Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och inflytande i skolan

En viktig del i verksamheternas förbättringsarbete är att få ta del av elever och vårdnadshavares synpunkter.
Avesta kommun genomför därför årligen en anonym kvalitetsenkät där resultatet används i verksamheternas fortsatta kvalitetsarbete.

Senast granskad 16 augusti 2018.