• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vad händer på sammanträdet?

Här kan du läsa om hur ett möte i kommunfullmäktige eller någon av kommunens andra nämnder går till. Du får också förklaringar på några av de speciella orden som politikerna använder på sina möten.

Justering av tjänstgöring

Allra först justeras tjänstgöringen. Det innebär att man ser vilka ledamöter som är på plats och om någon ersättare ska tjänstgöra istället. Efter det börjar mötet med frågor och interpellationer. Sedan behandlar man beslutsärenden och motioner.

Fråga och interpellation

Om en ledamot i kommunfullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till nämndens ordförande. Vid en fråga är det bara den som frågat och den som ska svara som får debattera. Vid en interpellation får alla ledamöter vara med och debattera. Frågor eller interpellationer får bara röra ett ärende som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Både frågor och interpellationer ska lämnas in skriftligt i förväg och besvaras vid nästa sammanträde. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärende

Efter frågestunden och interpellationsdebatten behandlar kommunfullmäktige ärenden där de ska fatta beslut. Dessa ärenden har kommunstyrelsen och olika nämnder behandlat först. När besluten är fattade är det kommunens medarbetare på de olika förvaltningarna som genomför arbetet.

Motion

Sist på mötet behandlar man motioner. En motion är ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige och den leder alltid till ett beslut. Motionen måste först anmälas på kommunfullmäktiges möte och efter det överlämnas den till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Sedan kommer motionen tillbaka till kommunfullmäktige. Beslut bör fattas inom sex månader efter att motionen har lämnats in, men ibland kan det dröja upp till ett år.

Senast granskad 27 december 2021.