• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vilka handlingar krävs?

För att vi ska kunna göra en korrekt och snabb handläggning av din ansökan/anmälan är det viktigt att du skickar in rätt handlingar. Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du ska göra. Nedan finns exempel på några vanliga åtgärder och vilka handlingar som alltid krävs. Observera att det kan krävas ytterligare handlingar.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Minimikravet är att ritningarna är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg, måttsatta, skalenliga och ritade med svart på vitt papper (ej rutat eller linjerat). Handlingarna ska lämnas in i ett exemplar.

Nybyggnad och tillbyggnad

 • Ansökan/anmälan
 • Planritning/ar
 • Fasadritningar. Samtliga berörda fasader ska redovisas
 • Sektionsritning/ar
 • Situationsplan* som visar byggnadens/tillbyggnadens placering. Avstånd till fastighetsgränser ska redovisas
 • Material- och kulörbeskrivning
 • Teknisk beskrivning alternativt konstruktionsritningar
 • Förslag till kontrollplan

 *Kontakta oss för att få reda på vilket kartmaterial som krävs i ärendet.

Utvändig ändring (t.ex. byte av fasad- eller takmaterial, ommålning)

Rivning

Installation av eldstad

 • Anmälan
 • Planritning som visar eldstadens placering
 • Fasadritningar som visar skorstenens placering och höjd. Minst två fasader, en från gaveln och en från långsidan, ska redovisas. Fasadritningar behövs inte om eldstadens ansluts till befintlig skorsten
 • Prestandadeklaration
 • Förslag till kontrollplan

Förhandsbesked

 • Ansökan
 • Situationsplan som visar tänkt tomt, ungefärlig placering av byggnader och tänkta in-/utfartsvägar
 • Redogörelse för hur vatten och avlopp ska lösas

Strandskyddsdispens

 • Ansökan
 • Situationsplan som visar byggnadens placering
 • Planritning
 • Fasadritningar

Vid frågor är du välkommen att kontakta Avesta Servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan. Byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har telefontid klockan 10.00-12.00.      

Senast granskad 24 september 2021.