• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bli bidragsberättigad

För att kunna söka fritidskontorets bidrag behöver föreningen först ansöka om att bli bidragsberättigad. 

Förutsättningar

 • Föreningen måste ha minst 10 medlemmar. Med medlem avses den som är registrerad som medlem och som har betalat medlemsavgift under föregående verksamhetsår
 • Föreningen behöver ha skrivna stadgar där det ska framgå föreningens huvudsakliga verksamhet och syfte. Föreningens syfte får inte strida mot svensk lag eller mänskliga rättigheter
 • En förening kan bara bli bidragsberättigad om den är öppen för alla. Det innebär att vem som helst ska kunna bli medlem i föreningen oavsett ålder, kön, politisk åskådning, sexuell läggning, nationalitet, religiös tillhörighet, etc. Detta ska framgå i föreningens stadgar
 • Bidrag utgår inte inom Svenska Kyrkan, med undantag för aktivitetsstödet
 • Bidrag utgår inte till en förening vars ändamål är att främja eller skydda medlemmarnas ekonomiska eller personliga intresse
 • Bidrag utgår inte till kommersiella arrangemang

För att bli bidragsberättigad behöver en förening skicka in följande handlingar till fritidskontoret: 

 • Protokollsutdrag från mötet där föreningen bildades och beslut om antagande av stadgar
 • Föreningens stadgar
 • Undertecknad kopia av protokoll från årsmöte, senast godkända verksamhetshetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. 

Nybildad förening ska snarast, senast 3 månader efter föreningens bildande, skicka in uppgifter enligt de två översta punkterna. 

Övrig information

En förening som redan har blivit bidragsberättigad ska årligen, efter det att årsmötet har valt en ny styrelse sända in uppdaterade föreningsuppgifter till fritidskontoret. 

Senast granskad 25 maj 2021.