• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kulturbidrag

eller "Bidrag för särskilda insatser" är ett riktat föreningsbidrag mot kulturverksamheter inom Avesta kommun. 

 • Om föreningsbidraget "Bidrag för särskilda insatser"

   - Avesta kommuns kulturbidrag

  Vad är Bidrag för särskilda insatser?

  Det är ett föreningsbidrag som riktar sig till verksamheter inom kultur.
  Föreningen kan själv bedriva kulturellverksamhet eller arrangera evenemang/föreställningar. 

  Bidraget riktar sig även mot föreningar som ägnar sig år kulturminnesvård.

  Vem kan söka?

  Föreningar som är hemmahörande i Avesta kommun som har sin verksamhet i kommunen och vars verksamhet går ut på att främja olika kulturyttringar t.ex. teater, musik dans o.s.v.  
  Vi godkänner inte ansökningar från andra organisationer eller trossamfund.  

  • Dans
  • Film
  • Föreläsning
  • Musik
  • Sång
  • Skapande verksamhet
  • Teater
  • Utställningar
  • Lokalhistorisk forskning
  • Biblioteksverksamhet
  • Kulturminnesvård
  • Arkivverksamhet

   

  Villkor

  Föreningen ska ha en organisatorisk fasthet. Det betyder att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel, ha en egen styrelse som utsetts av föreningens årsmöte.
  Verksamhet för barn och ungdom prioriteras. Föreningens verksamhet skall vara öppen för alla. Föreningen skall ha sitt säte i kommunen. Undantag kan göras för samarbetsprojekt där delar av föreningens verksamhet/medlemmar finns i annan kommun.
  Bidrag utbetalas endast över bank- eller plusgiro. Förening måste inneha registrerat bank- eller plusgirokonto.

  Ansökan

  Följande punkter måste finnas med i ansökan för att kunna godkännas av Kultur Avesta.

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsbeskrivning
  •  Verksamhetsberättelse för året som varit
  •  Verksamhetsplan för kommande år
  •  Ekonomisk redovisning

  Senast den 20 december ska ansökan vara Kultur Avesta till handa.
  Ansökan lämnas in digitalt på fastställd blankett till kultur@avesta.se,  skriv "Ansökan" i ämnesraden.
  Eller via post:

  Bildningsförvaltningen, Kultur Avesta 
  Kungsgatan 32 
  774 81 Avesta

Senast granskad 13 januari 2020.