• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Naturen

Dalälven vid Holmen

Den delen av Dalälven som passerar Avesta befinner sig på den biologiska norrlandsgränsen, det som kallas Limes norrlandicus. 

Det är ett gränsområde såväl geomorfologiskt som växt- och djurgeografiskt där barrskog från norr möter den mellaneuropeiska lövskogsregionen. Här finns inom nära avstånd från varandra utpräglade barrskogstyper och myrar, sydliga lövskogstyper och ädla lövträd. Under lång tid har skogen i Avesta behandlats styvmoderligt. Det intensiva brukandet av skogarna genom tiderna har resulterat i att många djur- och växtarter lider brist på skogliga element som behövs för deras överlevnad, varför skogarna ofta har en mindre rik artuppsättning.

I området kring Älvpromenaden finns det dock stor tillgång på äldre, lövdominerad skog och området har därför fortfarande ett rikt djur- och fågelliv. Dock kan granen lätt ta över livsutrymmet från lövträden. Granen har ett relativt ytligt rotsystem och kan med sitt stora vindfång lätt välta i stark vind, vilket kan orsaka erosion i de branta älvslänterna. Vid Älvpromenaden är det därför viktigt att underhålla skogen så att inte granen tar över.

I början av 2000-talet pågick ett projekt att röja bort gran längs älvpromenaden, då kommunen i samarbete med dåvarande Skogsvårdsstyrelsen och arbetsförmedlingens Gröna jobbprogram rensade bort ett stort antal granar. 

Senast granskad 28 februari 2017.