• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kvinnor i fokus

Du är välkommen att delta på tematräffar för att lära känna andra i din kommun, få information som berör samhällsfrågor och en möjlighet att ställa frågor och föra fram dina tankar om ämnen som är viktiga för att din vardag ska fungera på ett bra sätt.

 En till två gånger per månad träffas vi för att prata, umgås och diskutera ett ämne som berör dig. Träffarna är helt frivilliga men ger dig möjlighet att lägga på din meritlista som du kan använda då du söker arbete. Vi skriver intyg på att du varit här och vilka ämnen du fått information om.

Vilka frågor berör dig och vad skulle du vilja veta mer om?

Hör gärna av dig genom att klicka på "Kontakt" överst till höger på denna sida

Samhällsinformation för nyanlända kvinnor och män i Avesta

Vid denna tematräff var gemensamt att alla kommit till Avesta kommun någon gång efter januari 2018. Träffarna skedde på svenska med hjälp av tolk på tigrinja och arabiska.

Under första halvtimmen fick deltagarna en allmän presentation om Integrationsenhetens uppgift och mål och det ställdes två frågor till deltagarna; Vilka undringar och frågor har du med dig? Vad har du för planer gällande ditt nya liv i Sverige (t ex gällande arbete, utbildning, familj)?

Info lämnades att Integrationsenheten vill arbeta för att samhällsmedborgare ska känna att de är medskapare till det samhälle man vill ha och att det därför är viktigt att deltagarnas problem och frågeställningar kan komma oss till del, men att det är lika viktigt att varje medborgare ska känna att var och en även är en del av lösningen. Deltagarna fick också höra att Integrationsenheten arbetar för att människor ska känna tillhörighet bortom nationsbakgrund och kulturskillnader, och att det samtidigt är berikande med alla olikheter.

Vi diskuterade olika frågor och flera synpunkter kom fram gällande t ex ekonomi, skillnader mellan olika bidragsformer, bostadsmiljö och andra mer personliga frågor.

Kvinnor i Fokus och Män i Fokus kommer att fortgå under ett par år och alla får bjuda med personer som de tror skulle ha nytta av träffarna. Träffen avslutades med att varje deltagare presenterade sig och berättade om sin bakgrund och hur länge de varit i Sverige.

 

2018 

 Den 5 och 7 februari  var ämnet barnomsorg och förskolestart. Då kom barnomsorgens Pernilla Hållén och höll information om vad som är viktigt att tänka på då barnen ska börja eller har börjat på förskola. Efter genomgång av det formella kring barnomsorgen gavs tid för frågor. I gruppen fanns både föräldrar vars barn varit inskrivna sedan en längre tid och familjer där barnen ännu är spädbarn. Någon var helt nyanländ. Under denna träff fanns även Radio Dalarna P4 med. Det gjordes ett intervjureportage där både några av deltagarna och personal från Integrationsenheten medverkade. Under mars månad fortsatte Pernilla Hållén att hålla träffar med deltagare från Integrationsenheten, där samtalen och frågeställningarna kunde fördjupas.
 
Onsdagen den 15 februari  medverkade vi i radion om hur och varför Avesta vill aktivera nyanlända kvinnor. Gå in här och lyssna på P4
 
Fredagen den 5 mars var ämnet bostadsfrågor. Då kom Max Lindenmo och Johanna Engberg, båda miljöinspektörer hos V-Dala Miljö & Bygg och höll i information om vad verksamheten arbetar med och vilka problem och frågor man kan ställa till dem gällande hyresbostäder och vad man kan göra om man inte får hjälp av sin hyresvärd. Det informerades om olika typer av skadedjur, ventilationsproblem, samt om vad man kan kräva gällande vatten och värme i sin bostad.

Gruppen fick bl a se bilder på olika skadedjur och hur man kan upptäcka dessa samt om vikten av att vara vaksam om man t ex köper begagnade möbler. Vidare berättades det om fukt och mögel och hur det påverkar hälsan. Gruppen var mycket engagerad och hade många frågor eftersom boendemiljö berör många och påverkar hela livssituationen. 

Den 20 och 23 april  var Socialtjänsten inbjuden för att informera om barns rättigheter och hur personalen arbetar med kvinnor och barn som befinner sig i utsatta situationer.

Familjebehandlare från Öppenvården berättade hur de arbetar och vilket stöd som föräldrar kan erbjudas för sina barn när stöd behövs.

Representanter från familjerätten berättade om sitt arbete kring skilsmässa, boende och umgänge samt vårdnadsfrågor gällande barn.

Efter informationen ställdes frågor och deltagarna svarade på frågor vad de tyckte om dagen.

Den 7 och 11 maj var Thomas Nordström, Polisen Avesta här och gav information om polisens uppgifter:

Att förebygga brott och att arbeta för trygghet.  Polisen gav information om droger och exempel på vad som räknas som droger, t ex att kat räknas som drog i Sverige, om människor lika värde och att rasistiska handlingar är allvarliga brott.

Det berättades om barn och ungdomar och att det är olagligt att ha sex med barn under 15 år och att äktenskap endast är tillåtet från 18 år. Vidare uppgavs att våldshandlingar i hemmet är brottsligt och att man ser mycket allvarligt på våld mot kvinnor. Gruppen hade många blandade frågor som t ex barnuppfostran, körkortsregler, vad som räknas som vapen, om hur man gör en polisanmälan och om trygghet.

 

2017

Onsdagen den 25 oktober var Kvinnojouren inbjuden för att informera om hur de arbetar i Avesta. Kvinnojouren presenterade vilka kommuner som samarbetar med kvinnojouren. Under hösten kommer kvinnojouren att starta upp ny organisation i Avesta. Kvinnorna som var inbjudna vid första tillfället fick information om hur man kan förmedla kontakter och vara till hjälp och stöd när det behövs. Nästa tillfälle kommer familjecentralen att informera om barnsäkerhet, barnhälsovård och om familjecentralen. 

 • Fredagen den 10 november träffades Avesta integration ”kvinnor i fokus ”för ett studiebesök på öppna förskolan i Avesta församling. Handläggare och språkstöd fanns även med som stöd.  En trevlig förmiddag med många mammor och deras barn.Syftet med besöket var att mammor som är föräldralediga eller ännu inte kommit ut i någon aktivitet ska ha möjlighet att träffa andra svenska föräldrar. Tanken är att föräldrarna ska integreras i det svenska samhället genom att träffa andra svenska föräldrar och ha möjlighet att praktisera språket. 

  Måndagen den 13 november fick ” kvinnor i fokus” information gällande olika försäkringar. Kvinnorna fick information kring vikten av att ha en hemförsäkring. Vad som gäller om en olycka händer eller vid stöld och brand etc. Hur man täcker en försäkring. Många frågor och funderingar kom under förmiddagen. En bra frågestund.

 • Måndagen den 11 december informerade folktandvården om vikten av att sköta sina tänder. 

  • Barns tänder
  • Bra mat och dryck
  • Borsta tänderna
  • Skötsel 

  Föräldrarna fick tips och råd om hur man sköter barnens tänder på bästa sätt. Man ska borsta tänderna från att barnet får sin första tand. Borsta morgon och kväll.  Ge barnen vatten istället för söta drycker. Godis en gång per vecka. Inga söta drycker i nappflaskan. Använd tandkräm med lite flour. Det är gratis för barn att gå till tandläkaren. För ungdomar är det gratis till och med sista december det år du fyller 21 år.

Senast granskad 18 september 2018.