• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Muttern 6, Avesta kommun

Översiktsbild

Planområdet ligger sydväst om Avesta lasarett längs Krylbovägen och omfattar f d förskolan Violen.

Detaljplanens syfte är möjliggöra för mindre verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Syftet är också att ersätta hela den nu gällande detaljplanen ”Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret Muttern” (S94).

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (PBL 2010:900 t.o.m. SFS 2020:603).

Granskningen pågår under tiden 4 juni t o m 18 juni 2021.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Västmanlands-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strand-backsvägen 7 i Avesta (endast förbokade besök p g a Coronarestriktioner), på stadsbiblioteket i Avesta samt som pdf-filer här nedan på hemsidan. Upplysningar lämnas av planhandläggare på telefon 0226-64 55 75 eller via 0226-64 54 54 (exp).

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, 774 81 Avesta, eller via mail till miljö-bygg@avesta.se senast den 18 juni 2021. Den som inte då har framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Underrättelse om granskning (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Samrådsredogörelse (pdf)

 

Handläggare: Vincent Stenvall
E-post: vincent.stenvall@avesta.se
Telefon: 0226-64 55 75
Adress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

    

Senast granskad 01 juni 2021.