• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Stockrosen 2 m fl, Norbergs kommun

Översiktsbild

Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2017-11-02

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten till byggande av flerbostadshus på fastigheterna Stock-rosen 1 och 2, samtidigt som i övrigt redan tillåtna användningar på fastigheten Stockrosen 1 bevaras. För att få en så flexibel användning som möjligt av området syftar planen även till att möjliggöra användningar-na vård, kontor och skola inom Stockrosen 2.

Detaljplanens samråd pågår under tiden 6 november t o m 4 december 2017 och handlingarna finns på biblioteket i Norberg samt på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Strandbacksvägen 7, Avesta (öppet vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.30).

Synpunkter på detaljplanen skall lämnas skriftligt och skickas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggför-valtning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta, eller via mejl till miljo-bygg@avesta.se, senast den 4 december 2017. Den som inte senast under kommande granskningsskede framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

 

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Inbjudan till samråd (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Plankarta (pdf)

 

Handläggare:  Peter Granqvist
E-post:  peter.granqvist@avesta.se
Telefon:  0226-64 51 69
Adress:  Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, plan- och byggenheten, 774 81 Avesta.

  

Senast granskad 08 november 2017.