• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Så söker du bygglov eller gör en anmälan

Många tycker att det är svårt att veta hur bygglovsansökan med tillhörande ritningar ska se ut. Därför har vi här publicerat några riktlinjer för hur godkända ritningar kan se ut.

För att bygglovshandläggaren ska kunna göra en korrekt och snabb handläggning av din bygglovsansökan är det viktigt att du som sökande skickar in rätt handlingar. Det är dock svårt för den som inte dagligen jobbar med byggrelaterade frågor att veta vad som krävs. Här nedan hittar du sammanställningar av vilka handlingar vi behöver få in och hur de ska utformas, för nybyggnad respektive tillbyggnad av ett enbostadshus.

För alla ärenden gäller att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra. För att underlätta handläggningen bör det kontrolleras med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in. Handlingarna ska vara tydliga, lättlästa och märkta med fastighetsbeteckning. Vid ändring och tillbyggnad ska ritningarna visa både nuvarande och framtida utseende. Ändringarna ska vara markerade på ritningarna.

Du är också alltid välkommen att kontakta kommunen för att prata personligen med oss.

Bygglovhandlingar för nybyggnad av enbostadshus

Bygglovhandlingar för tillbyggnad av enbostadshus

      

Senast granskad 07 mars 2017.