• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Lotteritillstånd

Lotterier får anordnas av allmännyttiga ideella föreningar och huvudregeln i lotterilagen är att lotterier inte får anordnas utan tillstånd. 

Tillstånd kan i princip endast ges till ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. Med allmännyttig menas vanligen en ideell verksamhet, som riktar sig till allmänheten som sker inom ramen för en viss verksamhetsidé för det allmänna bästa. 

Kommunen ansvarar för tillstånd för lotterier som genomförs enbart inom kommunens område. Det kan gälla antingen tillstånd för enstaka lotterier (enligt lotterilagen, §15) eller registrering för att få anordna lotterier under en treårsperiod (enligt lotterilagen, §17).

I Avesta kommun är det fritidskontoret som ansvarar för att registrera föreningslotterier och ge enstaka lotteritillstånd. Kommunen handlägger enbart tillstånd för kommunala lotterier. För mer omfattande lotterier, som bedrivs i flera kommuner eller i hela landet, krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Lotteriinspektionen.

Att ansöka om lotteritillstånd 

Enligt lotterilagen 15-17 §§  ska föreningens styrelse utse en lotteriföreståndare, som är ansvarig för föreningens lotteriverksamhet.

Den som vill ansöka om tillstånd för lotteri behöver lämna in följande:

- Ansökan om lotteri underskriven av lotteriföreståndaren eller föreningens ordförande. Föreningen väljer själv vem som ska vara lotteriföreståndare. 
- Styrelsebeslut om att anordna och ansöka om lotteri
- Föreningens stadgar
- Verksamhetsberättelse (föreningens senaste)

När lotteriet är genomfört ska en redovisningsblankett skickas in till föreningens lotterikontrollant. Kommunen utser en lotterikontrollant, som inte får ha anknytning till föreningen. Kontrollantens uppgift är bland annat att kontrollera och övervaka en förenings samtliga lotterier, ge råd då osäkerhet råder, förrätta dragning i vissa fall, redovisa avslutade lotterier till kommunen. När kontrollanten har undertecknat redovisningsblanketten ska den skickas till fritidskontoret. 

Senast granskad 28 februari 2017.