• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Samhällstjänst

Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, är en lag med bestämmelser om hur polis, åklagare och domstol ska arbeta med brott som har gjorts av någon som inte har fyllt 21 år. I den lagen finns det också bestämmelser om hur polis och åklagare ska samarbeta med socialtjänsten.

Ungdomsvård

Du som har begått brott och är 15-21 år kan dömas till ungdomsvård. För att kunna dömas till det krävs att du behöver vård eller någon annan insats som socialtjänsten kan hjälpa dig med. Stödsamtal, att bli placerad i ett familjehem eller att få en kontaktperson är exempel på ungdomsvård. Det är socialtjänsten som utreder och föreslår vilken insats eller vård du har behov av och tingsrätten som bestämmer om du ska dömas till ungdomsvård eller något annat straff.

Om du har förstört något i samband med ditt brott kan tingsrätten också bestämma att du ska hjälpa den person som fått sina saker förstörda. Antingen genom att laga eller begränsa skadan på det du har förstört. I din dom ska det stå under hur lång tid du ska hjälpa till och på vilket sätt du ska fixa det du har förstört. För att tingsrätten ska kunna bestämma att du ska hjälpa till måste den person som du har förstört något för säga okej till att du gör det.

Döms du till ungdomsvård kan du också få ungdomstjänst eller böter.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som unga lagöverträdare i åldern 15–20 år kan dömas till.

Syftet med ungdomstjänst är att det ska vara en konsekvent och meningsfull påföljd som syftar till att hjälpa den unge till ett liv utan kriminalitet. För att bli aktuell för ungdomstjänst krävs att den unge är lämplig och har samtyckt till påföljden. Om ungdomstjänsten missköts meddelar socialtjänsten detta till tingsrätten som kan döma till annan påföljd.

Oavlönat arbete

Ungdomstjänst innebär arbete utan lön i lägst 20 timmar och högst 150 timmar. Det oavlönade arbetet i form av ungdomstjänst sker på den unges fritid för att inte gå utöver skola eller annan sysselsättning. Som exempel kan arbetet utföras i en ideell förening, idrottsförening, kommunal verksamhet, trossamfund eller annan samhällsinriktad verksamhet. Ungdomstjänst kan även ske i privat regi. På arbetsplatsen utses en handledare som följer ungdomen under arbetet.

Hur går det till?

Det är åklagaren som begär ett yttrande från socialtjänsten. I yttrandet skriver socialtjänsten bland annat om den unge anses lämplig för ungdomstjänst och om han eller hon har gett sitt samtycke. Härefter är det tingsrätten som beslutar om påföljden blir ungdomstjänst. Om påföljden blir ungdomstjänst träffas den unge, föräldrar och en representant från socialtjänsten för att göra upp en planering. Under mötet skrivs en arbetsplan som den unge ska följa.

Senast granskad 21 mars 2017.