• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Omsorgsförvaltningens telefon 0226-64 53 44

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  OBS! Sommartider 24 juni - 14 juli
  Måndag - Fredag kl. 13:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Behovsprövat stöd för unga

Genom socialtjänsten kan du som förälder, barn och ungdom få stöd på olika sätt. Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. Det finns även stödinsatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och fattas ett beslut om att en person eller familj har behov av stöd, behovsprövat stöd.

Så här går en utredning till

För att ta reda på vilket stöd du och din familj kan behöva vill vi träffa dig/familjen. Vid samtalet pratar vi om hur ni har det. Ibland behöver vi prata med andra som känner till er, till exempel skolpersonal eller andra för er viktiga personer, för att ta reda på mer om er situation. Tillsammans planerar vi vilka personer vi ska ta kontakt med. Vi får inte prata med fler personer än vad som behövs för att kunna utreda hur vi kan hjälpa dig och din familj på bästa sätt. Utredningen ska vara klar inom fyra månader. Utredningen ska visa om någon av er behöver stöd och hur ni kan få det bättre. Vi fattar också ett beslut om vilken hjälp ni ska få.

Hjälpen som du eller din familj får av oss kan vara frivillig eller tvingande. Det betyder att en del insatser väljer du och din familj att ta emot, andra kan ni vara tvingade till att ta emot. Olika lagar styr vad som är frivilligt och vad som är tvingande. I socialtjänstlagen, SoL, står det om den hjälp som är frivilligt att ta emot. I lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, står det om den hjälp som du och din familj kan vara tvingade till att ta emot. I en lag som kallas LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, står det om det stöd du som har en funktionsnedsättning kan få. Även om du eller din familj vill ha hjälp av oss betyder det inte alltid att ni får det. Har du fått ett beslut om att du inte får hjälp kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Så överklagar du ett beslut till Förvaltningsrätten.

Du som fyllt 15 år

Om du har fyllt 15 år har du rätt att tacka ja eller nej till den hjälp vi erbjuder. Det vanligaste är att socialtjänsten och din familj är överens om vilken hjälp om behövs. Vi försöker alltid anpassa oss efter dig och dina behov. Om socialtjänsten kommer fram till att du behöver stöd utanför det egna hemmet, trots att du och eller dina föräldrar säger nej, kan vi ansöka hos Förvaltningsrätten om detta. Både du och dina vårdnadshavare får då ett offentligt biträde för att din rätt ska bevakas och för att inga felaktiga beslut ska fattas.

Senast granskad 14 mars 2018.