och är 12 år eller äldre. Testet kan vara PCR/NAAT-test eller antigentest.
För inrikes resor med långväga kollektivtrafik ska den som bedriver trafiken säkerställa att varje passagerare har tillgång till sitt- eller sovplats. Läs mer om de nya resereglerna på folkhalsomyndigheten.se

2021-12-22
Så påverkar de nya restriktionerna Avestaborna
De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. För kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

Det här gäller för Metropoolen

 • Du behöver nu boka tid för att kunna bada.
 • Bokning gäller för både familjer och motionssimmare.
 • Ordinarie  jul och nyårsöppettider gäller.  
 • Max 50 personer får vistas i lokalen
 • Bastu och ångbastu är stängd
 • Bubbelpool öppen för personer i samma sällskap 1–4 st.

Gymmet

 • Bokade besök med max 9 personer åt gången. Ingen dusch.

Horndals badhus

 • Stängd bastu och max 20 badgäster åt gången.
 • Bokade besök.

Julbad den 24/12-21 kl 06.00-09.00 i Metropoolen

Max 50 personer kan delta och kösystem tillämpas. 
På grund av begränsat duschutrymme bör man räkna med eventuell väntetid.

Fritidsbanken

Håller öppet för bokade besök

Avesta bibliotek

Ordinarie öppettider gäller

Horndals bibliotek

Ordinarie öppettider gäller

2021-12-22
Länsstyrelsen ökar tillsynsverksamheten igen
Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de verksamheter som berörs av de restriktionerna.
- Länsstyrelserna får nu utökade tillsynsområden som i stort motsvarar hur det har sett ut tidigare under året. Vi kommer att fokusera på riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning. Det kan exempelvis vara större evenemang samt handelsplatser där trängsel kan uppstå under mellandagsrean, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län. Läs mer här om Länstyrelsen Dalarnas tillsyn av de nya restriktionerna.

2021-12-21
Skärpta rekommendationer inför julen på grund av covid-19
Regeringen har idag beslutat om att ytterligare åtgärder måste vidtas för att minska smittspridningen. Det handlar återigen om att undvika trängsel varför det blir begränsningar för att besöka restauranger, caféer, museer, kultur och fritidsarrangemang samt handeln. Utöver det är uppmaningen till alla de som inte vaccinerat sig eller inte tagit alla doser att ta dem snarast. Skälet är den nu mycket snabba spridningen av covid-19.

De nya rekommendationerna som gäller från och med 23 december är:
• Undvik alla miljöer med trängsel.
• Alla som kan bör arbeta hemifrån. Inom statlig verksamhet finns rekommendationen att arbeta hemma till åtminstone sista januari.
• Undvik miljöer med trängsel.
• För mässor, handelsplatser, kulturupplevelser och fritidsverksamhet gäller krav på 10 kvadratmeter per person.
• Cuper och läger inomhus bör inte arrangeras, men träningar och enstaka matcher kan tillåtas.
• Bara sittande gäster tillåts i restauranger och cafér. Avstånd mellan sällskap krävs.
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara för sittande gäster vid fler än 20 personer och för maximalt 500 personer.
• För tillställningar över 500 personer krävs vaccinationsbevis. Sällskapen får maximalt vara 8 personer.
• Skyddsåtgärder rekommenderas vid utbildningar för vuxna så att trängsel undviks. För undervisning är närundervisning huvudregeln men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

Utöver detta har Folkhälsomyndigheten begärt att regeringen ska fatta beslut om att  tillåta maximalt 50 personer per privat sammankomst, enbart sittande resenärer på tåg och buss, och krav på negativt covidtest som maximalt är 48 timmar gammalt, för inresande till Sverige och som är över 11 år.
Läs mer om de nya rekommendationerna på Folkhalsomyndigheten .se

2021-12-21
Använd gärna munskydd vid besök på äldreboenden
I och med den ökande smittspridningen rekommenderar nu Avesta kommun att alla besökare av äldre personer på de kommunala boendena att använda munskydd. Syftet är att minska risken för smittspridning bland gamla och sköra.
Avesta kommun kommer att bistå besökare med munskydd vilket innebär att munskydd kommer att finnas tillgängliga på boendena.

2021-12-17
Vaccin viktigt för att inte bli IVA-patient.
I takt med den kraftigt, ökade smittspridningen av covid-19-virus, uppmanar nu myndigheterna alla ovaccinerade att vaccinera sig.
- Risken att bli sjuk och hamna på IVA är tio gånger så stor om man är ovaccinerad som om man när vaccinerad, berättade Britta Björkholm vid Folkhälsomyndigheten vid veckans presskonferens.
Från regeringens sida uppmanas också ovaccinerade att under kommande julhelg visa hänsyn, genom att hålla distans, avstå större samlingar och särskilt avstå från besök av och träffa äldre personer.
Men även redan vaccinerade kan bli smittade, även om symtomen då oftast blir betydligt lindrigare. De uppmanas därför också att hålla avstånd och följa de rekommendationer som angetts.
Här tar du del av Region Dalarnas information om vaccination.

2021-12-16
Skärpta krav vid intresa till Sverige
Med anledning av att smittspridningen ökar i Sverige liksom belastningen på vården, skärper regering och Folkhälsomyndigheten nu kraven vid inresa till Sverige. För de som tänker resa till Sverige gäller att från och med 21 december testa sig efter inresa, vilket också inkluderar inresande från våra nordiska grannländer.  Arbetspendlare undantas. Covidpass kan komma att komplettera kraven. Beroende på utvecklingen av smittspridning kan också ytterligare restriktioner komma att presenteras inom kort. Läs mer här på Folkhalsomyndighten.se

2021-12-09
Nu öppnar Region Dalarna för dos 3 för alla över 18 år
Nu kan alla dalmasar och dalkullor som är över 18 år och som tagit sin andra doc covid-vaccin för minst sex månader sedan, boka tid för sin tredje dos. För  +65-åringar gäller som tidigare minst fem månader efter andra dosen.

Just nu ökar smittspridningen i Dalarna. Förra veckan insjuknade 222 personer. Från delar av Europa rapporteras det om omfattande smittspridning och stor belastning på sjukvården i en fjärde våg:
– Därför är det viktigt att boka påfyllnadsdos, dos 3, för att behålla ett gott skydd mot covid-19, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.
Läs Region Dalarnas information här.

2021-12-07
Nya råd och rekommendationer inför s med anledning av ökad smittspridning.
Från och med torsdag 8 december inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19. Framför allt rekommenderas att hålla avstånd och undvika trängsel i offentliga miljöer. På så vis hoppas regeringen minska risken för att sjukvården ska bli alltför belastad.

Regeringen har redovisat en plan i tre steg för att minska spridningen. Steg 1 innebär att hålla avstånd, att om möjligt undvika kollektivtrafiken, undvika stora folksamlingen och att bära munskydd i trånga miljöer. I steg 1 ingår även att kunna jobba hemifrån samt redan tidigare fastställda och särskilda råd till ovaccinerade personer, om att stanna hemma vid symtom, samt användandet av vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Julavslutningar, luciafiranden och liknande ska emellertid kunna genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget. För serveringsställen gäller att begränsa antalet besökare, möblera om för att skapa utrymme, markera lämpligt avstånd förgästerna och att använda sig av alternativa kösystem.

Steg 2 och Steg 3 vidtas om väsentligt eller mycket hög smittspridning blir verklighet. Då kan det bli fråga om att rekommendera allt fler att jobba hemifrån, att skolundervisning sker på distans, att vaccinationsbevis införs även för mindre tillställningar och att läger, tävlingar och cuper ställs in. Blir läget än mer allvarligt kan begränsade öppettider komma att gälla på serveringsställen, maxantal på handelsplatser och besöksförbud inom omsorg. Läs mer om de nya råden på folkhalsomyndigheten.se

2021-11-30
Uppdaterade rekommendationer vid inresa från södra Afrika
Skärpta regler gäller för resenärer som nyligen vistats i södra Afrika. det beror på den nya virusvarianen som fått namnet omikron och som nu även konstaterats i Sverige. De skärpta rekommendationerna gäller såväl testning som att stanna hemma efter resa i södra Afrika. Folkhälsomyndigheten uppmanar också alla som kan att vaccinera sig.

2021-11-26
Covid-19 smittade måste informera hushållskontakter om förhållningsregler
Personer som provtagits positivt för covid-19 ansvarar själv för att informera sina hushållskontakter om vad som gäller. Den som vistats med en smittad person måste bland annat stanna hemma i sju dagar oavsett om han eller hon är vaccinerad eller inte.
Med hushållskontakter menas de personer som den smittade delat boende med 48 timmar före symtom till sju dagar efter att symtomen brutit ut. Förutom kravet att hålla sig hemma, så ska de personer som varit i kontakt med en smittad person även arbeta eller studera hemifrån samt testa sig - även om man inte har symtom. Undantag gäller för de som haft en bekräftad infektion under de senaste sex månaderna. Läs vad som gäller för personer som varit i kontakt med smittad personer, här.

2021-11-17
Vaccinationsbevis kan komma att krävas från 1 december för arrangemang över 100 personer

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Regeringen har beslutat att få vidare med förslaget. Beviset ska kunna visas upp vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där det samlas många människor som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter. Denna hemställan är ett resultat av den snabbt ökande smittspridningen i Europa..
Vaccin är det bästa skyddet mot covid-19. Det är viktigt att fler vaccinerar sig och att de som har rekommenderats en påfyllnadsdos också tar den. Då minskar risken för svår sjukdom hos den enskilde och för ökad smittspridning i landet. Läs mer på folkhalsomyndigheten.se
Redan i dag kan vaccinationsbevis krävas för resa. Hur du hämtar ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten kan du läsa här.

2021-11-17
Vaccinerades med covid-19-symtom ska kunna testa sig
Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna i Sverige att alla i förskoleklass eller äldre och som får sympton av covid-19 ska erbjudas ett covid-19 test. Från och med 22 november ska det även gälla redan vaccinerade personer.
Anledningen är den senaste tidens omfattande smittspridning i Europa. Även om Sverige inte sett samma utveckling, finns anledning att tro att fallen kommer att öka. En förväntad smittotopp väntas i mitten av december.
Eftersom covid-19 framför allt sprids bland ovaccinerade personer, och det är framför allt ovaccinerade vuxna som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom, skulle det också kunna påverka en redan hårt ansträngd hälso- och sjukvård. Genom att erbjuda testning kan  smitta och smittkedjor brytas.  Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

2021-11-10
Vaccinerade personer över 65 år får påfyllnadsdos efter fem månader.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre, samt till viss personal inom hemsjukvård och äldreomsorg. Det här betyder att tidsinternvallen efter den andra dosen kortas. Anledningen är att fler personer snabbt ska få ett förstärkt skydd mot sjukdomen.
Fem månaders tidsintervall mellan dos två och påfyllnadsdosen rekommenderas för personer som är 65 år och äldre. För personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård kvarstår den tidigare rekommendationen om tidsintervall på sex månader. 

2021-11-04
Nu startar vaccinationen mot säsongsinfluensan
Den 9 november startar årets vaccination mot säsongsinfluensan. De första två veckorna prioriteras riksgrupperna. Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccinet. För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri. vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig, och kommer att erbjudas vaccination från den 22 november. Läs mer om influensavaccinationen.

2021-11-04
Första veckan utan coronafall i Avesta sedan juli månad
För första gången på nästan tre månader kan Avesta kommun stoltsera med att inte haft något coronafall vecka 43. Men det betyder inte att smittan inte finns. I Dalarna i övrigt ses exempelvis att antalet bekräftade fall ökat något. Det här betyder att det är viktigt att stanna hemma vid symptom, att tvätta händerna och att hålla avstånd. Läs de nya rekommendationerna från 1 november rörande covid.

2021-10-28
Fler grupper erbjuds en tredje vaccindos
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre , men också personal på särskilda boenden och inom hemsjukvården, ska erbjudas en tredje dos vaccin. Visserligen visar undersökningar att tre fjärdedelar av befolkningen nu har antikroppar. Men det det framgår också att ju längre tiden går minskar effekten av vaccinet. Regionerna ska sköta planeringen av vaccinationsarbetet  utifrån de lokala förutsättningar. Dosen ska ges först efter sex månader efter andra dosen. Läs Folkhälsomyndighetens information här.

2021-10-28
Nya regler för testning efter utlandsvistelse
Vaccinerade som reser in i Sverige rekommenderas att testa sig om de får symtom inom 14 dagar efter inresan. Läs mer om rekommendationerna som gäller för testning efter utlandsvistelse

2021-10-21
Fortsatt smittspridning i höst och vinter
Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig, och att alla som känner sig sjuka stannar hemma. Läs om Folkhälsomyndighetens scenarion som de tagit fram rörande covid-19:s spridning i vinter.

2021-10-14
Full vaccinerade kan avstå testning
Fullt vaccinerade kan avstå från och med första november avstå från test vid symptom. Det gäller äve de som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år. De kan alla återgå till arbete, skola eller förskola när de känner sig friska, även om vissa symtom kvarstår.
Däremot ska alla, oavsett ålder, stanna hemma vid luftvägsbesvär. 
Ovaccinerade personer som får symptom, rekommenderas att - precis som tidigare - testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Det här meddelar Folkhälsomyndigheten. Läs mer om deras rekommendation.

2021-10-12
Restriktioner gäller fortfarande för icke vaccinerade
Även om restriktionerna gällande covid-19 togs bort från och med den 29 september så gäller det fortfarande att stanna hemma vid symptom och att testa sig för att smittspårning ska kunna ske.
För  den som inte vaccinerat dig, gäller också  att hålla avstånd till andra människor, undvika nära kontakter med personer i riskgrupper och personer över 70 år.  Dessutom krävs tester för covid-19 vid inresa till Sverige. Dessa rekommendationer gäller också för dem som bara tagit en dos vaccin.
Har man rädsla för vaccin eller känner sig osäker på om man vill ta vaccinet, uppmanas man ta kontakt med sin vårdcentral för att få korrekt information.

2021-10-12
Färre covidfall i Avesta - men smittan finns där
I Avesta har fallen visserligen varit få de senaste veckorna, men smitta förekommer. Det visar statistiken för de sebare veckorna. Under veckorna 34-37 noterades totalt 32 fall, medan det veckorna 38-39 och 40 (sista veckorna i september och första i oktober) noterades totalt 12 fall i Avesta. Smittar återfanns hos både barn och vuxna.

2021-10-07. 
Modernas vaccin pausas för yngre
Folkhälsomyndigheten har av försiktighetsskäl beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin för dem som är 30 år och yngre efter nya signaler om ökad risk för biverkningar som hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation.
Enligt Helena Erlund, biträdande smittskyddsläkare hos Region Dalarna finn ingen anledning till oro.
– Risken att få biverkningen är väldigt liten. Den som nyligen har fått Modernas vaccin –sin första eller andra dos – behöver inte känna sig orolig. Läs mer om det pausade vaccinet.

2021-10-04
Självprovtagning med PCR kan ske från fem år
Från och med 4 oktober kommer vårdnadshavare kunna boka tid för självprovtagning av PCR-prov för covid-19 till barn från fem år.
Det är Region Dalarna som har beslutat att erbjuda vårdnadshavare möjligheten att provta barn från fem år och uppåt genom självprovtagning.
– Vi har valt att sänka åldern för självprovtagning för att öka valfriheten och tillgängligheten. Föräldrar känner sina egna barn bäst och kan därför bedöma om det är möjligt att använda självprovtagning eller om man behöver hjälp av vårdpersonal, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.
Läs mer om självprovtagning på barn

2021-09-29
Idag hävs pandemirestriktionerna!
 
Från och med 29 september tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Dessutom tas kravet på sittande servering på restauranger bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.
Folkhälsomyndighetens samlade bedömning grundar sig framförallt i den stigande vaccinationstäckningen. Även sjukvårdsbelastning, dödlighet och en bedömning av risken för ökande smittspridning har vägts in i beslutet.

21-09-28
Påfyllnadsdos av vaccin rekommenderas för alla över 80 år
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos med vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre. Beslutet fattas utifrån att effekten av de vaccinationer som genomfördes tidigast i vaccinationsprogrammet har visat tecken på att avta. Rekommendationen är att erbjuda en dos av ett mRNA-vaccin, om det gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället. Läs mer om rekommendationen på Folkhälsomyndighetens webbsida.

2021-09-21
Barn kan få covid-19-vaccin redan i oktober
Barn mellan 12 och 15 år ska precis som vuxna erbjudas två doser vaccin mot covid-19 för att få ett gott skydd mot sjukdomen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att regionerna startar vaccinationsarbetet riktat till barn samordnat och att det sker från början av oktober istället för i november. Beslutet baserar sig på en dialog med regionerna som bedömer att det är möjligt att inleda arbetet tidigare, från den vecka som börjar med den 11 oktober.
Läs mer om barns vaccination mot covid-19

2021-09-16
Fortsatt viktigt att testa sig vid symptom
Även om de allmänna råden tas bort 29 september för personer som har vaccinerat sig mot covid-19, gäller det fortfarande att vara uppmärksam på symtom som exempelvis snuva och feber. Då rekommenderas att stanna hemma, undvika kontakter med andra människor samt att testa sig. Testning kan ske även för barn från förskoleklass, det vill säga 6 års ålder.
Har en person haft covid-19 under det senaste halvåret, behöver den vanligtvis inte testa sig. 

2021-09-16
Allmänna vaccinationen mot covid-19 gäller nu från 12 år
Nu införs rekommendationen om allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Det här betyder att även barn i åldrarna 12-15 år från och med november kan få skydd mot sjukdomen. De rekommenderas att få två doser.
Den viktigaste insatsen för att minska smittrisken rent allmänt är dock fortfarande att öka vaccinationsgraden hos vuxna.
– För sin egen skull, och för andras, är det viktigt att man vaccinerar sig så snart som möjligt. Covid-19 är en sjukdom som det finns all anledning att skydda sig mot nu när vi har fått den möjligheten tack vare vaccin, säger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten.
Läs mer om rekommendationen att vaccinera 12-15 åringar.

2021-09-16
Ovaccinerade får nya allmänna råd
Samtidigt som de allmänna råden för att förhindra smitta tas bort den 29:e september, har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya allmänna råd för de personer som INTE har vaccinerat sig. Detta sker med anledning av att ovaccinerade personer löper större risk att drabbas av covid-19 och att smitta andra.
Det här betyder att vuxna personer som inte vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt i kontakt med personer i riskgrupp och personer över 70 år. Samtidigt visar statistik att antalet äldre som smittats smittade har ökat igen, framför allt inom äldreomsorgen. Vid presskonferens 16 september noterades att nästan 270 covid-19-patienter fick vid dags dato slutenvård. Läget i landets kommuner visar också att antalet smittade patienter och brukare inom kommunal äldreomsorg ökat från 192 till 255 personer den senaste veckan.
Läs mer om de nya allmänna råden.

2021-09-07
Regeringen avvecklar restriktioner
Den 29 september kan det fjärde steget i avvecklingen av covid-19-restriktionerna tas bort. Det är Folkhälsomyndigheten som bedömer att exempelvis publikbegränsningar och antalet gäster på restauranger inte längre behöver begränsas. Det här betyder att  begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillständling tas bort. Det gäller också rekommendationen att arbeta hemifrån.
Det är emellertid viktigt att vaccinationstäckningar ökar, då vaccination är det viktigaste skyddet mot covid 19.
Läs mer i Folkhälsomyndightens pressmeddelande om restriktioner som tas bort. 

2021-09-01
Region Dalarna utreder förutsättningar för att inte anställa ovaccinerad personal
Region Dalarna ska utreda möjligheterna att inte anställa personal som inte har vaccinerat sig mot covid-19. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott på sitt senaste möte.
- Det här handlar om patienternas säkerhet, säger regionrådet Ulf Berg (M).
Det är regiondirektören som i samråd med rättsavdelningen och smittskyddsenheten som ska utreda frågan. Uppdraget ska  återrapporteras till personalutskottet i januari nästa år.
Läs Region Dalarnas pressmeddelande här.

2021-08-26
Boka vaccinationstid NU! 
Nu ökar smittspridningen igen av covid -19 i Avesta. Samtidigt står det klart att enda säkra sättet att minska smittspridningen är att vaccinera sig. Avesta kommun är  idag en av de fyra sämsta kommunerna i Dalarna vad gäller vaccinationstraden bland ungdomar.
– De flesta som nu behöver vård i Dalarna är ovaccinerade och så ser det ut i resten av landet också, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare som nu uppmanar framför allt yngre personer att boka tid för vaccination. Det gäller också de som haft covid-19 för att de ska få ett ännu bättre skydd.
Läs Region Dalarnas pressmeddelande om behovet av vaccination.

2021-08-18
Avestas gymnasieungdomar får vaccination på skoltid
Nu startar vaccinationen mot covid-19 av Avestas gymnasieelever. Under vecka 34 och 35 inleds vaccinationen på skolan. Den sker klassvis enligt ett schema och utförs i Karlfeldtgymnasiets aula med bistånd från Avesta Vårdcentral. Vaccinationen av dos 2 sker på samma sätt v 39 och 40. Läs mer om hur och när vaccinationen går till här.

2021-08-13
Regeringen vill förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
.
Regeringen vill förlänga den så kallade covid-19 lagen i ytterligare 4 månader till sista januari 2022. Förslaget omfattar också lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagarna innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning.

2021-08-05
En tredje vaccinationsdos kan bli verklighet nästa år
En påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 kan bli verklighet. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Övriga kan komma att få en ny dos nästa år. Folkhälsomyndigheten bedömer att tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver. Läs mer om en tredje dos på  Folkhälsomyndighetens sida.

2021-08-02
Smittspridningen ökar i Sverige
Även om hälften av den svenska, vuxna befolkningen är fullvaccinerade mot covid-19, så ökar just nu smittspridningen igen. Framför allt i storstäderna.  Det är framför allt deltavarianten som fortsätter att dominera.

Under vecka 29 rapporterades 2 637 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med cirka 42 procent jämfört med veckan innan. Ökningen är dock från låga nivåer. En stor del av de nya smittofallen har koppling till utlandsresor. Smittspridningen har även ökat i delar av Europa vilket innebär en risk för svenska resenärer. Det gäller framför allt för personer som är ovaccinerade.
Folkhälsomyndigheten har därför skärpt rekommendationerna om att PCR-testa sig vid hemkomst från resor utanför Norden. Det gäller också svenska medborgare, fram till 31 augusti. Ovaccinerade personer rekommenderas att testa sig även utan symptom.
Folkhälsomyndigheten påminner också om att hålla avstånd och umgås i en mindre kretser på resmålen. Läs mer på folkhälsomyndigheten.se

2021-07-19
Dr.se erbjuder vaccination mot covic-19 via drop-in
För att nyttja vaccinationstiderna så mycket som möjligt erbjuds nu Avestaborna drop-in tider hos Dr.se. Vaccinationen som gäller för dem som är 18 år eller äldre, ges hos Dr. se på Avestaparken.
Läs hela informationen om drop-invaccinationen här.

In information about drop-in vaccination klick here.

2021-07-15
Smittskyddståtgärderna anpassas från och med 15 juli
Från och med 15 juli anpassas smittskyddsåtgärderna gentemot covid-19 yttterligare. Det innebär ytterligare lättnader i att umgås med nära och kära. Det är dock allas ansvar att även fortsättningsvis undvika trängsel och följa de allmänna råden.
Det här gäller från 15 juli:

 • Stanna hemma och testa dig vid symptom. Håll avstånd. Undvik trängsel. Ta hänsyn till personer i riskgrupper.
 • Kvadratmeterbegränsningen (hur många personer som får vistas på en viss plats) tas bort. Ansvar för att hålla avstånd och undvika trängsel ligger på såväl den enskilde individen som hos ansvarig för verksamheten.
 • Åtta personer (i stället för fyra) får i fortsättningen samlas på anvisad plats i på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Gäller både inom- som utomhus.
 • Råden för placering av sällskap i åkattraktioner tas bort.
 • Passagerarbegränsningar i kollektivtrafik på längre sträckor tas bort.
 • Kommunernas möjligheter att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

2021-07-14
Nu öppnar Avesta sakta upp
Nu fortsätter restriktionerna att lätta. Från och med 15 juli blir det åter möjligt att bada i Metropoolen och biblioteket kan öppna upp om än med vissa begränsningar och krav på avstånd. Dessutom planeras för fritidsgårdarnas öppnande vid skolstart.
Läs här vilka restriktioner som gäller från 15 juli i Avesta.

2021-07-06
Så bokar du din vaccination
Även om det skett lättnader i hur vi kan ses och träffas, är det fortfarande viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel. Det är också viktigt att vaccinera sig med två doser.
Så här kan du boka din vaccintid i Avesta hos Dr.se

For descriptions in other languages click here

2021-06-30
Nu öppnar vaccination mot covid-19 även för 18 åringar
Nu har bokningen för vaccination för boende i Dalarna som fyllt 18 år, öppnat. Det betyder att alla som fyllt 18 år kan boka sin vaccionstid på 1177.sw. Vaccineringen är gratis. Vaccinationen utförs av Doktor.se och Apoteket Kronan på uppdrag av Region Dalarna. Vaccination sker också på vissa bårdcentralen. Cirka 61 procent av alla över 18 år i länet har fått en första vaccindos mot covid-19.
– Det är fantastiskt att vi nu kommit så långt med vaccinationerna i Dalarna. Spridningen av nya varianter av viruset understryker vikten av att skaffa sig ett skydd med två doser vaccin. Att vaccinera oss och ta både dos 1 och 2 är det viktigaste vi kan göra i sommar, säger Helenea Ernlund, smittskyddsläkare. Läs mer om den öppnade bokningen för alla över 18 år.

2021-06-29
Fler personer får träffas efter 1 juli
Smittspridningen av covid-19 fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten bedömt att  föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras.  De nya reglerna gäller från 1 juli. Hur måga som får träffas beror på  om sammankomster sker inomhus elelr utomhus och om deltagarna har anvisade platser.
Det innebär att:
Inomhus - 50 personer
Inomhus sittande  - 300 personer
Utomhus - 600 personer
Utomhus sittane 3 000 personer
Motionslopp - 900 personer
Det är dock fortsatt viktigt att följa de allmänna råden som att hålla avstånd och undvika trängsel tills dess fler har vaccinerat sig. Vidare gäller att:

 • Serveringsställenas öppettider är inte längre begränsade. 
 • Åtta personer får sitta vid samma bord inomhus (men fortsatt med en meters avstånd mellan sällskapen). 
 • På uteservering finns inte längre något maxtak på hur stort ett sällskap får vara. 
 • Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort. 
 • Uppmaningen om att enbart träffa sina närmaste dras tillbaka. 
 • Rekommendationen om att bära munskydd under rusningstider i kollektivtrafiken tas bort. 
 • Råden till föreningar för kultur, fritid och idrott, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner.
  Läs mer om de nya reglerna här:

2021-06-23
Rekommendationer för dig som varit utomlands
För de som reser utomlands under sommaren, är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer som gäller när de kommer tillbaka. Personer med svenskt medborgarskap eller har uppehållstillstånd i Sverige behöver INTE visa upp något negativt test för att komma in i landet.  Däremot gäller regler för andra personer. De bör testa sig snarast, stanna hemma i minst fem dagar och sedan ta ett nytt test. Speciella regler gäller för vaccinerade.

Läs mer här om vad som gäller vid inresa till Sverige.

2021-06-22
Vaccination mot covid-19 ska också erbjudas 16-åringar
Nu ska även ungdomar som är 16 och 17 år gamla kunna få vaccineras mot covid-19. Det har Folkhälsomyndigheten bestämt. Syftet är att framför allt skydda ungdomarna från smittan, men också på så vis minska smittspridningen i samhället.
Läs mer om vaccination av 16-åringar

2021-06-20
Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september
Samtidigt som har Folkhälsomyndigheten förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta till och med 30 september. Det betyder att drabbas man av symptom på covid-19 smitta ska man stanna hemma, begränsa nya kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, undvika trängsel och hålla avstånd.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens förlängning av allmänna råd 

2021-06-09
Nu startar vaccinationen i Avestaparken
Från och med 9 juni kan Avestaborn som är 30 år och äldre, boka sin coronavaccination. De hänvisas till doktor.se som kommer att ha sin vaccination stationerad i Avestaparken. De första vaccinationerna startar enligt uppgift 10 juni. Här kan du läsa mer om doktor.se´s vaccination i Dalarna. Där hittar du också länk direkt till vaccinationsmottagningen där du kan boka tid.

2021-06-04
Besvara inte bluffmejl om nationell folkhälsoenkät
Folkhälsomyndigheten har fått information om att mejl skickas i myndighetens namn med förfrågan om deltagande i en nationell folkhälsoenkät. Mejlen kommer inte från Folkhälsomyndigheten. Allmänheten uppmanas att inte svara eller klicka på några länkar. Läs mer här om bluffmejlet.

2021-06-03
Studenter uppmanas testa sig efter studentresor
Ett flertal studenter som har varit på studentresor har testats positivt för covid-19. Framför allt de som varti på resa till Öland och Gotland. Exponeringen är stor och många studenter har träffat varandra från olika håll i landet. Smittskydd, Region Dalarna, ber därför samtliga studenter som varit på resa att beställa provtagning på femte dagen efter hemkomst, och vara extra vaksamma på symtom samt att provta sig vid symtom. De som bott tillsammans betraktas som misstänkta fall av covid-19 och skall isoleras i 7 dagar efter smittotillfället. Läs mer här om bekräftad smittspridning bland studenter

2021-06-02
30-åringar kan boka tid för vaccinFör personer som är 30 år eller äldre finns det nu möjligheter att boka tid för vaccination från och med 9 juni. I Dalarna vaccinerar Doktor.se och Kronans Apotek på uppdrag av Region Dalarna. Vaccination sker även på vissa vårdcentraler. 
I Avesta sköts vaccinationen i Fas 4 av Kronan.se och vaccinationen sker i Avestaparken. Bokning sker via 1177.se/dalarna. 
In english: Book an appointment for vaccination against Covid-19 in Dalarna

2021-06-01
Så har restriktionerna för kommunal verksamhet justerats från 1 juni
Med anledning av lättnader i de restriktioner som gäller med anledning av pandmin, har Avesta kommun sett över de regler som gäller för kommunalverksamhet. De nya råden gäller från 1 juni till 15 augusti. 
Här kan de ta del av de särskilda restriktionerna för kommunal verksamhet 1 juni-15 augusti. Det avser verksamhet som exempelvis bibliotek, badhus och fritidsgårdar.

2021-05-31
Så många får samlas från och med 1 juni
Från och med 1 juni gäller följande storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställning/ tillåtna deltagare:
Inomhus - 8 personer
Inomhus sittande (anvisade platser) - 50 personer
Utomhus - 100 personer
Utomhus sittande (anvisade platser) - 500 personer
Motionslopp - 150 personer
Läs mer om lättnaderna på Folkhälsomyndighetens sida

2021-05-27
Coronarestriktioner justeras från och med 1 juni
Smittspridningen är fortfarande hög i landet varför det är viktigt att hålla avstånd och begränsa sitt umgänge med andra. Men från och med 1 juni genomförs vissa justeringar för bland annat kultur-och idrottsevenemang.
Det innebär att barn kan delta i lägerverksamhet, cuper och matcher. Motionslopp och idrottstävlingar kan få utövas av 150 personer samtidigt. Nöjesparker och marknader ska kunna besökas, fler personer ska kunna delta i religiösa sammanhang och det blir möjligt att gå på restaurang fram till kl. 22.30. Regeln att en person per sällskap på serveringstillställen  som är del av handelsplats eller galleria tas bort.
Folkhälsomyndigheten avråder dock fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför den egna mindre kretsen.
Från och med 1 juli kan – om smittspridningen fortsätter att minska – ytterligare justeringar ske för arrangemang; utomhus för 600 personer, eller 3000 sittande personer och motionslopp med 900 deltagare. Privata fester i hyrda lokaler kan uppgå till 50 personer och öppettiderna för serveringsställen kan komma att hävas helt. Läs mer här om de nya, kommande justeringarna av covid-restriktionerna.

BRA ATT VETA OM VACCINATIONEN -
Här kan du ta del av enkel och tydlig information på en affisch

2021-05-25
Gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19
Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. Folkhälsomyndigheten påminner samtidigt om att gravida som inte är vaccinerade ska vara extra försiktiga för att undvika smitta. Läs mer om vaccin för gravida

2021-05-25
Folkhälsomyndighetens information om vaccin mot covid-19
På Folkhälsomyndighetens webbsida finns en samlande sida ang vaccin mot covid-19, med uppgifter om statisik, bra att veta, frågor och svar, när vi kan väntas få vaccin, prioritetsordning för vaccinationen och information för personal inom vård och omsorg. 
Folkhälsomyndighetens sida om vaccin mot covid-19

2021-05-24
UD avrådet från utlandsresor utanför EU och Storbritannen tom 1 juli
Reseavrådan förlängs på grund av att smittläget fortfarande är osäkert på många platser i världen. Avrådan gäller för icke-nödvändiga resor till länder utanför EU/EES/Schengen och Storbritannien till och med den 1 juli. Läs mer om restriktionerna mot utlandsresor

2021-05-17
Vaccinationsläget i Avesta
Totalt hade 8 691 avestabor erhållit sin första vaccination fram till vecka 18 (läs 9 maj). Det betyder att 47,2 procent av Avestas  befolkning över 18 år fått sin första dos vaccin. Ytterligare 11,8 procent av dem hade vid samma tidpunkt erhållit en andra vaccinationsdos.
Viljan av att vaccinera sig som äldre har varit stor. Åldersgrupperna över 70 år visar att närmare 95 % har fått ett första dos. Bland åldersgruppen 60-69 år hade vid samma tidpunkt 87 % fått en första dos och bland 50-59 åringar var siffran 38 %.
Det är emellertid fortsatt viktigt med vaccination; dels för den egna hälsan (det är större risk att bli svårt sjuk i covid-19 än av biverkningar av vaccin) dels av hänsyn till nära och kära. Det är bara tillsammans som vi kan stoppa pandemin.

2021-05-12
Coronarestriktionerna förlängs till 1 juni
Detta betyder att det är fortsatt maximalt 8 personer som får träffas samtidigt, undantaget begravningar som medger 20 personer. I butiker, gym och sportanläggningar är maxantalet fortsatt 500 personer beroende på yta, då varje person ska ha tillgång till tio kvadratmeter.
Dessa regler gäller fortsatt fram till 1 juni. Då kan ett första steg i att anpassa och justera restriktionerna kunna ske, om situationen så tillåter. Det kräver dock att befolkningen följer restriktionerna så att smittspridningen minskar, trycket på sjukvården minskar och att så många som möjligt vaccinerar sig – både för sin egen och andras skull. Hemarbete för alla som kan. bör ske fram till 15 september.

Efter 1 juni kommer vissa lättnader att kunna genomföras vad gäller religiösa sammankomster, demonstrationer, motionslopp och liknande idrottstävlingar, marknader och tivolinöjen. Men maxantal kommer att råda.
Inomhus förblir maxantalet 8 personer om personerna inte kan erbjudas sittplats. Då ska 50 personer kunna träffas.
Utomhus godkänns 100 personer. Vid anvisande av sittplats tillåts 500 personer.
För idrotter på stora ytor (som löpning, orientering, cykel samt mindre lopp och tävlingar för barn och unga) maximeras antalet deltagare till 150 personer.
Efter 1 juni kan också restauranger komma att tillåtas hålla öppet till och  med kl 22.30.
Dessa lättnader kräver dock att smittspridningen inte ökar. Det i sin tur påverkas av beteendet i det privata och arbets-livet. Läs här vad som gäller lokalt i Avesta

2021-05-10
Fira vårens högtider bara med dina närmaste
Så här i vårtider väntar många högtider. Inte heller i år kommer vi att fira dem som vi brukar på grund av pandemin. Fortfarande gäller restriktioner om maximalt 8 personer i en nära samling. Tillsammans kan vi bromsa smittan genom att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Tänk på det här

2021-05-05
Vaccininformation till papperslösa i Dalarna
Alla har rätt till vaccinering i länet,  även exempelvis papperslösa. Hur hur man går tillväga för att boka en tid om man saknar id:handling har Region Dalarna sammanfattat i en speciell information. 
Vaccination against covid-19 in Dalarna.
Read more about covid-19 and vaccination in other languages here.

2021-04-29
Skärpta råd för kommunal verksamhet förlängs till 16 maj.
De skärpta råden för Avestas kommunala verksamheter gäller från och med den 3 maj 2021 – 16 maj 2021 men kan förlängas. Pandemilagen och de allmänna råd och restriktioner som gäller ligger till grund för verksamhetens restriktioner. 
Läs här om de fortsatta skärpta råden för kommunal verksamhet

2021-04-28
Fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln.
Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.
Läs mer om fortsatta åtgärder mot covid 19 i handeln.

2021-04-28
Barn och unga får spela matcher utomhus.
Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare. 
Läs mer om barnen som får spela match utomhus

2021-04-28
Folkhälsomyndigheten rekommenderar småskaligt studentfirande.
Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Studentfirandet och skolavslutningar kommer även i år att se annorlunda ut med anledning av vikten att minska spridningen av covid-19. Så vill Folkhälsomyndigheten att smittspridningen ska minimeras vid studenten

2021-04-27
Råden till dig som fått vaccin
Allt fler har fått en första dos vaccin. Men vad gäller för restriktioner för vaccinerade. Här kan du ta del av hur du ska tänka.
Det gäller dig efter vaccinationen

2021-04-27
Det gäller för årsmöten och stämmor
Så här års börjar det bli aktuellt med årsmöten och årsstämmor. Men hur ska vi göra med dem så här i pandemitider? Krisinformation.se ha sammanfattat vad som gäller.
Det gäller för årsmöten och stämmor under pandemin

2021-04-19
Avesta kommun stänger sina fritidsgårdar
Från och med måndag 19 april stänger Avesta kommun samtliga fritidsgårdar på grund av den ökande smittspridningen. Fritidsgårdarna är stängda tom 2 maj.

2021-04-19
Ökad smitta i hela Dalarna
Med anledning av att smittläget är ansträngt i hela Dalarna, har Länsstyrelsen Dalarna gått ut med följande, filmade budskap till länets invånare. Rådet är enkelt; följ rekommendationerna!

Med anledni2021-04-16
Krylbo skola och Åvestadalsskolan stänger efter kraftigt ökad smittspridning
Eftersom smittspridningen på Krylbo skola och Åvestadsskolan kraftigt ökat med flera bekräftade fall både bland elever och personal, är det inte längre möjligt att bedriva undervisning smittsäkert, trots vidtagna åtgärder i enlighet med FHM rekommendationer. Av det skälet kommer eleverna i Krylbo skolas årskurs 4, 5 och 6 att under vecka 16 (19-23 april) få distansundervisning. Undantag sker för elever med särskilda behov av undervisning i skolan.
På Åvestadalsskolan där smittspridningen också är mycket stor kommer eleverna i Årskurs 7 och 9 att under samma vecka (v 16) få  distansundervisning. Därefter kommer årskurserna 8 och 9 att växelvis ha distansundervisning till och med vecka 20. För dem sker fjärrundervisningen enligt följande; Vecka 17 Årkurs 8, Vecka18 Årskurs 9, Vecka 19 Årkurs 8 och Vecka 20 Årskurs 9.
Åtgärderna har beslutats i enlighet med gällande förordning och  i samråd med Smittskydd Dalarna.

2021-04-16
Ny riktlinjer för vaccinerade – vaccinerade får träffa fler

En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan nu få träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. När vaccinering av personer inom äldreomsorg och deras hushållskontakter, samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära denna riskgrupp, är genomförd, kan även gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. I bägge fallen gäller dock att följa rekommenderade rutiner.
Personer som vaccinerats får nu också handla själva, men ska hålla avstånd. Även om personer är vaccinerade och får symptom ska de stanna hemma, testa sig och undvika att umgås med någon. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.
Dessa nya anpassningar presenterades på fredagen av socialminister Lena Hallengren som också betonade vikten av att vaccinerade även tar den andra dosen vaccin.  Till dags dato beräknas var femte svensk ha fått en första dos vaccin. Alla svenskar ska enligt nu gällande prognos ha fått en dos senaste 15 augusti.
Likafullt är smittspridningen hög just nu. I vissa regioner är smittspridningen mer omfattande nu än under andra vågen. Smittspridningen måste därför stabiliseras och minskas innan förändringar sker av restriktioner. Fortfarande gäller därmed att:
Stanna hemma vid symptom (och testa sig), Tvätta händerna, Hålla avstånd och Handla ensam.

2021-04-12
Handlingshjälpen upphör 15 april
I över ett års tid har Avestabor över 70 år och personer som tillhört riskgruppen fått hjälp att handla mat och förnödenheter och sedan fått det hemlevererat. Bakom initiativet har stått Avesta kommun i samarbete med livsmedelshandlare, Frivilliga resursgruppen, Svenska kyrkan och Röda korset. Men nu sker de sista leveranserna. I takt med att allt fler vaccineras, avslutas nu uppdraget. Sista leveransdag är 15 april.
De personer som behöver fortsatt hjälp att handla eller hämta apoteksvaror, hänvisas till kommunens biståndshandläggare för insatser enligt Socialtjänstlagen. Mer informatiojn finns på  www.avesta.se eller kan fås via Servicecenter tel 0226-64 50 00. Några affärer erbjuder sig också att plocka ihop varor och andra har onlinebeställningar.
Avesta kommun riktar ett varmt tack till Frivilliga resursgruppen med Lena Sköld och Mats Hogby i spetsen, för det oförtröttliga och frivilliga arbete de lagt ner tillsammans med lokala handlare, Röda Korset, Svenska kyrkan och övriga frivilliga.

2021-04-12
Skärpta regler för kommunal verksamhet förlängs till 2 maj
De skärpta råden gällande allmänna kommunala verksamheter som bibliotek,  Kulturskolan, badhus och fritidsgårdar, förlängs till att gälla fram till 2 maj. Pandemilagen, de allmänna råd och restriktioner som gäller och pågående smittspridning, ligger till grund för verksamhetens restriktioner. Läs mer här om vad som gäller

2021-014-09
Webbtidboken öppnad för covid-vaccinering för gruppen 65-69 år.
Region Dalarna har öppnat webbtidboken för covid-vaccinering även för gruppen åldersgruppen 65-69 år. Tidigare har gruppen 70-74 år kunna boka vaccintider via webbtidboken. (Gruppen 75+ har kallats per telefon eller brev). Just nu uppges det finnas bokningsbara tider i närtid för nämnda grupper. Tillgängligheten varierar dock mellan vårdcentraler. Behöver du hjälp med bokningen, ring Region Dalarnas telefonsupport 010-249 92 88. Obs! Du kan INTE ringa 1177 Vårdguiden för att boka tid.
Vill du veta mer om vaccineringen klicka här: Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

2021-04-08
Vaccinationerna fortsätter på alla Avestas tillgängliga vårdcentraler
Just nu pågår vaccination av åldersgruppen 70-74 år i Avesta. Från och med nästa vecka påbörjas vaccinationen för de som är 65-69 år. Gruppen 75-79 år fortsätter att kallas till vaccinering, de behöver inte boka en tid själva. De kan dock boka en tid själva, så länge de inte fått en kallelse redan. Läs mer här.

2021-04-08
Conoasmittan ökar i Dalarna
Smittan av covid-19 fortsätter att sprida sig i Dalarna och hela landet. Med anledning av den höga smittspridningen förlänger nu Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj. Den som driver ett serveringsställe ska fortsatt hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Maxantalet på femhundra personer för verksamheters totala yta ligger också kvar.
Butiker, gallerior och köpcentrum behöver samtidigt vidta lämpliga åtgärder för att besökare ska komma en och en och utan sällskap med någon annan person. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en. Läs mer här.

2021-03-30
Stoppa smittan nu!
Vi befinner oss just nu i tredje vågen av covid-19 med lika många smittade som i julas. Smittan går dessutom allt längre ner i åldrarna. Region Dalarna har tvingas gå upp i förstärkningsläge och har ansökt om att få krislägesavtal för personal på IVA -avdelningarna i Falun och Mora. Antalet personer som vårdas för Covid-19 på sjukhus är över 70 varav 16 får IVA vård. Sex personer får IVA vård på andra platser än i länet.
Vaccination pågår, men det är viktigt att alla nu följer uttalade restriktioner. Tvätta händerna. Gå inte till jobbet om du har förkylningssymtom.  Handla ensam. Undvik trängsel. Testa dig vid symtom. Läs här om läget i Region Dalarna.

021-03-29
Avestas krisledningsnämnd kan förbjuda vistelse på angivna platser.
Avestas krisledningsnämnd (läs kommunstyrelsens arbetsutskott) har av kommunfullmäktige getts rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på angivna platser i kommunen, i enlighet med Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid -19. Vid ett extra ärende vid kommunfullmäktiges sammanstäde 29 mars, antogs denna föreskrift som dock bara får gälla i två veckor, området ska kunna tydligt anges på en karta och beslutet ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande möte. Syftet är att förhindra smittspridning. Beslutet kan upphävas i förtid om det visar sig att trängsel, och därmed smittorisk inte längre föreligger.

2021-03-25
Nya restriktioner för museer och nöjesparker.
Från och med den 25 mars införs nya restriktioner för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Syftet är att minska risken för spridning av covid-19. 
I många fall har verksamheter som nöjes-, tema- och djurparker och liknande anläggningar stora ytor,. Trängsel kan ändå uppstå vid exempevis entréer, attraktioner och sevärdheter. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att det behövs en yta på 20 kvadratmeter per person för att kunna bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt. För museer och konsthallar gäller 10 kvadratmeter per person, precis som för butiker. Antalet besökare får dock aldrig överstiga 500 personer oavsett hur stora lokalerna är. 

2021-03-24
Sverige öppnar gräns mot Norge och Danmark
Lagom till påskhelgen häver svenska regeringen inreseförbudet från Danmark och Norge. Det betyder att det blir samma krav som gäller för resenärer från övriga EES-länder. För att resa in till Sverige krävs dock uppvisande av ett negativt coronatest som inte får vara äldre än 48 timmar. Det här innebär att de norrmän och danskar som har svenska fritidshus, kan besöka dessa redan i påsktid. Bakom beslutet står Folkhälsomyndigheten som gjort bedömningen att resande från Danmark och Norge inte utgör större risker än från andra länder.
För perser som bor utanför EU, däribland Storbritannien, gäller både krav på testintyg och att resan ska anses vara befogad.

2021-03-23
Vaccininformation på 1177.se
Har du frågor kring vaccination och om vaccinationsläget i dalarna. Då kan du vända sig direkt till 1177.se/dalarna och få dina svar. Där kan du läsa om vilken åldersgrupp som vaccineras just nu (i skrivande stund 80 år och uppåt), om vilka symptom du ska vara uppmärksam på om du fått vaccin, att Region Dalarna bytt från dolt nummer till 010-249 99 90 för att öka chansen att fler besvarar samtal från vården, samt allmän information om vaccineringen mot covis-19.

2021-03-19
De skärpta råden för kommunal verksamhet förlängs till 11 april.
De skärpta råden gällande allmänna kommunala verksamheter som bibliotek,  Kulturskolan, badhus och fritidsgårdar, har förlängts till 11 april. Dessa regler gäller därmed över hela påsklovet. Läs mer här
Pandemilagen och de allmänna råd och restriktioner som gäller, ligger till grund för verksamhetens restriktioner. 

2021-03-11
Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter för museer och temaparker.
Från och med den 11 mars får Folkhälsomyndigheten ta fram föreskrifter för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Därför föreslår myndigheten nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 i sådan verksamhet. Förslaget skickas nu på remiss och avsikten är att nya regleringar ska träda i kraft den 25 mars. Läs mer här

2021-03-06
Begränsat antal personer i butik
Från och med 6 mars råder begränsat antal personer som får vistat i en butik eller ett varuhus. Antalet personer är maximerat till 500 personer. Beslutet fattades för att minska risken för spridning av covid-19.
Folkhälsomyndigheten föreslår också att butiker, varuhus, gallerior och köpcentrum måste vidta åtgärder för att besökare ska handla ensamma och inte i grupp. Det kan till exempel handla om att aktivt informera om att kunder ska besöka butiken på egen hand. Läs mer här.

2021-03-03
Symtomfria personer ska testas vid smittspårning på arbetsplatser
Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott. Långt ifrån alla kan jobba hemifrån. Byggarbetsplatser, industrier och militäranläggningar är exempel på arbetsplatser där personer kan ha mycket nära kontakter med varandra. Därför sker smittspårning av så kallade nära kontakter vid fall av covid-19. Dessa personer ska också stanna hemma vid minsta symtom. Den nya rekommendationen innebär att dessa personer dessutom nu ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. Läs mer här om Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser.

 2021-02-26
Vaccinskydd kan möjliggöra lättnader för de äldsta
Antalet sjukdomdsfall och dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden för äldre i takt med att andelen som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat. Detta öppnar nu för möjligheten för dessa boende att åter träffa anhöriga på nära håll i sitt eget hem, och att slippa beslut om besöksförbud, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Läs mer här.

2021-02-25
Regeringen skärper restriktioner ytterligare – Avstånd måste hållas
Med risk för en tredje smittvåg är det än mer viktigt att hålla i och efterfölja regler och restriktioner. Folkhälsomyndigheten har därför av regering fått ytterligare möjligheter att lokalt eller nationellt vidta åtgärder.
De nya regler som myndigheten därefter presenterade innebär att:
Från och med 1 mars ska alla serveringsställen – oavsett om de serverar alkohol eller inte – stänga kl 20.30. Det gäller såväl restauranger och barer som caféer. Leveranser för avhämtning av mat kan ske.
Maxantalet för personer som får vistas i butiker, gallerier och gym begränsas ytterligare. Bara en person får handla åt gången – inga sällskap eller familjer tillåts.
Servering av mat på restauranger på handelsplatser begränsas kraftigt.
Tävlingsidrott för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, stoppas. Däremot får träning och idrottande ske.
Resor ska ske på smittsäkert sätt. Kan inte de regler som finns, exempelvis avstånd, ska man inte resa.
För utlandsresenärer gäller en veckas självisolering vid hemkomst samt två genomförda tester.
Smittskyddsläkare har också fått mandat att fatta nödvändiga beslut utifrån lokala eller regionala smittolägen. Länsstyrelser får också befogenheter att kunna stänga ner verksamheter.
Läs också Folkhälsomyndighetens information.

2021-02-19
Även barn i förskoleklass rekommenderas ta PCR-prov vid symptom
Nu kan också de yngsta stkolbarnen provtas med PCR-prov. Samtidigt ska även barn från 10 års ålder kunna bokas för självprovtagning. Syftet med att utöka provtagningen ner i åldersgrupperna är att minska risken för att smittan ska spridas vidare till äldre och riskgrupper. Denna utökade provtagning innebär också att barnen inte behöver stanna hemma mer än nödvändigt om det visar sig att de inte bär på smittanLäs hela pressmeddelandet här.

2021-02-18
Följ de nationella råden!
Sedan den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Så här i sportlovstider än det av stor vikt att råden efterlevs. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
Här har vi samlat de råd som du som medborgare är skyldig att följa.
Det är mycket viktigt att de aktiviteter som arrangeras sker under säkra former, i enlighet med aktuella råd och regelverk. Såväl verksamheter som individer har ansvar för att trängsel inte uppstår, även utomhus. Många verksamheter är enligt lag och förordningar skyldiga att göra anpassningar för att minska riskerna för smittspridning, exempelvis genom att förebygga trängsel.

2021-02-09
Justerad tidsplan för vaccinering mot covid-19 i Dalarna
Folkhälsmyndigheten har justerat prioriteringsordningen som styr när olika grupper ska få vaccin. Det här påverkar i första hand dem som är 65 år eller äldre och ett antal utpekade grupper där det finns risk för att bli allvarligt sjuk vid en covid-19-infektion.
Samtidigt påverkas planeringen av vaccinationen av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 65 inte bör vaccineras med Astra Senecas vaccin.
Tidplanen för vaccination har av dessa skäl förändrats till följande:

 • 65 år – det vill säga alla födda år 1956 – och äldre vaccineras under februari till och med april, varav de äldsta vaccineras först.
 • Övriga riskgrupper vaccineras under april till och med maj.
 • Allmänheten vaccineras under maj till och med juli.

Riskgrupper och allmänhet kan inte boka tid för vaccinering eller ställa sig i kö för vaccinering. Region Dalarna informerar när det blir aktuellt. Läs mer i Region Dalarnas pressinformation här 

OBS OBS OBS Följ rekommendationerna även efter vaccinering
Även om en person erhållit vaccin, gäller fortfarande för den personen att följa de rekommendationer som gäller och pandemilagen. Det innebär att den vaccinerade personer fortfarande måste tvätta händerna, hålla avstånd, undvika trängsel, umgås med få människor, undvika kollektivtrafik och längre resor, arbeta hemifrån om det går och stanna hemma vid minsta symptom. Det tar en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd mot sjukdomen.

2021-02-06
Inreseförbud gäller till Sverige
Sedan 6 februari råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge för utländska medborgare. Förbudet som gäller till och med den 31 mars 2021 gäller också för personer från länder utanför EU.
Vissa undantag kan göras från förbudet. Svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet från EU. För utländska medborgare som medges inresa krävs ett negativt covid-19 test som ska kunna uppvisas. Det får max ha gått 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Ta del av mer och detaljerad information på krisinformation.se

2021-02-05
Skärpta restriktioner förlängs för allmänna och kommunala verksamheter
De skärpta råden gällande kommunala och allmänna verksamheter för exempelvis bibliotek, badhus, fritidsgårdar och Kulturskola, förlängs och gäller från och med den 8 februari 2021 – 28 februari. En förlängning kan också ske efter det.  Läs här vad som gäller i Avesta

2021-02-04
Regeringen förlänger de nationella restriktionerna.
Regeringen har valt att förlänga restriktioner vad gäller servering av alkohol och hemarbete med ytterligare ett antal veckor. Förbudet att servera alkohol på restauranger efter kl 20.00 förlängs till 28 februari. Därefter ska det vara tillåtet att servera alkohol fram till kl 22.00.
Statliga myndigheters personal ska uppmanas att jobba hemifrån till 31 maj.
Kommuner och regioners verksamheter för allmänheten och som inte är nödvändiga ska hålla fortsatt stängda fram till  21 februari.
Samtidigt säger sig regeringen vara beredd att – trots pandemilagen – kunna godkänna att deltagare i evenemang kan variera om det sker utomhus eller beroende på hur stor lokalen är. Regeringen ser också över möjligheten för motionslopp utomhus. Regeringen arbetar också med att se över om det finns behov för smittskyddsåtgärder inom fjärrtrafik, exempelvis tåg och långfärdsbussar.
Samtidigt förbereder regeringen sig för att kunna stänga ner även butiker, gym och restauranger om smittläget försämras. Från Folkhälsomyndigheten höjs nu ett varnande finger för att en tredje våg kan vara på gång. Därför är det extra viktigt att hålla fast vid basal handhygien och att hålla avstånd. Det gäller även vaccinerade personer. Läs mer på krisinformation.se

21-02-04
Nya rekommendationer om prioriteringar för vaccin.
Folkhälsomyndigheten väljer att sänka åldern för de personer som rekommenderas ska vaccineras i Fas 2. Denna grupp kommer att omfatta personer över 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen. I Fas 3 vars vaccinering i Dalarna väntas starta i mars, ingår nu personer i åldern 60–64 år, personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom samt personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

21-02-04 
Organiserade idrottsaktiviteter godkänns för gymnasieungdomar
Även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan komma att delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.
Samtidigt uppmanar Folkhälsomyndigheten arrangörer att under det kommande sportlovet begränsa antalet nya möten och antalet nya kontakter. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se

2021-02-02
Så ser den preliminära tidsplanen ut för vaccination mot covid-19.
Totalt ska i Dalarna 230 000 personer vaccineras denna vår. Av dessa har cirka 12 000 fått vaccin. Det handlar i huvudsak om personer som bor på särskilda boenden eller har hemsjukvård, personal inom äldreomsorgen, hushållskontakter (vuxna som lever tillsammans med någon i riskgruppen) samt prioriterad personal inom hälso- och sjukvård.
I Fas 2 vaccineras personer som är 70 år eller äldre, vuxna som får stöd via LSS eller har personlig assistent, övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Vaccinationen för dessa personer väntas starta i början av februari.
Fas tre, som inleds preliminärt i slutet av februari, ingår personer 18-69 år som tillhör en riskgrupp. Fas 2 som 3 väntas vara avklarade månadsskiftet april maj. Resterande allmänhet, 18-69 år som inte tillhör en riskgrupp, utgör Fas 4 som inleds i början av mars. Den väntas pågå till och med juni.
Denna preliminära tidsplan förutsätter att Dalarna erhåller utlovad vaccinmängd.
När väl vaccination genomförts uppmanas personerna att följa restriktioner som att hålla avstånd och basal hygien, då en vaccinerad person ändå kan vara smittbärare.
Berörda personer i fas 2 och 3 kommer att kontaktas via brev eller telefon. Vaccinationen är gratis.

2021-01-28
Uppdaterat vaccinationsläge i Dalarna
Till dags dato har 9467 personer i Dalarna erhållit sin första vaccindos. Ytterligare 735 personer har fått sin andra dos.
I Avesta har alla boenden på särskilda boenden (exl nyinflyttade) erhållit vaccin. Även personal inom boenden och hemtjänst har vaccinerats.  Tidplanen i Dalarna påverkas emellertid av hur den nationella tilldelningen av vaccin kommer att bli och när leveranserna av vaccin kommer. 
Vaccination av personer mellan 70 och 90 år väntas kunna påbörjas i mitten av februari.. Gruppen 80 år eller äldre kommer att kallas via brev eller telefon.
– Äldst vaccineras först, eftersom ålder visat sig vara den största riskfaktorn för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.
Alla från 18 år och uppåt kommer att erbjudas vaccination successivt från och med mars till och med juni. Vaccination kommer kunna bokas på 1177.se.
Läs mer om vaccin och vaccination här på Region Dalarnas hemsida.

2021-01-25
Vaccinationen fortgår i Avesta och Dalarna,
men styrs av tillgången på  vaccin. Just nu fortsätter vaccineringen av så kallade riskgrupper.  Alla övriga grupper kan INTE boka tid för vaccinering.
Samtliga frågor kring vaccinationen hänvisas till 1177.se vars sida uppdateras ständigt. Där finns frågor och svar om vaccination mot covid-19 rent allmänt men också kring vaccinationen i Dalarna. Där finns också beskrivet hur vaccin fungerar. 
Där står också berättat om de bedrägeriförsök som förekommer genom att personer ringer upp och säger sig vara från 1177 Vårdguiden. Region Dalarna betonar nu att enda tillfället som en person kan blir uppringd av 1177 Vårdguiden, sker om den personen nyligen varit i kontakt med och har en överenskommelse om att 1177 Vårdguiden ska ringa upp dig på nytt. Övrig kommunikation från 1177 sker via sms eller email.

21-01-24
Inreseförbud gäller från Norge
Det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark gäller nu även Norge. Inreseförbudet trädde i kraft vid midnatt natten mot måndag 25 januari och gäller till och med den 14 februari. Detta beslut innebär också att det tillfälliga inreseförbudet från Danmark och Storbritannien förlängs till samma datum; 14 februari..
inreseförbudet innebär att Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Norge.

2021-01-21
Regeringen förlänger restriktioner
Regeringen har beslutat att förlänga restriktionerna i kampen för att minska smittspridningen av covid-19. Detta innebär att; Rekommendationen vad gäller distansarbete förlängs till 7 februari. Alkoholstoppet efter klockan 20.00 vid landets restauranger förlängs till 7 februari. Bestämmelsen om att bara tillåta sällskap om fyra personer på restauranger bibehålls också.

Kommunala och regionala verksamheter som befolkningen har tillgång till men som inte just nu anses som nödvändiga ska hållas fortsatt stängda fram till 7 februari. Fritidsverksamhet för barn födda 2005 eller senare undantas.
Munskydd ska bäras i kollektivtrafiken mellan kl. 7-9 och kl 16-18, våren ut.
Skolundervisningen vid landet gymnasieskolor ska fortsättningsvis  ske i en kombination av när- och distansundervisning.

En omvärdering av dessa beslut kommer att ske varannan vecka.

2021-01-18
Avesta Bibliotek och Servicecenter öppet igen
Avesta bibliotek är åter öppet enligt ordinarie öppet tider, men stora begränsningar gäller. Detsamma gäller för Servicecenter. Bland annat får högst tio personer befinna sig i lokalen samtidigt. Besöket maximeras till högst 15 minuter. Detta gäller också biblioteket i Horndal som har öppet två dagar i veckan. Läs mer om tider och hemlån här.

2021-01-15
Så går det med vaccineringen i Avesta
Vaccineringen inom särskilda boenden är klar med första dosen vaccin mot covid-19. Andra dosen ges i vecka 4.
Enstaka doser som blivit över har nyttjats till vårdpersonal.
Vecka 3 inleds vaccineringen av patienter i hemsjukvård och hemtjänst med ca 500 doser.
Snabbtester av personal sker löpande för att i ett tidigt skede stoppa smittspridning.  

2021-01-10
Idag träder pandemilagen i drift
Pandemilagen gör det möjligt för regeringen att fatta nya förordningar. Den förordning som träder i kraft 10 januari 2021 kallas begränsningsförordningen. Den innebär att det blir obligatoriskt för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior att maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalen samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, får inte överskridas och ska tydligt anges vid entréerna.
Vid privata fester eller sammankomster i fest- eller föreningslokaler gäller maxantalet 8 personer. Den som hyr ut lokalen är den som är ansvarig för att deltagarantalet inte överskrids.
Den som inte följer reglerna kan tvingas stänga sin verksamhet eller drabbas av vite. Läs mer om begränsningsförordningen här

2021-01-08
Avesta kommun inför distansundervisning för årskurserna 8 och 9
Avestas högstadieelever kommer att få sin undervisning på distans under vårterminens första månad. Beslutet har fattats i enlighet med regeringens beslut men också utifrån det höga smittoläget i Avesta. Distansutbildningen gäller enbart årskurserna 8 och 9. Distansutbildningen införs tisdag 12 januari och ska pågå i första hand till 6 februari. Läs mer om beslutet här

2021-01-08
Riksdagen har sagt ja till ny pandemilag
Riksdagen har röstat igenom en tillfällig pandemilag. Lagen gör det möjligt att reglera olika verksamheter i händelse av pandemi. Till exempel kan regeringen med hjälp av lagen stänga gym, bibliotek, sportanläggningar,  campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar, festlokaler och kollektivtrafik men även begränsa människors användning av allmän plats. Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021. Läs mer på krisinformation.se

2021-01-07
Vaccinationstakten i Dalarna ökar
Den första hela veckan i januari kommer samtliga boende på ädreboende i Dalarna att få  sin första vaccindos mot covid-19. Det meddelar Region Dalarna som samtidigt meddelar att vaccinationstakten också kommer att öka då säkerheten för leversnserna av vaccinet anses som hög. Det betyder att regionens hälso- och sjukvårdspesonal också parallellt börjar vaccineras liksom kommunernas vård- och omsorgspersonal. Totalt väntas Dalarna ta emot 10 000 vaccindoser under januari. Läs mer på regiondalarna.se

2021-01-05
Vaccinationen av Avestas äldre påbörjad
På måndagen 4 januari erhöll Avesta kommun de första vaccindoserna mot Covid -19. Därmed kommer vaccinationen av de boende vid kommunens äldreboenden att starta. Då vaccinationen kräver två doser kommer den andra dosen att ges v 4 som startar 26:e januari. Vecka 2 väntas vaccinationen kunna starta i hemsjukvården i Avesta.

2021-01-01
Munskydd i kollektivtrafiken rekommenderas från 7 janauari 2021
Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten användandet av munskydd i kollektivtrafiken alla vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18. Rekommendationen gäller hela landet och vänder sig till personer födda 2004 eller tidigare.
Här kan du ta del av Dalatrafiks information.
Det är i första hand var och ens ansvar att ha med sig ett eget munskydd, av god kvalitet (läs CE-märkt). Folkhälsomyndigheten rekommenderar också de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla mynskydd, informera om hur de bör bäras samt planera för hur avfallet ska tas omhand.
Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens råd om munskydd.

2020-12-30
Personer över 70 år står på tur vid andra vaccinationsinsatsen
Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död och den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna.
Det betyder att i fas ett, som inleddes 27 december, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.
I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av personer som är 70 år och äldre. Personer över 18 år  som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingår också i denna grupp samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagareLäs mer här

2020-12-23
Första vaccinet på väg till Dalarna.
På söndag 27 december kommer de första vaccinationerna mot covid 19 att ske över landet, så också i Dalarna. Först ut blir Borlänge och Rättviks kommuner. där de första att vaccinteras blir boende på ädreboenden. 
Totalt innehåller den första leveransen vaccin 9 750 doser som ska fördelas över hela landet. Ytterligare 80 000 doser väntas till Sverige vecka 53 (28december-3 janauari). Därefter väntas ungefär lika stora leveranser till Sverige varje vecka under janauri.
Förutom boende på äldreboeneden kommer också peroner med hemtjänst, samt personal som arbetar när dessa grupper att ingå i det grupper som först får vaccin.
Läs mer om vaccinet, hur vaccinationen går till, vem ska erbjudas först och när du kan kommas att kunna vaccinera dig på Region Dalarna.se och 1177. se samlade webbsida. 

2020-12-21 
Förändringar i Avesta kommuns verksamhet med anledning av mycket skärpta åtgärder  
Förändringar i Avesta kommuns verksamhet med anledning av ytterligare skärpta regler, gäller följande från och med 22 december – 24 januari 2021.

Servicecenter
• Servicecenter är stängt för besökare.
Verket
• Den pedagogiska verksamheten stängs ner.
• Alla arrangemang med publik ställs in.
• Ingen uthyrning för privata tillställningar.
Kulturskolan
• Alla konserter/fysiska arrangemang med publik ställs in.
• All undervisning, i ensemble och kör ställs in.
• Individuell undervisning bedrivs enbart digitalt.
Avesta bibliotek
• Biblioteket är stängt för besökare.
• Alla fysiska arrangemang som biblioteket arrangerar ställs in.
• Vi uppmanar besökare att använda sig av e-lån, e-post eller ringa i förväg. Avhämtning av låneböcker sker vid huvudentrén efter överenskommelse.
• Vi uppmanar personer över 70 år samt riskgrupper använder tjänsten ”Hemleverans”. Intresseanmälan görs på telefon 0226-64 51 86 mellan klockan 11:00 – 18:00 måndag – fredag, eller till e-post bibliotek@avesta.se. Verksamheten är för tillfället pausad men startar upp igen den 7 januari.
Horndals bibliotek
• Biblioteket är stängt för besökare.
• Vi uppmanar besökare att använda sig av e-lån, e-post eller ringa i förväg. Avhämtning av låneböcker sker på måndagar efter överenskommelse.
Metropoolen och Horndals badhus
• Stänger helt för allmänhet och för föreningsverksamhet. 
• Inga skolbad 
• Gymmet på Metropoolen är stängt.
Fritidsgårdar
Fritidsgårdarna är stängda för besökare.
• Lokaler och anläggningar
• Våra uthyrningsbara inomhus- lokaler och anläggningar stängs för extern verksamhet och för samtlig föreningsverksamhet.
• Ishallarna stängs, även för föreningsverksamhet.
• Utomhusanläggningar hålls öppna för föreningsverksamhet med idrottsträningar för barn födda 2005 eller senare. Ombyte sker hemma innan träning.
Fritidsbanken
• Håller öppet för bokade besök.
Omsorgstagarnas fritid
• Öppet-husverksamheten ställs in.

Därutöver kommer övrig personal som kan och har möjlighet att jobba hemifrån i största möjliga mån. De kan kontaktas via mejl och telefon 0226 64 50 00.

 

2020-12-18
Nya, hårdare restriktioner införs från och med julafton

 • Maxantalet för sällskap på restauranger blir max fyra personer från och med 24 december.
 • Alkoholförsäljning förbjuds från klockan 20 på serveringsställen från och med 24 december.
 • Maxantal införs i butiker, köpcentrum och gym. Får inte detta effekt på smittspridningen kan regeringen besluta om att stänga verksamheter.
 • Handeln uppmanas också att ställa in mellandagsrean samt att begränsa tillgängligheten till lokalen. Hur många som ska få vistas i lokalen avgör näringsidkarna själva. Detta gäller också gym.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken vid vissa tidpunkter från och med 7 januari 2021.
 • Gymnasieskolor ska bedriva fjärrundervisning fram till 24 januari 2021. Gymnasiesärskolan undantagen. Skolan ska också vara öppen för stöd eller exempelvis praktiska moment i utbildningen. Vuxenutbildnings ska ske på distans så långt det är möjligt.
 • All verksamhet som bedrivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändiga ska omedelbart stängas ner och fram till 24 januari 2021. Det gäller exempelvis sim- och idrottshallar, muséer och bibliotek
 • Kravet på att jobba hemifrån skärps. Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regering och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att statliga myndigheter, regioner och kommuner men också privata arbetsgivare ser till att all personal som inte måste befinna sig på arbetsplatsen (läs icke essentiell persona) arbetar hemma till den 24 januari 2021.

2020-12-17
Snabbtester av vårdpersonal medfinanseras av staten
Regeringen har meddelat att den går in och medfinansierar så kallade snabbtester för att regionerna snabbt ska kunna upptäcka smitta på till exempel äldreboenden. Då antigentester inte är lika känsliga som PRC-tester rekkommenderar Folkhälsomyndigheten att personal testat regelbundet. Läs mer på Krisinformation.se

2020-12-17
Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i Covid-19
Nya studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Flera svenska studier är på gång och Folkhälsomyndigheten har fått ta del av visar på en viss förhöjd risk för mamman för bland annat trombos, det vill säga blodproppar, och för preeklampsi, så kallad havandeskapsförgiftning. Läs mer här på Folkhälsomyndigheten.se.

2020-12-14
Nya skärpta nationella råd
Idag har alla svenskar med en mobil fått ett sms med information om att från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Även vid firande av högtider. Det handlar om att stanna hemma vid symptom, begränsa nya kontakter, hålla avstånd, resa smittsäkert, hålla god handhygien, arbeta hemifrån om du kan och värna personer i riskgrupp.  Krisinformation.se´s mer innehållsrika information kan du läsa här här. 

 

20-20-12-11
Avesta förlänger sina lokala restriktioner till 11 januari
Det betyder att badhusen och gymet på Metropoolern håller fortsatt stängt. Baden har bara öppet för föreningsverksamhet med medlemmar födda 2005 eller senare.
Fritidsgårdarna håller öppet bara för anpassat antal deltagar. När det gäller övriga lokaler och anläggningar innebär detta att Allmänhetens åkning i ishallarna har ställts in och kommunens uthyrning av lokaler och anläggningar (även utomhus) avbokats och stängts för extern verksamhet undantaget idrottsträningar för barn och unga födda före 2005. 

2020-12-09
Regeringen föreslår tillfällig pandemilag
Regeringen föreslår att en tillfällig pandemilag för covid-19 ska gälla från den 15 mars 2021 till och med mars 2022. Syftet med lagen är att fler verksamheter än idag ska kunna omfattas av smittskyddsregler.
Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda aktörer.

2020-12-08
Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta
Från och med måndag 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Det här innebär att vi måste hålla avstånd, träffas utomhus eller digitalt minskar risken för smittspridning. Nya nära kontakter bör begränsas. I jul- och nyårshelgerna när vi vanligtvis ökar vårt umgänge och träffar många måste antalet kontakter mellan människor begränsas. Maximalt åtta personer får samlas.

Eventuella resor bör samtidgit ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Undvik kollektivt resandet så mycket som möjligt. Undvik också att träffa nya kontakter utöver den mindre krets som du umgås nära med.

2020-12-07
Nu vädjar Avesta kommuns ledning om hjälp för att hindra smittspridningen i samhället.
 
Det är förvaltningscheferna inom Bildning och Omsorg som tillsammans  med kommunledningen vädjar till föräldrar och avestabor. Dels att förmå barn och ungdomar att stanna hemma och dels att ha förståelse för att läget inom omsorgen är ansträngt med en ökad smittspridning bland såväl personal som brukare, som nu får till följd att många inom personalen tvingas jobba övertid. Läs hela pressmeddelandet här.

2020-12-03
Sveriges gymnasieskolor övergår i distansutbildning

Från och med 7 december övergår landets samtliga gymnasieutbildningar till distans- eller fjärrundervisning, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undantagen är särgymnasium,  undervisning för elever med särskilt stöd, praktiska moment, prov och examinationer som inte går att skjuta upp. Uppmaningen till landets gymnasieelever  är att följa rekommendationen och bedriva studier hemma, och inte umgås med sina kompisar. Rekommendationen gäller till och med 6 januari.
Övriga skolformen berörs inte. Läs Folkhälsomyndighetens information här.

 

2020-12-01
Symptomfria barn bör stanna hemma när någon familjemedlem blivit coronasmittad
Nu ska även yngre barn och elever stanna hemma om någon i familjen har smittats av covid-19. Detta är Folkhälsomyndigheten rekommendation som också syftar till att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation.
När det gäller ersättning för att ta hand om barnet när en förälder är sjuk, så gäller vab – vård av barn. Här finns mer information om de ersättningar som gäller med anledning av coronaviruset.

2020-11-27
Självprovtagning för misstänkta Covid_19-smittade

Från och med måndag 30 november införs självprovtagning i Dalarna för misstänkt smitta av Corona -19. Provtagningarna sker vid särskilda provtagningsstationer. I Avesta återfinns den vid från och med den 30/11 vid Ishallen/ Avestavallen.

För självprovtagning krävs dock tidsbokning. Den bokas via 1177.se. Vid tidpunkten för provet, ska personen infinna sig vid Ishallen/Avestavallen - helst genom att köra dit i bil - följa personalens anvisningar, få provtagningspaketet och genomföra provet (genom att ta provet i näsa och svalg med en provtagningspinne) och sedan vänta in personal som efter visad legitimation tar hand om provet. Provsvaret kommer i 1177 Vårdguidens e-tjänsterinom 1-3 dagar.

Provtagningspaket kan också beställas på Apoteket Kronan i Avesta Galleria. Där kan dock provtagningspaketet bara lämnas ut till ett symptomfritt ombud. Provet utförs som vid en självtestation, förvaras kallt och lämnas till samma apotek snarast möjligt, absolut samma dag som testet genomförts. Den levereras till apotek av symptomfritt ombud som har både den provtagnes och den egna legitimationen med sig.

Här kan du ta del av Region Dalarnas information om självprovtagning Covid- 19.

Så gör vi i Avesta i pandemitider:

De senaste veckornas skärpta allmänna råd, innebär att våra arbetsuppgifter men också livet utanför arbetet har förändrats.
Det är viktigt att följa alla råden för att vi ska kunna ge bra och säker service till våra medborgare och samtidigt kunna hindra smittspridningen.

Här följer några snabba råd för att vi alla tillsammans i Avesta ska kunna minska smittspridningen:

Vi stannar hemma om vi uppvisar symptom på förkylning.

Vi tvättar händerna ofta.

Vi håller avstånd - i fikarummet, i möteslokalen, vid lunchbordet.

Vi tar bara emot planerade besök om inte akutbehov uppstår.

Våra möten sker digitalt. Nödvändiga fysiska möten planeras noggrant i stora konferensrum.

Vi arbetar hemifrån om det är möjligt. Vår chef avgör.

Vi som har kontor håller dörren stängd och vädrar ofta.

Vi undviker konferenser.

Vi undviker resor.

Vi undviker folksamlingar och trängsel.

Vi håller oss hemma på vår fritid.

Vi umgås bara med vår familj.

 

2020-11-20
Förbud mot sammankomster med mer än 8 personer
Regeringen har beslutat att det från och med den 24 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Ett undantag medges; för begravningsgudtjänster där taket sätts på 20 personer.

Däremot gäller regeln 8 personer även på serveringsställen där också stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00 trädde i kraft 20 november. Förordningsändringen kommer att omprövas kontinuerligt.

2020-11-19
Lokala besöksförbund kan införas på äldreboenden
Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att fatta beslut om lokala besöksförbud på äldreboenden. Ett sådant beslut ersätter dock inte arbetet med att försöka förhindra smittspridningen. Samtidigt har regeringen också bestämt att möjligheterna för maka/make/partner som ofta ingår i en riskgrupp och som lever ensam, ändå ska kunna få göra besök.
Införandet av besöksförbud på äldreboenden ska ske i dialog med kommuner och regionala smittskyddet.

2020-11-17
Karlfeldtgymnasiet coronaanpassas - flera elever får plugga hemifrån
Med anledning av den galopperande smittspridningen av Covid 19 har Karlfeldtgymnasiet beslutat att anpassa sin utbildning. Det innebär ökad distansutbildning för i första hand de elever som går de högskoleförberedande programmen. Läs mer här.

2020-11-16
Frågor och svar om de skärpta allmänna råden!
I och med Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas nya allmänna råd som gäller från fredag 13 november så finns många frågor vad som gäller. I stora drag innebär de nya råden att alla ska avstå fysisk kontakt med människor utanför det egna hemmet, avstå från inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och att jobba hemifrån så långt det är möjligt. Men du kanske har fler frågor? Region Dalarna har sammanställt vanliga frågor och svar om de skärpta råden som du kan ta del av här.

2020-11-13
Så blir konsekvenserna för Avestaborna med anledning av de skärpta allmänna råden i Dalarna.
Nu stänger Avesta kommun sina badhus och gym, begränsar tillgången till biblioteken och stänger lokaler för extern verksamhet. Det här är en följd av de nya och skärpta allmänna råden för Dalarna och Avesta, med anledning av det snabbt ökande smittan av Covid-19.
Här kan du ta del av alla förändringar som kommer att gälla fram till i första hand 10 december.

Familjemedlemmar till smittade ska inte provtas
Smittskydd Dalarna har beslutat att hushållskontakter inte ska provtas med PCR-prov om de inte själva visar symtom som kan tyda på covid-19.

– För att bromsa den ökade smittspridningen måste vi prioritera provtagning för personer som har symtom som kan vara covid-19, och om en hushållskontakt till en konstaterat smittad person själv får symtom så ska hen självklart provta sig, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.
Läs mer här om regionens beslut.

Samma rekommendationer för 70+ som för övriga svenskar
Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen innebär dock att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.
– Alla i Sverige får samma ansvar för att skydda sig själva och andra, säger socialminister Lena Hallengren (S).
Läs mer om beslutet här.

Rekommendationer för hushållskontakter vid covid-19
Personer som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19-infektion, ska nu betraktas som möjliga sjukdomsfall och stanna hemma.
- Genom att stanna hemma när någon i hushållet är smittad kan man stoppa smittan från att sprida sig vidare till personer i riskgrupper, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.
Med hushållskontakter räknas personer som delat boende med den som konstaterats smittad, någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt. Läs Region Dalarnas pressinformation här.

Frågor och svar kring PCR-testning i Dalarna
Har du frågor kring PCR-testning kan du få några av svaren i detta dokument. Det är länsstyrelsen som sammanställt vanliga frågor och svar kring allt från när du bör stanna hemma, hur man bokar en test-tid, vad som händer vid ett positivt respektive negativt provsvar och vad som gäller för olika åldrar. Svaren bygger på Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna smittskydds rekommendationer.

Upptäckta smittfall hittas av smittspårning - så går det till
De flesta nya fall upptäcks av smittspårning. Det innebär att de personer som visar sig bära på smitta kontaktas och sedan följer  en snabb kartläggning av personens kontakter. På så vis kan Region Dalarnas smittskydd snabbt ta kontroll över smittan och förhindra vidare smittspridning.  Läs mer här om smittspårning och hur det går till. 

Provtagningar.  Personer med symptom kan via Vårdappen eller på sin Vårdcentral boka tid för  PCR-prov- (även kallat virusprov) som visar om personen ifråga har en pågående covi-19 infektion) på sin vårdcentral. Så går det till!  Läs om när och hur.  
Antikroppstester sker kontinuerligt för regionens och kommunernas vårdpersonal men väntas komma igång för allmänheten först i höst.
Här kan du läsa mer om PRC- och anikroppstester.
Här kan du ta del av frågor och svar kring testning av covid-19.

Är du barn eller ungdom kan du får svar här på frågor om Covid-19 som du funderar på.

HÅLL UT - HÅLL AVSTÅND men HÅLL KONTAKT

Känner du oro eller känner dig ensam kan du ringa Svenska Kyrkans i Västerås journummer 010-160 61 10.
Stödnumret bemannas av Svenska Kyrkans präster diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning och har startats på uppdrag av Region Dalarna.
Här hittar du fler telefonnummer att ringa och ställa dina frågor eller funderingar kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet. 

 

Var källkritisk!
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd informationLäs mer här om källkritik.  

AVESTA KOMMUN OCH COVID-19:
Svar till oroliga - Så jobbar Avesta kommun i coronatider

Information till barn och ungdomar om Covid-19
Handlingshjälpen
Stöd till anhöriga

Du hittar också i slutet på den här sidan länkar till myndigheter och samlad information rörande Covid-19 vad gäller exempelvis stöd och hjälp.

Om du känner dig sjuk:
De flesta som får Covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då  ringer du telefonnummer 1177 eller din vårdcentral. Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Har du har allmänna frågor om Covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.
Hör biträdande smittskyddsläkare vid Falu lasarett när hon berättar om viruset och hur du kan förhindra smitta.Senast granskad 18 januari 2022.