• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bidrag, stöd och tillstånd

Föreningar och organisationer har viss möjlighet att söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet, i huvudsak för barn- och ungdomsverksamhet. På denna sida finns en beskrivning över varje bidrag och tillvägagångssätt för att söka respektive bidrag. Det finns även andra bidrag att söka, se vänstermenyn för mer information. 

Det finns flera stöd som kan sökas hos fritidskontoret och som gäller föreningars verksamhet: Grundbidrag, utbildningsbidrag, lägerbidrag och aktivitetsstöd. För en mer utförlig beskrivning, se fritidskontorets bidragsregler. Kulturföreningar kans söka Bidrag för särskilda insatser. Blanketter för att söka de olika bidragen finns att ladda ner längst ner på denna sida. 

Grundbidrag

Detta bidrag kan varje bidragsberättigad förening söka. Bidrag utgår med 15 kronor per medlem till och med 25 års ålder. Ansökan om bidraget skall göras årligen på särskild blankett. Bidraget kan dock inte vara högre än 10 000 kronor per förening och år.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd kan sökas för barn- och ungdomsverksamhet som föreningar bedriver. Detta gäller för aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. Ansökan görs två gånger årligen. De föreningar som är anslutna till ett riksidrottsförbund skall redovisa sina aktiviteter på idrott online. Det kommunala bidraget betalas då ut automatiskt efter redovisade aktiviteter till riksidrottsförbundet.

Endast de föreningar som inte är anslutna till ett riksidrottsförbund skickar in ansökan till fritidskontoret. Använd då denna sammanställningsblankett

Aktiviteter för perioden 1 januari - 30 juni redovisas till fritidskontoret senast den 15 augusti och aktiviteter för 7 juli - 31 december redovisas senast den 15 februari. För att få föreningens aktiviteter godkända skall aktiviteterna föras in på aktivitetskorten som finns att hämta här

Kulturbidrag

eller "Bidrag för särskilda insatser" är ett riktat föreningsbidrag för kulturföreningar. Bildningsstyrelsen kan bevilja bidrag till föreningar som ansvarar för kulturverksamhet, anordnar kulturella arrangemang eller svarar för kulturminnesvård. Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt och varierat kulturutbud till kommunens invånare. Bidragssökaren förening skall ha en organisatorisk fasthet. Antagna stadgar skall finnas och i dessa skall föreningens syfte och målsättning framgå, en vald styrelse skal ansvara för föreningens verksamhet. Ansökan skall vara Kulturkansliet till handa senast den 20 december.
 Läs mer här.

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag kan sökas för deltagande i kursverksamhet som har till ändamål att utbilda och/eller främja ledarskap inom föreningar med verksamheten förlagd till Avesta kommun.

Lägerbidrag

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för deltagande i läger inom och utom landet för läger som anordnas av egen förening, krets-, distrikts- eller riksorganisation. Detta gäller deltagare under 25 år.

Riktat stöd

I första hand delas riktat stöd ut till föreningar som genom sin verksamhet skapar förutsättningar för idrott/sport/rekreation som efterfrågas och nyttjas av kommunens invånare.

De vanligaste riktade stöden är: 

 • Spårbidrag – detta stöd går till föreningar som underhåller allmänna leder och motionsspår. 
 • Kartbidrag - föreningar som gör kartor (vanligt med orienteringskartor) som kan användas av kommunens medborgare kan söka detta stöd
 • Ridbidrag – alla ridklubbar i kommunen som bedriver ridskoleverksamhet för kommunens medborgare kan söka ridbidrag.
Senast granskad 13 januari 2020.