• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Ny översiktsplan för Fagersta kommun

Bildkälla: Bergslagsbild AB 2020

Fagersta kommun har, genom miljö- och byggförvaltningen, påbörjat ett arbete med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Arbetet bedrivs brett i en projektgrupp med deltagare från flera av kommunens olika förvaltningar och förbund.

Ny översiktsplan

Alla kommuner behöver, enligt lag, en aktuell översiktsplan. Det är en vision om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar snarare som ett politiskt förankrat program för kommunens fysiska planering. Översiktsplanen är alltså det främsta instrumentet för planering på kommunal nivå och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunens gällande översiktsplan antogs 2007 och nu behöver Fagersta kommun en ny översiktsplan för möta framtiden.

Översiktsplanen – från start till mål

Processen att ta fram en översiktsplan är tidskrävande och pågår ofta under minst ett par år. I början av processen genomför vi en tidig dialog. Syftet med den tidiga dialogen är att samla in synpunkter och idéer som sedan kan vara behjälpliga när vi arbetar fram förslaget till översiktsplan. När förslaget är framtaget genomförs ett samråd. Under samrådet har man möjligheten att lämna synpunkter på ett mer konkret förslag. Efter samrådet revideras förslaget och ställs sedan ut på granskning, där vi återigen samlar in synpunkter. Projektet avslutas med att kommunfullmäktige antar översiktsplanen.

Här kan du se en bild som visar översiktsplaneringens skeenden.

Var är vi nu?

Tidig dialog

Under vårterminen 2021 kommer den tidiga dialogen att genomföras för att vi ska få in idéer och synpunkter från allmänheten. På grund av den pågående pandemin kommer dialogen att bestå av webbenkät.

      

För mer information kontakta projektledaren Vilhelm Linder (planarkitekt) på telefon 0226-64 54 66 eller vilhelm.linder@avesta.se 

     

Senast granskad 15 oktober 2021.