• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Så handläggs ditt ärende

Din ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs alltid så snabbt som möjligt, men du får alltid räkna med en väntetid innan beslutet kan fattas. Det är viktigt att ansökningsblanketten är komplett ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. I vissa fall kan din ansökan om bistånd avslås för att du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar. En ny ansökan om försörjningsstöd görs för varje månad. Varje ansökan måste vara fullständigt ifylld och underskriven.

Den som utreder ditt behov av försörjningsstöd har rätt att kontakta Försäkringskassan, Skattemyndigheten, Centrala Studiemedelsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassan för att hämta uppgifter om din ekonomi om det är nödvändigt för utredningen. Dessutom kan uppgifter hämtas från bil- och företagsregistret.

Handläggaren utreder om ditt behov av ekonomiskt stöd kan tillgodoses på annat sätt, till exempel:

Genom arbete

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du stå till arbetsmarknadens förfogande, vara anmäld/anmäla dig till Arbetsförmedlingen senast den första arbetslösa dagen. Du ska söka alla slags arbeten som kan anses lämpliga – okvalificerade samt de du har utbildning för eller erfarenhet av samt acceptera Arbetsförmedlingens eller kommunens sysselsättningsåtgärder som syftar till självförsörjning. För arbetssökande ungdomar, under 25 år, ställs krav om sysselsättning. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande måste hindren eller sjukdomen styrkas genom läkarintyg.

Genom egna tillgångar eller andra ersättningar

Ett sätt att bidra till din egen försörjning är genom att använda dig av banktillgodohavanden samt lätt realiserbara tillgångar, som genom att säljas helt eller delvis kan tillgodose behoven. Du är i regel skyldig att söka andra former av bidrag som finns, såsom bostadsbidrag, studiehjälp, a-kasseersättning, pensionsförsäkring.

Genom andra personers inkomster och tillgångar

Makars och sambors inkomster räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

Genom studiestödsformer och föräldraansvar

Vuxna studerande kan endast i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin försörjning. Enligt Föräldrabalken (7 kap.) har föräldrar försörjningsplikt för ungdomar mellan 18 och 21 år som går på gymnasiet. Försörjningsansvaret gäller för ungdomar oavsett om de är kvarboende i föräldrahemmet eller flyttat till eget boende.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Alla förändringar i dina inkomster, liksom familjeförhållanden, ska meddelas till handläggaren under den tid du får ekonomiskt stöd. Om du fått ekonomiskt stöd på grund av att du lämnat felaktiga uppgifter ska stödet betalas tillbaka. Om du medvetet har lurat socialtjänsten betraktas det som misstänkt bidragsbrott och kan leda till polisanmälan.

Provberäkning

Med hjälp av provberäkningen kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

Provberäkning: Ligger din ekonomi över eller under nivån för försörjningsstöd (Socialstyrelsen).

Senast granskad 01 mars 2017.