Läckage av fluorvätesyra på Outokumpus område. Löpande information uppdateras på Avesta kommuns webbplats. Läs mer här
 • Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl 08.00–16.30.
  Lunchstängt kl 12.00–13.00.

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl 09.00–16.30
  Tisdag kl 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl 09.00–16.30
  Fredag kl 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Stöd och hjälp

Vi erbjuder dig med bestående funktionsnedsättning och/eller psykisk funktionsnedsättning stöd och hjälp för att du ska uppnå goda levnadsvillkor.

För dig som har en bestående funktionsnedsättning finns det en lag som är viktig att känna till, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lagen gäller de som tillhör personkrets vilket innebär:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service.

För dig som har psykisk funktionsnedsättning finns möjligheten att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.(SoL)

Ansökan

Du ansöker om stöd och hjälp hos utredande handläggare. Efter utredning och bedömning av ditt behov får du ett beslut om vilken insats du är berättigad till. När du ansöker behöver du bifoga ett läkarintyg av utredande läkare gällande din funktionsnedsättning.

Ansökan om stöd och hjälp enligt LSS.

Ansökan om stöd och hjälp enligt SoL.

Överklagan

Du kan överklaga kommunens beslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Du uppger följande:

 • Beslutsfattare och datum för beslutet.
 • Uppgifter om beslutets oriktighet och vilken ändring som föreslås.
 • Namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Skrivelsen ska undertecknas och skickas eller lämnas in till aktuell beslutsfattare. Bifoga handlingar och annat som stöder er uppfattning.

Handlingarna måste inkommit senast tre veckor efter den dag du fick del av beslutet för att överklagan ska kunna prövas.

Om beslutet inte ändras på det sätt ni begärt skickas handlingarna vidare till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Utredande handläggare inom socialpsykiatrin och LSS, genom Avesta kommuns växel, tel 0226-64 50 00

Telefontider
LSS: Måndag, onsdag och fredag kl 08.30-09.30, tisdag och torsdag kl 13.15-14.30.
Socialpsykiatrin: Måndag och fredag kl 08.30-09.30, tisdag och torsdag kl 13.15-14.30, onsdagar kl 10.00-11.00.

Senast granskad 22 mars 2017.