• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Fåglar

Flugsnappare

Dalälvens ledlinjeeffekt i kombination med ostörda och varierande biotoper gör att älvområdet drar till sig många arter som normalt sett inte häckar på dessa breddgrader.

För att skapa ett landskap där insekter trivs bör man endast ta bort kullfallna träd och döda grenar om de hamnar på gångstigen och lämna övriga områden orörda. På det sättet bevarar man mycket dött material som gynnar insekternas levnadsvillkor. Där insekter trivs, trivs även fåglar. Detta gör att de relativt orörda skogarna kring Älvpromenaden har ett rikt fågelliv. Till exempel skogsduva och mindre hackspett häckar här och stenknäck ses regelbundet. 1982 gjordes en kartering över fågellivet längs älven mellan Åsbo och Brogård. Området är valt för att det ger exempel på olika biotoper i form av löv-, barr- och blandskog inom en begränsad areal. Undantaget överflygande arter observerades totalt 53 arter, av vilka 48 hade hela eller delar av sitt revir i området. Den högsta fågeltätheten var på Isaksboholmen.

 • Koltrast

  Berndt Söderlund, fågelkunnig och medlem i Folkare ornitologiska förening, menar att de mest fågeltäta områdena längs Älvpromenaden är sträckorna efter Lillforsen mot Åsbobron på norra sidan och på båda sidorna om älven mellan Åsbobron och järnvägsbron i Krylbo. Där finns mycket lövskog, vilket gynnar många fågelarter. Den bästa tiden på året att studera fåglar är under häckningsperioden, från slutet av april till början av juni. De arter som är typiska för Älvpromenaden enligt Söderlund är löv- och trädgårdssångare, svarthätta, trastar och mesar. Han har aldrig sett vitryggig hackspett vid Älvpromenaden, men däremot vid Sonnboviken och Kungsgårdsholmarna, i By och vid Trolles kanal i Nordanö. Detta var dock under 1980-talet.

  Många fågelarter har gått tillbaka på grund av de stora förändringar som har skett i skogs- och odlingslandskapen under 1900-talet. En karaktärsart för Nedre Dalälvsområdet var den vitryggiga hackspetten, som i princip är försvunnen sedan 90-talet. Kommunen har dock som mål att genom olika naturvårdsinsatser få den tillbaka senast till 2025.

  Klicka här för att se en fullständig artlista från fågelkarteringen i Brogård 1982.

Senast granskad 28 februari 2017.